AVH Grupp AS on eestimaine ettevõte, kelle konsolideerimisgruppi kuulub rida ettevõtteid, kuid peamine äritegevus toimub AS Alexela vahendusel ning tütarettevõtetes. AS Alexela esindab meie kontsernis Energia valdkonda. Lisaks AS Alexelale on AVH Grupp AS-l osalus B2G Grupp OÜ-s, mis ei kuulu AVH Grupp AS konsolideerimisgruppi, kuid läbi selle osaluse panustab AVH Grupp AS teistesse meie jaoks strateegiliselt olulistesse valdkondadesse, milleks on Metallitööstus ning Põlevkivikeemia.

Oleme rohelise energia teerajajad, arendades jätkusuutlikku tanklavõrgustikku, läbi jõulise biometaani, LNG, elektri ja lähitulevikus vesiniku tankimisvõimaluse loomise. Alexela toodab ringmajanduse põhimõttel biometaani, rajab päikese- ja tuuleparke ning arendab ja haldab LNG terminali Soomes Haminas. Lisaks arendab ettevõte koos partneritega Energiasalve nime kandvat taastuvenergia vesisalvestit Paldiskis, mis lahendab taastuvenergia mahuka salvestamise väljakutse ning rajab teed puhta energia võidukäigule, tagades nii Eestile täiendava energiajulgeoleku.
Alexela on ka energiakaubamaja, müües unikaalse valikuna elektrit, maagaasi ja ballooni- ning mahutigaasi ja  pakkudes oma enam kui 100-s üle Eesti asuvas tanklas autokütuseid, lisaks on ettevõttel  39 mugavuspoodi.
Järjest kasvav kuuekohaline klientide arv, klientide lojaalsuse kasv ning 83%-line spontaanne tuntus näitab, et oleme leidnud tee Eesti inimeste ja ettevõtete südameisse ning igapäevaellu. Tegutseme jätkusuutlikkuse põhimõttel, mis on viinud meid oma tegevusvaldkondades Eesti parimate hulka. 2022 märtsi lõpus avaldatud Sustainable Brand Index uuringu tulemuste järgi oleme oma valdkonnas tarbijate silmis Eesti kõige jätkusuutlikum ettevõte juba teist aastat, mis on meile suureks tunnustuseks. Alexela eesmärk on muutuda hiljemalt 2030. aastaks süsinikuneutraalseks, arendades ringmajandust, panustades energiajulgeolekusse ja algatades päriselt süsinikujälge vähendavaid projekte.
 
Alexela poleks tippu jõudnud tublide töötajateta. Karmides konkurentsitingimustes võidab ettevõte, kes suudab enda teenistusse saada valdkonna säravaimad tipud, andekaimad tegijad – talendid, kes loovad organisatsioonile olulist lisaväärtust ja annavad oma olemasoluga ettevõttele konkurentsieelise.

Alexela metallitööstuse kvaliteet, olgu see siis haagiste, kuumtsinkimisteenuse või metallkonstruktsioonide tootmise näol, on kõrgelt hinnatud nii meil kui mujal. Koguni 90% meie toodangust läheb ekspordiks. Metallitööstuste tegevuses on selgelt esikohal lugupidamine oma töötajate, klientide  ja keskkonna suhtes. Kõik meie ettevõtted järgivad ISO ja OHSAS standardeid.

Põlevkivikeemia valdkonnas on meie ambitsioon muutuda ringmajandusel toimivaks ettevõtteks aastaks 2026.  Rohenovaatorina väärindame põlevkivi kasutades uudset tehnoloogiat. Hiljemalt aastaks 2050 olla süsinikuneutraalne arendades ringmajandust, panustades energiajulgeolekusse ja algatades päriselt süsinikujälge vähendavaid projekte. 100-aastase kogemuse ja põhjaliku oskusteabega ettevõttena põlevkivi kaevandamise ja väärindamise valdkonnas oleme jõudnud rohepöörde ajastusse, millega kaasnevad suured muutused kogu põlevkivisektorile. Meie eesmärgiks on lahendada see väljakutse jätkusuutlikkuse põhimõttel, nii et:

  • säiliks töökohad Ida-Virumaal ja sealjuures kasvaks piirkonna maine tööandjana
  • põlevkivisektori ja mäetööstuse unikaalne oskusteave säiliks ja areneks
  • arendame edasi põlevkivi parema väärindamise projekte 
  • otsime võimalusi ringmajanduse põhimõttel toimimiseks
  • ettevõte toimiks kasumlikult

Anname jõudu


Mõistame, et mängime suurettevõttena olulist rolli nii Eesti majanduses kui ka siinsete inimeste eludes. Seepärast toetame Eestit, andes jõudu kultuurile, haridusele, spordile ja heategevusele. Muudame maailma paremaks! Tule, teeme seda koos.

.

1990
Asutati AS Bestnet, mis hakkas tootma autode järelhaagiseid (TIKI kaubamärk), mõni aasta hiljem loodi tütarettevõtted Skandinaavias ja Venemaal ning tänapäeval turustatakse toodangut veel 10 riigis.
Rohkem infot
Tiki
Alexela tanklavõrk
1993
Loodi kütuse jaemüügi ettevõte AS Alexela Oil, millest tänaseks on oma 104 tanklaga saanud suurim tanklakett Eestis. Nüüdseks on Alexelast saanud 360 kraadi energialahendust pakkuv ettevõte, mille tooteportfellis on lai valik autokütuseid, elekter, maagaas ja balloonigas. Ettevõttel on ka 42 kohvik-poodi.
Rohkem infot
1998
Alustati naftasaaduste terminali ehitust Paldiskis, terminal käivitus aastal 2002 ning selle viies laiendus valmis 2008.
Rohkem infot
Terminal
Zincpot
2006
Rajati ülimoodsa tehnoloogiaga AS Paldiski Tsingipada, mis pakub tipptasemel kuumtsinkimisteenust nii Eesti kui ka Skandinaavia klientidele.
Rohkem infot
2007
Alustati kaasaegse naftasaaduste terminali rajamist Sillamäe vabatsoonis, mis võimaldab kaupu teenindada nii tankeritel, paakautodel kui ka raudteetsisternides.
Rohkem infot
Balti Gaas
2009
Loodi AS Balti Gaas, eesmärgiga arendada veeldatud maagaasi (LNG) terminal Pakri poolsaarele.
Rohkem infot
2011
Omandati osa AS Reola Gaasist ning algas gaasiliste kütuste, kui keskkonnasõbraliku transpordikütuse valdkonna aktiivne arendamine.
Rohkem infot
Keskkonnasõbralik kütus
Elekter
2012
Omandati 50% osalus AS-is Kiviõli Keemiatööstus ning sellega sai põlevkiviõli tootmise arendamine oluliseks tegevussuunaks. Siseneti avatud elektriturule Elektrimüügi AS-i (elekter.ee) looja ja kaasomanikuna.
Rohkem infot
2014
Omandati 100% Reola Gaasist ja Kiviõli Keemiatööstusest. Omandati Gasum Eesti AS, millega laiendati veelgi grupi energiaportfelli.
Rohkem infot
Gasum
Hamina LNG
2017
Hamina LNG rajamine. Tegemist on ühisettevõtega, mille omanikeks on Hamina Energy Ltd, Alexela ja Soome börsil noteeritud tehnoloogiaettevõte Wärtsilä. Hamina LNG on asutatud opereerimaks veeldatud maagaasi importterminali Hamina sadamas. Terminali eesmärk on ühendada Hamina kohalik gaasivõrk ja Soome riiklik gaasivõrk. Terminal avab Soome gaasi impordituru.
Rohkem infot
2018
220 Energia omandamine, millega kaasnes märgatav turuosa suurenemine Eesti elektri- ja maagaasiturul. Sisenemine Läti elektri- ja maagaasiturule. Kohimo ja Helon Kuumasinkitys omandamine. Rohe Solutions OY asutamine. Tegemist on Hamina Energy ja Alexela ühisettevõtega. Rohe Solutions OY põhitegevus on veeldatud maagaasi müük ja transport.
Rohkem infot
Rohe
2019

Alexela Oili ja Alexela Energia ühinemise tagajärjel tekkis As Alexela. Eesti turul unikaalse kombinatsioonina kuuluvad ettevõtte tooteportfelli elekter, maagaas, balloonigaas, mahutigaas, autokütused ja lisaks ka tanklakaubandus mugavuspoodides. Tallinna külje all Jüris avati sellel hetkel maailma mitmekülgseima valikuga tankla, kus lisaks bensiinile, diislikütusele ja elektrile olid saadaval nii LPG, CNG kui LNG. Tegemist oli esimese avaliku LNG gaasitanklaga kogu Baltikumis. Juba sel hetkel oli eesmärgiks, et kogu Alexela müüdav CNG võiks olla toodetud taastuvatest allikatest Eestis kohapeal. Alexela omandamas 50%-lise osaluse AS Õhtuleht Kirjastuses ja sisenes Eesti meediamaastikule.

Rohkem infot
2020

Asutati ettevõte Eesti Biogaas, mis hakkas ringmajanduse põhimõttel tootma peamiselt sõnnikust, lägast ja toiduainetetööstuse jäätmetest kohalikku kliimanegatiivset taastuvkütust biometaani Ilmatsalus ja Vinnis.
Alexela teavitas avalikult eesmärgist saavutada 2030. aastaks süsinikuneutraalsus ning ühtlasi lansseeriti Kogukonnaprogramm, mille raames on eesmärk kliente kaasates istutada vähemalt üks puu iga eestimaalase kohta. Alexela ja Tiki eduka koostöö tulemusena sündis Nutihaagiste projekt, mis muutis kerghaagiste rentimise märgatavalt kiiremaks, lihtsamaks ja mobiilsemaks. Alexela avas Tallinn-Tartu maantee ääres Paia ristmikul asuvas Baltimaade suurimas tanklas Eesti esimese ultrakiire elektriautolaadija. Paldiskisse planeeritava vesisalvesti Energiasalve projekti jaoks tehtavad geoloogilised uuringud olid edukad.

Rohkem infot
2021

Alexela ja Infortar avasid rohegaasijaama Järvamaal Oisus, tegemist on ettevõtete kolmanda ühise rohe- ja ringmajandust edendava jaamaga lisaks Lääne-Virumaal Vinnis ja Tartumaal Ilmatsalus asuvatele jaamadele.
Alexela avas oma elektriautode laadimisteenuse. Kontserni pinnatöötlusettevõte hulka lisandus Vasar OÜ, millel on pikaajaline kogemus elektrokeemiliste pinnakatete valdkonnas. Metalliettevõte Helon hakkas oma kaubamärgi all müüma Soome turul kerghaagiseid.
EAS-i rahastamisotsus koostöös VKG-ga arendatavale ringmajanduse põhimõttel toimiva tootmisprotsessi väljatöötamiseks, mis töötleb ümber Eestis tekkivaid rehvi-, plast- ja õlijäätmeid.

Rohkem infot
2022

Hamina LNG terminal alustas tööd. Terminal maht on 30 000 m3 ja läbilaskevõime 5 TWh aastas.  
Tegemist on Eesti ajaloo suurima otseinvesteeringuga Soomes.

2022

Paldiski LNG ujuvterminali haalamiskai valmis ehitamine rekordkiirusel koostöös Infortariga.