E85

Alexelast saab tankida taastuvkütust E85, mis sisaldab kuni 85% bioetanooli.


  • Alexela pakutav E85 kütus sobib kõigile autotooja tähistatud flex fuel sõidukitele (FFV) ning vastava etanooliseadistuse saanud bensiinimootoriga autodele, nt võistlus- ja hobisõidukitele.
  • Biolagunevatest jäätmetest Põhjamaades toodetud etanoolkütus vähendab süsinikuheidet kuni 80% võrreldes fossiilse bensiini kasutamisega.
  • Alexela pakutav E85 on tänu selle tootmise tehnoloogiale ja toormete valikule külmakindel ja kasutatav ka talvel.  
  • Etanooli põlemine mootoris toimub tänu suuremale hapnikusisaldusele täielikumalt, mistõttu vähenevad oluliselt ka kõik õhuheitmed.
  • Lisaks on kütus E85 madalama eripõlemissoojusega ning kütuse suurem oktaanarv (RON 104+) võimaldab tõsta mootori töörõhkusid, misläbi paranevad mootori võimsusomadused kuni 20%.
  • Kanistrisse tankimise korral veendu, et kasutad E85 kütusele sobivatest materjalidest anumat.
  • Kanistrisse tankides peab see olema tõstetud autost välja tankuri ette maha.


NB! Enne tankimist veendu, et tangitav sõiduk on võimeline kasutama kütust E85!