Alexelas müüdav diislikütus ei sisalda biolisandit, HVOd ega FAMEt.


Vaata, kus saab tankida
Leia endale sobiv Alexela tankla, kus tootevalikus on diislikütus
Leia lähim tankla
Diislikütus

.

2019. aastal võib Alexelas tankida absoluutselt kõiki sõidukeid

Juhime tähelepanu, et ehkki sõiduauto kütuseluugilt võib avastada märke, mille kohaselt ei soovitata biokütust tankida, siis antud märge kehtib tegelikkuses vaid nende biokütuste kohta, mis koosnevad 100% puhtast biokütusest ning kus ei ole tilkagi tavapärast bensiini või diislikütust. Kõik autotootjad on kinnitanud, et kuni 5% etanooli mahusisaldusega mootoribensiin ja kuni 7% biokütuse mahusisaldusega diislikütus sobivad kasutamiseks kõikidele sõiduautodele.

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Liit AMTEL on koostanud ülevaate sõidukitest, milles ei soovitata kasutada üle 5% etanoolisisaldusega mootoribensiini, kuid see puudutab alles 2019. aasta kevadet, mil biokütusekohustus suureneb. Asjakohane info on avaldatud Maanteeameti veebilehel.

 

Kas biokütusekohustus tõstab kütusehinda?

Biokütuse mõju kütusehinnale tanklas sõltub nii biokütusekohustuse suurusest kui ka biokütuse ning tavapärase bensiini ja diislikütuse maailmaturuhinnast. Bensiini osas on rõõmustav, et biokütusekohustus bensiini hinda ei tõsta. Diislikütuse osas on olukord kahjuks teistsugune tulenevalt biodiisli oluliselt kallimast hinnast, mille mõju diislikütuse liitrihinnale on täna ca 0,5 senti liitrist.

 

Kütuste tähistus tanklates

Diislikütuse tähistuseks on valgel taustal must ruut, mille sees on märge BX, kus B märgib, et diislikütus sisaldab biodiislit, ning X on vastav number, mis märgib diislikütuse maksimaalset biolisandi sisaldust protsentides. 
Diislikütus hakkab olema tähistatud märgistusega B7, mis tähendab seda, et selles on kuni 7 mahuprotsenti biodiislit.

 

Kõik Alexelas müüdavad mootorikütused on biolisandivabad

Alexela on Eestis ainukene tanklakett, kus kõik mootorikütused on täielikult biolisandivabad. Alexela täidab biokütuse kohustuse biometaaniga, mis tähendab, et panus puhtamasse keskkonda on mitmeid kordi suurem, sest biometaani näol on tegemist 100% kliimaneutraalse kütusega. Alexelas müüdavad mootorikütused ei sisalda ka HVOd ega FAMEt.

Mis on mis?

  •  HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)

Valdav enamus Euroopas müüdavast HVO-st on toodetud palmiõlist ja selle kaasproduktist PFAD. Nii palmiõli kui ka PFAD on keskkonnale kolm korda kahjulikum kui fossiilse diislikütuse põletamine. PFAD kasutatakse oleokeemiatööstuse toormena, seebitööstuses ja loomasöödana. Selle järgi on nõudlus täiendavalt suurenenud HVO tootmisest tulenevalt ning selle nõudluse rahuldamiseks on hävitatud vihmametsi ning vihmametsades elavate loomade elupaiku.  

  • FAME (Fatty Acid Methyl Ester)

FAME biodiislikütus on toodetud peamiselt loomsetest rasvadest ja taimeõlidest. FAME biodiislikütust tohib diislikütuse hulka lisada maksimaalselt 7% ning arvestada tuleb, et FAME-sisaldusega diislikütus ei sobi pikaajaliseks hoiustamiseks. Need kütusetarbijad, kes säilitavad kütust eesmärgiga kasutada seda näiteks varugeneraatorites, peaksid hoiduma FAME-sisaldusega diislikütusest. Võib juhtuda, et FAME-sisaldusega diislikütused ei ole peale paarikuist seismist enam kvaliteetsed ning mootori töö võib olla häiritud või mootor ei käivitu sootuks. Kohese kasutamise korral ei ole aga muretsemiseks põhjust.