LNG on äriettevõtetele suunatud kütus, mille tankimiseks on tarvis olla Alexela äriklient ehk omada Alexela maksekaarti


Lisaks maagaasi müügile läbi gaasivõrkude pakub Alexela uudse lähenemisena ka gaasi torutrassist sõltumatult ehk veeldatud maagaasi (LNG) kujul. 2017. aasta alguses avasime Alexela Võru tanklas LNG baasil töötava CNG-tankla, mis on esimene omasuguste seas Baltikumis. 2019. aasta kevadel avasime Eesti esimese avalikuks kasutamiseks mõeldud LNG tankla Jüris Harjumaal.

Veeldatud maagaas kui küte

Alexela pakub LNG-l baseeruvaid energialahendusi ettevõtetele, mille asukohas puudub maagaasi torustik. LNG sobib alternatiiviks traditsioonilistele vedel- ja tahkekütustele, omades mitmeid tehnoloogilisi eeliseid.

LNG transpordisektoris

Alexela pakub LNG-l baseeruvaid mobiilseid ja statsionaarseid tankimislahendusi transpordivahenditele, nii veeldatud kujul (LNG) kui surugaasina (CNG).


Keskkonnasõbralik kütus
Alexela grupp on aastaid panustanud keskkonnasõbraliku autopargi kujunemisse Eestis, pakkudes keskkonnasõbralikku kütust LPG autogaasi näol. Nüüd oleme asunud panustama ka CNG (ka biometaani) müügivõrgu loomisele, muutmaks Eesti transpordisektorit veelgi keskkonnasõbralikumaks ning ökonoomsemaks.
Tutvu tanklavõrguga Euroopas
Alexela LNG tankla Võrus

.