EDK ehk erimärgistatud diislikütus on mõeldud kasutamiseks põllumajanduses või kutselise kalapüügi korral. 


Vaata, kus saab tankida
Leia endale sobiv Alexela tankla, kus tootevalikus on eriotstarbeline diislikütus

Erimärgistatud diislikütuse kasutamine on reguleeritud "Vedelkütuse erimärgistamise seadusega", kuna toode on maksustatud diislikütusest madalama kütuseaktsiisiga.

Erimärgistatud diislikütuse (EDK) ostmiseks on Alexelal müüjana esmalt kohustus tuvastada Sinu isik ning teiseks on Sinul ostjana kohustus omal vastutusel kinnitada EV seadustega lubatud EDK kasutusotstarve, mille Alexela esitab koos teiste tehinguandmetega Maksu- ja Tolliametile.

Alexela Maksekaardiga ostul fikseeritakse Sinu isikuandmed igal juhul automaatselt.

Juriidilise isiku esindajad saavad Alexela tanklatest soetada EDK-d ainult kasutades Alexela maksekaarti, mis tagab isiku tuvastamise.

Füüsilisest isikust ostjate puhul, kes tasuvad ostu eest sularahas või pangakaardiga, nõuab Alexela isikut tõendava dokumendi alusel tuvastamist.

Mehitatud tanklates fikseerib Sinu isikuandmed klienditeenindaja, automaattanklates tuleb isiku tuvastamiseks sisestada makseautomaati ID-kaart koos PIN1-koodiga. 

Lisainfo: www.emta.ee

EV seadused lubavad EDK-d kasutada (VKEMS § 11 lg 1):

  • põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas ning kuivatis põllumajandustoodete kuivatamiseks;
  • kutselisel kalapüügil.

Automaattanklas toimub kasutusotstarbe kinnitamine makseautomaadis, kusjuures makseautomaat võimaldab kinnitada otstarbena vaid põllumajanduse.

Juhul, kui soovid mehitatud või automaattanklast soetada EDK-d kutselise kalapüügi otstarbel kasutades Alexela maksekaarti, tuleb Sul eelnevalt sõlmida Alexelaga vastavasisuline kirjalik kokkulepe, kus fikseeritakse Sinu poolt kinnitatud igakordse kasutusotstarbena kutseline kalapüük.

Mehitatud tanklates fikseerib Sinu poolt soovitud EDK kasutusotstarbe klienditeenindaja. Sularahas või pangakaardiga mehitatud tanklas ostu eest tasudes on Sul võimalik kinnitada otstarbena nii kutseline kalapüük kui ka põllumajandus, Alexela maksekaardiga ostu eest tasudes tuleneb kasutusotstarve maksekaardilepingus sätestatust.

NB! Alexelal on seadusest tulenev kohustus keelduda EDK müügist isikut tõendavate andmete ja dokumentide esitamata jätmise korral, samuti kui ostja jätab deklareerimata EDK seadusega lubatud kasutusotstarbe.

Lisainfo: www.emta.ee


Leia lähim tankla