Kõik Alexelas müüdavad bensiini- ja diiselmootori kütused on kõrge kvaliteediga ja biolisandivabad. 


Vaata, kus saab tankida
Leia endale sobiv Alexela tankla, kus tootevalikus on 95 bensiin
Leia lähim tankla

Alexelas võib muretult tankida absoluutselt kõiki sõidukeid

Juhime tähelepanu, et ehkki sõiduauto kütuseluugilt võib avastada märke, mille kohaselt ei soovitata biokütust tankida, siis antud märge kehtib tegelikkuses vaid nende biokütuste kohta, mis koosnevad 100% puhtast biokütusest ning kus ei ole tilkagi tavapärast bensiini või diislikütust. Kõik autotootjad on kinnitanud, et kuni 5% etanooli mahusisaldusega mootoribensiin ja kuni 7% biokütuse mahusisaldusega diislikütus sobivad kasutamiseks kõikidele sõiduautodele.

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Liit AMTEL on koostanud ülevaate sõidukitest, milles ei soovitata kasutada üle 5% etanoolisisaldusega mootoribensiini. Asjakohane info on avaldatud Maanteeameti veebilehel.

 

Kas biokütusekohustus tõstab kütusehinda?

Biokütuse mõju kütusehinnale tanklas sõltub nii biokütusekohustuse suurusest kui ka biokütuse ning tavapärase bensiini ja diislikütuse maailmaturuhinnast. 

 

Kütuste tähistus tanklates

Ehkki kõik Alexela tanklates müüdavad bensiini- ja diiselmootori kütused on biolisandivabad, tuleb tanklates kasutada ühtset märgistust üle Euroopa ja nii on ka Alexela tanklates, kuid lisainformatsioonina on tankuril olevale märgistusele lisatud tekst “Ei sisalda biokütust”.

Mootoribensiin 95 E10

E10 tähendab, et mootoribensiinis on 0...10% etanooli.

Mootoribensiin 98

E5 tähendab, et mootoribensiinis on 0...5% etanooli.

Diislikütus B7

B7 tähendab, et diislikütuses on 0...7% biodiislit.

Eriotstarbeline diislikütus B7

B7 tähendab, et eriotstarbelises diislikütuses on 0..7% biodiislit.

 

Kõik Alexelas müüdavad bensiini- ja diiselmootori kütused on biolisandivabad

Alexela täidab biokütuse kohustuse biometaaniga, mis tähendab, et panus puhtamasse keskkonda on mitmeid kordi suurem, sest biometaani näol on tegemist kokkuleppeliselt 100% kliimaneutraalse kütusega. Tegelikkuses on jäätmetest (nt loomasõnnik) toodetud biometaani korral tegemist koguni miinusmärgilise kasvuhoonegaaside emissiooniga. Kõik Alexela tanklates müüdavad bensiini- ja diiselmootori kütused on täielikult biolisandivabad ehk ei sisalda ei etanooli ega biodiislit.

Mis on mis?

  •  HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)

Valdav enamus Euroopas müüdavast HVO-st on toodetud palmiõlist ja selle kaasproduktist PFAD. Nii palmiõli kui ka PFAD on keskkonnale kolm korda kahjulikum kui fossiilse diislikütuse põletamine. PFAD kasutatakse oleokeemiatööstuse toormena, seebitööstuses ja loomasöödana. Selle järgi on nõudlus täiendavalt suurenenud HVO tootmisest tulenevalt ning selle nõudluse rahuldamiseks on hävitatud vihmametsi ning vihmametsades elavate loomade elupaiku.  

  • FAME (Fatty Acid Methyl Ester)

FAME biodiislikütus on toodetud peamiselt loomsetest rasvadest ja taimeõlidest. FAME biodiislikütust tohib diislikütuse hulka lisada maksimaalselt 7% ning arvestada tuleb, et FAME-sisaldusega diislikütus ei sobi pikaajaliseks hoiustamiseks. Need kütusetarbijad, kes säilitavad kütust eesmärgiga kasutada seda näiteks varugeneraatorites, peaksid hoiduma FAME-sisaldusega diislikütusest. Võib juhtuda, et FAME-sisaldusega diislikütused ei ole peale paarikuist seismist enam kvaliteetsed ning mootori töö võib olla häiritud või mootor ei käivitu sootuks. Kohese kasutamise korral ei ole aga muretsemiseks põhjust.