BCNG-d ehk biometaani saadakse taastuvate looduslike materjalide bioloogilisel lagundamisel, mis tähendab, et tegemist on taastuvenergiaga. Biometaani põhikomponent metaan on energiakandja, mille põlemisel energia vabaneb. Seetõttu on biometaanist võimalik soojuse ja elektri koostootmisseadme abil toota nii elektri- kui soojaenergiat.


Rohegaasi tootmine Eestis

Eesti ettevõtete Infortar ja Alexela asutatud ühisettevõte Eesti Biogaas toodab Vinnis ja Ilmatsalus taastuvkütust biometaani. Tegu on kõige puhtama ja tahmavabama kütusega, mida võimalik transpordis kasutada. 

Loe lähemalt
Vaata, kus saab tankida
Sõites Alexelas tangitud CNG surugaasiga saad osa meie enda eestimaisest rohegaasist, mille puhul on tegemist jäätmete ringmajandusega.
Leia lähim CNG tankla
Biometaan

.

Puhastatud biometaani saab kasutada mootorikütusena ning suunata üldisesse maagaasivõrku. Samuti võib seda segada ka maagaasiga, säilib kvaliteet, transpordi- ja kasutusomadused.


Leia lähim tankla