Kõik Alexelas müüdavad bensiini- ja diiselmootori kütused on biolisandivabad.

Alexela täidab biokütuse kohustuse biometaaniga, mis tähendab, et panus puhtamasse keskkonda on mitmeid kordi suurem, sest biometaani näol on tegemist 100% kliimaneutraalse kütusega. Alexelas müüdavad mootorikütused ei sisalda ka HVOd ega FAMEt. 

 

Mis on mis?

 • HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)

Valdav enamus Euroopas müüdavast HVO-st on toodetud palmiõlist ja selle kaasproduktist PFAD. Nii palmiõli kui ka PFAD on keskkonnale kolm korda kahjulikum kui fossiilse diislikütuse põletamine. PFAD kasutatakse oleokeemiatööstuse toormena, seebitööstuses ja loomasöödana. Selle järgi on nõudlus täiendavalt suurenenud HVO tootmisest tulenevalt ning selle nõudluse rahuldamiseks on hävitatud vihmametsi ning vihmametsades elavate loomade elupaiku.  

 • FAME (Fatty Acid Methyl Ester)

FAME biodiislikütus on toodetud peamiselt loomsetest rasvadest ja taimeõlidest. FAME biodiislikütust tohib diislikütuse hulka lisada maksimaalselt 7% ning arvestada tuleb, et FAME-sisaldusega diislikütus ei sobi pikaajaliseks hoiustamiseks. Need kütusetarbijad, kes säilitavad kütust eesmärgiga kasutada seda näiteks varugeneraatorites, peaksid hoiduma FAME-sisaldusega diislikütusest. Võib juhtuda, et FAME-sisaldusega diislikütused ei ole peale paarikuist seismist enam kvaliteetsed ning mootori töö võib olla häiritud või mootor ei käivitu sootuks. Kohese kasutamise korral ei ole aga muretsemiseks põhjust.

Alexela poolt müüdavad vedelkütused vastavad Eesti Vabariigi ja EU standarditele ja need on tarnitud Euroopa tunnustatud rafineerimistehastest.
 

Maksud makstud

Alexela on ühinenud kampaaniaga „Aus kütus“. Alexela tanklates on kleebised, mis kinnitavad tarbijale, et Alexela on ajanud ja ajab ka tulevikus ausat äri ning tasub riigile kõik maksud. Tarbijana võid kindel olla, et ostad kütuse ettevõtte käest, kes täidab oma kohustusi riigi ja ühiskonna ees.

Kütuse hind

Tarbijate jaoks on sageli arusaamatu, millest koosneb kütuse hind. Alexela kütuste hind koosneb järgmistest teguritest:

 • Bensiini ja diislikütuse hind maailmaturul. Siin määrab hinna nõudluse ja pakkumise vahekord. Maailmaturu hind bensiinile ja diislikütusele on igapäevases muutuses. Alexela ostab kütused Platt’s European Marketscani noteeringute alusel.
 • USD ja EUR kurss;
 • Riiklikud maksud;
 • Konkurents kohalikul kütuseturul.
 • Proportsionaalselt saab kütuse hinna jagada alljärgnevalt:
  • 35% on kütuse omahind (seda ei mõjuta kütuse jaemüüja)
  • 60% moodustavad maksud (käibemaks, aktsiisimaks, vedelkütuse varumaks)
  • keskmiselt 5% jaemüüja marginaal.

LPG
LPG autogaas on keskkonnasäästlik ning soodne autokütus, millega võidaksid sõidetud kilomeetritelt kuni 45%!
CNG
CNG on kõige soodsam autokütus, tagades kuni 60% säästu võrreldes bensiiniga.
BCNG (biometaan)
Alexelas tangitud CNG surugaasiga panustad jäätmete ringmajandusse.
Puhas Kuld bensiin 98
Kõrge oktaanarvuga ja ilma biolisandita aus autokütus. Parendatud ideaalsuseni. Puhas kuld. Puhas kütus. Puhas jõud. Auväärt autojuhtidele.
Bensiin 95
Alexelas müüdavad mootoribensiinid on kõrge kvaliteediga ja biolisandivabad.
Diisel
Alexelas müüdavad mootoribensiinid on kõrge kvaliteediga ja biolisandivabad.
Eriotstarbeline diislikütus
Erimärgistatud diislikütuse kasutamine on reguleeritud "Vedelkütuse erimärgistamise seadusega", kuna toode on maksustatud diislikütusest madalama kütuseaktsiisiga.
LNG
LNG ehk veeldatud maagaas on puhas ja soodne kütus, mis transpordis on sobilik just raskeveokitele ja ka laevadele.
Elekter
Alexela panustab elektriautode laadimistaristu arengusse. Lisaks VOLT laadijatele on Alexela ketis ka Eesti esimene ultrakiire laadija 160kW võimsusega.
AdBlue
AdBlue näol on tegemist veokitele mõeldud järelpõlemiskatalüsaatoriga, mis on ohutu, lõhnavaba ja stabiilne värvitu vedelik. AdBlue kvaliteet on tagatud, vastates standardile DIN 70070. AdBlue sisaldab 32,5% looduslikust gaasist saadud karbamiidi, mis on lahustatud destilleeritud vees.
Kütusetakso
Alexela Kütusetakso toob Tallinna ja Harjumaa eramutele ning ettevõtetele diislikütuse mugavalt kohale. Kütusetakso sõiduki valikul oleme lähtunud eramaja omavate klientide erivajadustest ja tänu oma väiksusele ning pikale voolikule pääseb sõiduk teenindama ka kitsamates ja keerulisemates tingimustes.