AdBlue näol on tegemist erinevatele sõidukitele mõeldud järelpõlemiskatalüsaatoriga, mis on ohutu, lõhnavaba ja stabiilne värvitu vedelik. 


Vaata kus saab tankida
Vaata millistes Alexela tanklates on spetsiaalsed AdBlue mugavad tankimisseadmed. Tankimise eest saab makseterminalis tasuda Alexela Maksekaardi, pangakaardi või sularahaga. AdBlue on saadaval ka Alexela tanklapoodides 4L ja 10L kanistrites.
Leia lähim tankla
AdBlue

AdBlue kvaliteet on tagatud ja vastab standardile ISO 22241-1/ -2/ -3/ -4 . AdBlue sisaldab 32,5% looduslikust gaasist saadud karbamiidi, mis on lahustatud destilleeritud vees. Väljalaskesüsteemi kuumuse ja vee mõjul laguneb karbamiid ammoniaagiks ja süsinikdioksiidiks. Kütuse põlemisest tulenev lämmastikoksiid lagundatakse tekkinud ammoniaagi poolt hapniku juuresolekul ning reaktsiooni tulemusena eraldub lämmastik ja vesi. Kuna tegemist on vesilahusega, siis külmub AdBlue temperatuuril -11°C, kuid mootorit saab siiski käivitada. AdBlue paagil on autovalmistaja poolt paigaldatud küttesüsteem, mis vedeliku pärast käivitamist kiiresti üles soojendab.

AdBlue on mõeldud kasutamiseks Euro4 ja Euro6 normidele vastavates ja SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnoloogiaga sõidukites. Ilma AdBlue'ta sõitmine rikub sõiduki katalüsaatori ja heitgaasid ei vasta kehtestatud saastenormidele. AdBlue kulu on alati kindlas sõltuvuses diiselkütuse kulust ning keskmiselt on see 1,5 I 1000 km läbisõidu kohta. Samal ajal vähendab tõhustatud põlemisefektiivsus diislikütuse tarbimist. Veokitele paigaldatud AdBlue paagid on enamasti mahuga 60-120 liitrit.

Adblue ohutuskaart


Adblue tankimisjuhend Alexela automaatjaamas:

  • Sisesta automaati kaart ja PIN-kood ning vali Adblue
  • Ava AdBlue püstolikasti luuk ja võta tankimispüstol
  • Aseta AdBlue püstol auto AdBlue paagi täiteavasse ja veendu, et see ulatuks lõpuni
  • Tangi
  • Paagi täitudes aseta püstol tagasi Adblue tankuri püstolipesasse ja veendu, et pesa luuk sulgub korralikult. Nii võid olla kindel, et automaat on töökorras ka järgmisel korral.