Putukate drive-in Alexela teenindusjaamades

Meil on heameel teatada, et 2022. aastal käivitasime 5-aastase pilootprojekti 20-s meile kuuluvas teenindusjaamas üle Eesti eesmärgiga kaardistada Alexela valduses olevate teenindusjaamadega kaasnevate haljasalade potentsiaal. Pikem eesmärk elurikkust toetava putukate drive-in projekti õnnestumisel on leevendada meie jalajälge ja panustada üldisesse ökosüsteemi toimimisse. Elurikkuse ja putukate drive-in projektiga laienesime kõikide teenindusjaamade üleseks 2023. aastal.

 


Eesmärk

Elurikkuse ja putukate drive-in projektiga püüame toetada elurikkuse laialdasemat propageerimist ja looduslikku mitmekesisust soosivat lähenemist ühiskonnas üldiselt. Kuna Alexela on esmatarbe teenuse osutaja, on meie jaamade külastatus suur, mis annab meile hea ligipääsu auditooriumile. See omakorda võimaldab teadvustada laiemalt kaasaegset, keskkonda säästvamat ning liigirikkuse levikut soosivat lähenemist ka väiksemate haljasalade vaates.

 


Korduma Kippuvad Küsimused

Elurikkusel on eri tasandid, mis väljenduvad geneetilises, liigilises, materiaalses, funktsionaalses ja elupaikade mitmekesisuses.
Kuna looduses ei ole ühtegi sirget joont siis püüame ka meie oma tegevuses jälgida looduse mustrit.
Elurikkuse projekti eesmärk on vähendada meie äritegevusega paratamatult kaasneva ökoloogilise jalajälje mõju;
Panustada kohaliku elukeskkonna mitmekesistamisesse soodustades läbi lihtsate võtete elurikkama ja parema looduskeskkonna teket;
Loome uusi väärtusi, muudame maailma paremaks liikidele, kellest hoolime.
Soovime anda jõudu ökosüsteemi mitmekesistamisele!
Anname jõudu liigirikkusele.

Lumest lumeni avab Alexela putukatele „drive in“ tanklad ja enam ei niideta.
Ligilaudu kestab projekt 5 aastat, õnnestumise korral kestvalt.

Meie pilootprojektis osales selle stardiaastal rohealade liigirikkuse väljaselgitamiseks ja parandamiseks 20 Alexela teenindusjaama. Teenindusjaamad piloodis olid: Laeva, Põltsamaa, Riiamäe, Riisipere, Tõrva, Peterburi tee 77, Väo, Jüri, Jüri Põrguvälja, Kuusalu, Orissaare, Jõhvi, Harutee, Otepää, Saku, Haapsalu, Karksi-Nuia, Rannarootsi, Muhu Liiva ja Halinga.

2023. aastast laienesime kõikidesse Alexela teenindusjaamadesse üle-eestiliselt.

Haljasalasid niidame kuni kaks korda aastas. See võimaldab pinnases salvestunud erinevatel taimekooslustel paremini esile tulla ning pakub putukatele soodsamaid ja turvalisemaid elutingimusi.

Kõigis teenindusjaamades kehtivad mõistetavalt ohutusnõuded niitmistingimustele.