Pilootprojekt Alexela teenindusjaamades

Meil on heameel teatada, et Alexela on algatanud 5-aastase pilootprojekti 20-s meile kuuluvas teenindusjaamas üle Eesti eesmärgiga kaardistada Alexela valduses olevate teenindusjaamadega kaasnevate haljasalade potentsiaal. Pikem eesmärk projekti õnnestumisel on leevendada meie ökoloogilist jalajälge ja panustada üldisesse ökosüsteemi toimimisse. Elurikkuse ja putukate drive-in projekt sai alguse 2022. aastal.

 


Eesmärk

Elurikkuse ja putukate drive-in projektiga püüame toetada elurikkuse laialdasemat propageerimist ja looduslikku mitmekesisust soosivat lähenemist ühiskonnas üldiselt. Kuna Alexela on esmatarbe teenuse osutaja, on meie jaamade külastatus suur, mis annab meile hea ligipääsu auditooriumile. See omakorda võimaldab teadvustada laiemalt kaasaegset, keskkonda säästvamat ning liigirikkuse levikut soosivat lähenemist ka väiksemate haljasalade vaates.

 


Korduma Kippuvad Küsimused

Elurikkusel on eri tasandid, mis väljenduvad geneetilises, liigilises, materiaalses, funktsionaalses ja elupaikade mitmekesisuses.
Kuna looduses ei ole ühtegi sirget joont siis püüame ka meie oma tegevuses jälgida looduse mustrit.
Elurikkuse projekti eesmärk on vähendada meie äritegevusega paratamatult kaasneva ökoloogilise jalajälje mõju;
Panustada kohaliku elukeskkonna mitmekesistamisesse soodustades läbi lihtsate võtete elurikkama ja parema looduskeskkonna teket;
Loome uusi väärtusi, muudame maailma paremaks liikidele, kellest hoolime.
Soovime anda jõudu ökosüsteemi mitmekesistamisele!
Anname jõudu liigirikkusele.

Lumest lumeni avab Alexela putukatele „drive in“ tanklad ja enam ei niideta.
Ligilaudu kestab projekt 5 aastat, õnnestumise korral kestvalt.

Meie pilootprojektis osaleb 20 Alexela teenindusjaama, kus keskendume meie valdustes olevate rohealade liigirikkuse väljaselgitamisele ja parandamisele. Teenindusjaamad on: Laeva, Põltsamaa, Riiamäe, Riisipere, Tõrva, Peterburi tee 77, Väo, Jüri, Jüri Põrguvälja, Kuusalu, Orissaare, Jõhvi, Harutee, Otepää, Saku, Haapsalu, Karksi-Nuia, Rannarootsi, Muhu Liiva ja Halinga.

Kõikide kahekümne tankla peale kokku arvestades ligikaudu 38220 m2.