Elektripaketid saab jaotada kaheks: börsihinnaga ja fikseeritud hinnaga pakettideks. Tutvu mõlema omadustega ja vaata kumb Sulle paremini sobib allpool tabelist. 


 

  FIKSEERITUD HIND BÖRSIHIND
Kellele pakett sobib? Pakett sobib sulle, kui soovid oma kulutusi ette prognoosida ja ei soovi võtta hinnariske. Võimaldab saada elektrit lepinguperioodiks kindlaks määratud hinnaga, mis ei muutu. Börsihinnaga paketis on võimalik saada kasu soodsama hinnaga perioodidest, kuid peab valmis olema ka kallimateks hinnaperioodideks. Sobib, kui soovid saada õiglast elektrihinda ja kujundada oma tarbimist hetkel kehtiva börsihinna järgi.
Kuidas kujuneb hind? Fikseeritud hind (päevahind ja ööhind eraldi) Börsihind + marginaal (olenevalt paketist ka kuutasu)
Lepingu periood Tähtajatu (hinnaperioodi pikkus on 12 kuud) Tähtajatu (hinnaperioodi pikkus on 12 kuud)
Mida saab lisaks? Elektriarve koos võrguteenuse arvega. Ühesuurused kuumaksed, millega saad elektrikulud võrdselt aasta peale jaotada. Pakett sisaldab Alexela Kodukaarti. Elektriarve koos võrguteenuse arvega. Ühesuurused kuumaksed, millega saad elektrikulud võrdselt aasta peale jaotada. Kindlustusega börsihind, millega saad ennast kaitsta ootamatute hinnatõusude vastu. Pakett sisaldab Alexela Kodukaarti.

Tutvu pakettidega ja sõlmi leping


Lisateenused

Ühesuurused kuumaksed tagavad sama suurusega elektriarve nii suvel kui ka talvel. Peame kalendrikuude lõikes arvestust Sinu ühesuuruste makstavate kuumaksete ja tegelike kuukulude erinevuse osas.

Kui oled valinud börsihinnaga elektri, siis kuumakse arvutuse aluseks on eelmise 12 kuu keskmise börsihinna Nord Pooli EE (Eesti) piirkonna elektrihind, mille juurde arvestame ka keskmise erakliendi tarbimisprofiili. Nende abil leiame kaalutud keskmise börsihinna. Selle hinnale liidame käibemaksu ja müügimarginaali ning korrutame keskmise erakliendi aastase *tarbimisprognoosiga. Fikseeritud hinna puhul võtame aluseks hinna, mille lepingus kokku oleme leppinud ning korrutame selle keskmise erakliendi aastase *tarbimisprognoosiga.

Kui Sinu makstav summa on suurem, kui tegelik kulu, siis arvestame laekumisi hinnaperioodi järgmiste kuude ettemaksu ehk pluss-saldona. Kui Sinu tegelik kulu on suurem summast, mida kalendrikuus tasud, siis arvestame tekkinud vahet tasandusjäägi ehk miinus-saldona. Liidame kalendrikuu pluss-saldole või miinus-saldole eelmiste kuude pluss-saldod või miinus-saldod. Tulemuseks saame makstud elektrienergia ja prognoositud kulude erinevuse koondkokkuvõtte.

Kui Sul on miinus-saldo ja peaksid lõpetama meiega lepingu hinnaperioodi keskel või selle lõppedes, kuulub vastav summa tasumisele. Kui on pluss-saldo, siis tagastame selle summa Sulle lepingu lõpetamisel. Seda tingimusel, et tegemist on hinnaperioodi lõppemisega. Nii kulu kui ettemaksu saab edasi kanda hinnaperioodile, kui meiega lepingut jätkad.

Kui jooksva arvestuse pidamisel näeme, et Sinu prognoositud kulu ja tegeliku kulu erinevus muutub suuremaks kui 20%, on meil õigus ümber arvestada Sinu prognoositud kulu. Sellest tulenevalt muutub ühesuuruse kuumakse summa väiksemaks või suuremaks.


* Keskmise erakliendi aastatarbimine on eelduslikult 4000 kWh.

Elektripakett kliendile, kes pooldab börsielektrit, aga soovib ennast kaitsta ootamatute hinnatõusude vastu.

Börsihind

Arveldusperioodi kestel tarbitud elektrienergia eest arveldatakse tunnipõhiselt Nordpool elektribörsi EE (Eesti) piirkonna tunnihindade alusel, millele lisandub hinnamarginaal. Tarbimise mõõtmise ja arvestamise eest vastutab võrguettevõtja.

Börsihinna kindlustus

Kui kalendrikuu keskmine NordpoolSpot börsihind EE (Eesti) piirkonnas ületab 5.50 s (käibemaksuta) siis tasume ületatud hinnavahe vastavalt perioodis tarbitud elektrienergia kogusele. Hüvitis= (NPS kuu keskmine börsihind- 5.50 s ) x kuu tarbimine.


Üldtingimused ja hinnakiri

Kehtivad alates 01.01.2020

LAE ALLA PDF

Kehtivad alates 16.08.2018

LAE ALLA PDF

Kehtiv alates 01.01.2020

LAADI ALLA PDF


Küsi lisa:

Praegune elektrimüüja
Valige hinnastamise viis