Kutsume Alexelaga liituma nii suuremaid kui ka väiksemaid elektritootjaid. Elektrienergia tootmine võimaldab ettevõtte- või kodukuludelt kokku hoida ning vähendab oluliselt tootmise või majapidamise ökoloogilist jalajälge. Eesti oludesse sobivad mitmed taastuvenergia väikelahendused nagu näiteks päikesepaneelid, tuulikud, biomassil töötavad elektri ja soojuse koostootmise- ning hüdroelektrijaamad.


Oled juba elektritootja?

Kui toodad ise päikesepaneelidega või mõnel muul viisil elektrienergiat ja soovid seda jaotusvõrku tagasi müüa, siis on vajalik sõlmida lisaks elektri tarbimislepingule ka elektri müügileping.   
 
Ise energiat tootes läheb toodetud energia esmalt kasutusse sinu tarbimiskohas kohapeal. Kui toodangust jääb puudu, siis ostad sa energiamüüjalt elektrit juurde. Kui aga toodad rohkem, kui ära jõuad tarbida, siis müüd ülejääva koguse tagasi turule. 
 
Toodetud elektri tagasi võrku müümiseks on vajalik sõlmida lisaks tarbimislepingule eraldi tootja leping. Oled juba täna tootja? 

Võta meiega ühendust
Liitu meiega!
Oluline teada

 

  • Enne energiamüüjaga müügilepingu sõlmimist peab olema sõlmitud võrguleping võrguettevõttega toodetud elektrienergia müügiks ja paigaldatud elektriarvesti tootmise arvestamiseks. 
  • Elektrilepingut energia tagasi müümiseks võrku saab sõlmida vaid sama energiamüüjaga, kellega on sõlmitud ka elektri tarbimisleping. 
  • Tootjaleping ei teki automaatselt võrku elektrienergia andmisega. Kui annad elektrienergia võrku ilma ostulepinguta, siis selle eest sa tasu ei saa. 
  • Oluline on meeles pidada, et elektrienergia tarbimislepingu lõpetamisel energiamüüjaga lõpeb ka ostuleping automaatselt

.

Kuidas arveldame?

Tarbimise ja tootmise kogused ja summad kajastuvad igakuisel energiaarvel. Tarbitud ja toodetud elektri osas toimub automaatne tasaarveldus. 
Kui sinu toodetud elektri summa on suurem kui tarbitud elektri, siis jääb ostu ja müügi vaheline summa ettemaksuks. Soovi korral saame avalduse alusel korral saame ettemaksu ka arvelduskontole kanda. Ostu ja müügi vahest tekkinud vahet aga ei ole võimalik tasaarveldada teiste meie poolt pakutavate teenustega. 


Küsi lisa:

Klienditeenindus
Klienditeenindus
+372 629 0000