Alexelas oleme aastaid näidanud tulevikusuunda investeerides turul esimeste seas keskkonnasõbralikemate kütuste turuletoomisse ja ka kohalikku tootmisesse biometaani näol. Nii on ettevõte olnud ja jätkab tugevalt ühiskonnas roheliste kütuste ja kliimaneutraalse transpordi sõnumi eestvedajana ja teemas harimist.

CNG surugaas

Räägime Rooli Võimus biolisandi kohustuse täitmisest ja tõepoolest, kes veel ei teadnud, siis autokütust saab toota lehmasõnnikust ehk räägime ka sellest, kuidas biometaaniga saab biolisandi kohustust täita.


Head vaatamist!