Veeldatud maagaasi terminal annab võimalusi lisaks kodutarbijatele nii tööstustele kui rasketranspordile

6. Aprill 2022

Veeldatud maagaasi (LNG) terminali loomine annab julgust juurde ka rasketranspordis kestlikule kütusele üleminekul. LNG terminal poleks pelgalt hädavajalik Venemaa gaasitarnetest sõltumatu gaasivõrk kodutarbijatele ja tööstustele, kes on gaasitoruga ühendatud, vaid looks ka soodsa võimaluse rasketranspordis ülemineku keskkonnahoidlikumale kütusele.

„Alexelas oleme viimase aasta jooksul korduvalt tarninud LNG-d muuhulgas rasketranspordi tarvis, näiteks veduritele, rekkadele ja muidugi on selle kütuse väljundiks ka merendus. Tõsi ta on, et veeldatud maagaasil on oluline väärtus Venemaa gaasisõltuvusest vabanemisel ka rasketranspordile, seda keskkonna jätkusuutlikkuse vaates,“ sõnas AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson. 

LNG terminal võimaldab Venemaa gaasitarnetest sõltumatut gaasi suunata nii gaasivõrku kodutarbijatele kui tööstustele, kes on gaasitoruga ühendatud. Terminalis soojendatakse veeldatud maagaas üles suunates see gaasivõrku. Teine oluline väljund on merendus, rasketransport, rekkad ja raudteetransport ehk vedurid, mida saab veeldatud maagaasi ehk LNG-ga tankida. Järgmise sammuna on võimalus tankimiseks kasutada bio-LNG’d ehk veeldatud biometaani.

Nii näiteks on Alexela viimase aasta jooksul tarninud ka Eestis LNG veduritele seda kütust. Muuhulgas töötavad energiaettevõtte autopargis täna viis kütuseveokit LNG-l. 

„Nii kestliku transpordi edendamine on meile Alexelas alati oluline olnud kui uute alternatiivide leidmine Eesti rahvale laiemalt. Oleme esimesed Baltikumis, kes veeldatud biometaani tarnisid selle koduturul parema kättesaadavuse loomise nimel ja esimesed, kes on siinseid vedureid LNG-ga tankinud ja laevasid bunkerdanud. See on meie sihipärane töö transpordisektori heitmete vähendamisel ning varustuskindluse tagamiseks“.