Veeldatud maagaasi (LNG) terminali loomine annab julgust juurde ka rasketranspordis kestlikule kütusele üleminekul. LNG terminal poleks pelgalt hädavajalik Venemaa gaasitarnetest sõltumatu gaasivõrk kodutarbijatele ja tööstustele, kes on gaasitoruga ühendatud, vaid looks ka soodsa võimaluse rasketranspordis ülemineku keskkonnahoidlikumale kütusele.

Argo Ingver CNG

Eestimaine energiaettevõte Alexela avas Harju maakonnas Viimsi keskuses biometaani tankimisvõimaluse, tegemist on ettevõtte kaheksanda taolise jaamaga. Rohegaasina (surubiometaan ehk bioCNG ehk CBM) tuntud kütus on valmistatud 100% Eestis kohalikest biolagunevatest toidujäätmetest ja loomasõnnikust.