BCNG-d ehk biometaani saadakse taastuvate looduslike materjalide bioloogilisel lagundamisel, mis tähendab, et tegemist on taastuvenergiaga. Biometaani põhikomponent metaan on energiakandja, mille põlemisel energia vabaneb. Seetõttu on biometaanist võimalik soojuse ja elektri koostootmisseadme abil toota nii elektri- kui soojaenergiat.


Vaata, kus saab tankida
2019. aasta algusest tangivad kõik Alexela CNG-tanklad 100% biomeetani.

Puhastatud biometaani saab kasutada mootorikütusena ning suunata üldisesse maagaasivõrku. Samuti võib seda segada ka maagaasiga, säilib kvaliteet, transpordi- ja kasutusomadused.


Leia lähim tankla