Korduma kippuvad küsimused - elekter ja maagaas:

Elektrilepingut saad sõlmida telefoni teel ja e-teeninduses. Telefoni teel lepingu sõlmiseks helista meie klienditeenindusse telefonil 629 0000 (tööpäeviti kell 9.00-17.00). E-teeninduses lepingu sõlmimiseks logi e-teenindusse lehe üleval paremal nurgas oleva nupu kaudu.

Leping hakkab kehtima selle sõlmimise hetkest ehk allkirjastamisest. Elektrit hakkame Sulle müüma alates lepingus kirjas olevast müügiperioodi algusest (tarnepäev).

Kõik meie erakliendi lepingud on tähtajatud.

Kui kolid, tuleb lõpetada võrguettevõttega sõlmitud võrguleping. Koos võrgulepinguga lõppeb automaatselt ka meiega sõlmitud elektrienergia müügileping. Meid eraldi lepingu lõpetamisest teavitada ei ole vaja.

Lepingu saad lõpetada sõltumata põhjusest korraliselt, teavitades meid sellest kirjalikult e-posti või tavaposti teel või telefoni teel vähemalt üks kuu ette. Elektrienergia müügileping lõppeb alati kuu viimasel päeval. Kui oled lõpetanud võrgulepingu, lõppeb elektrienergia müügileping sellega samal päeval.

Lepingu lõppemise järgselt alustad elektrienergia ostmist oma võrguettevõtjalt üldteenuse korras, kui ei ole sõlminud elektrilepingut ühegi elektrimüüjaga ja kui Sul on olemas kehtiv võrguleping.

Esitame Sulle arve arveldusperioodile järgneval kalendrikuul. Palun anna meile e-posti või telefoni teel hiljemalt tarbimisele järgneva kuu 10. kuupäevaks teada, kui ei ole arvet kätte saanud. Vastasel juhul eeldame, et oled arve kätte saanud.

Kui arve suurus jääb alla 2 euro, siis me arvet ei väljasta ning lisame summa järgmise kuu kohta esitatavale arvele.

Esitame arve e-posti või posti teel tasuta. Arve on tasuta kättesaadav ka meie interneti iseteeninduskeskkonnas (e-teeninduses).

Sinu poolt valitud arve edastamise ja/ või arvest teatamise viis nimetatakse lepingus.

Esitame Sulle arve lepingus kokku lepitud tarbimiskohtades tarbitud elektrienergia eest.

Kui oled valinud elektripaketi koos Elektrilevi võrguteenuse arvega, siis esitame arve nii tarbitud elektrienergia, võrguteenuse, elektriaktsiisi kui ka taastuvenergia tasu eest.

Kui oled valinud lisateenused, näiteks Aitan Lapsi annetus või ühine arve Keskkonnateenused AS-iga, siis esitame arve ka nende teenuste eest.

Arvet saab tasuda internetipangas ja pangakontoris, sõlmides e-arve püsimakse lepingu (kui arve edastamise viisiks on e-arve) või tavalise pangaülekandega.

Kui oled Swedbanki klient, siis saad e-arve püsimakse lepingu sõlmida meie kaudu. Selleks helista meie klienditeenindusse telefonil 629 0000 (tööpäeviti kell 9.00-17.00) või kirjuta alexela@alexela.ee

Kui tellid e-arve ja sõlmid e-arve püsimakse lepingu, teeb pank Sulle saadetud e-arve põhjal vajaliku ülekande automaatselt Sinu eest. Pead vaid jälgima, et arvelduskontol oleks õigel ajal olemas vajalik summa ja kuulimiit oleks piisav.

E-arve püsimakse lepingut saab sõlmida internetipangas või pangakontoris kohapeal (võta kaasa Alexela Energia leping või arve või kirjuta üles viitenumber). Kui oled Swedbanki klient, saad sõlmida e-arve püsimakse lepingu meie kaudu. Selleks helista meie klienditeenindusse telefonil 629 0000 (tööpäeviti kell 9.00-17.00) või kirjuta alexela@alexela.ee.

Toimib nii, et meie peame kalendrikuude lõikes arvestust Sinu ühesuuruste makstavate osamaksete ja tegelike kuukulude erinevuse osas. Siit tekivad stsenaariumid:

Sinu makstav summa võib tulla suurem, kui tegelik kulu. Siis arvestame laekumisi hinnaperioodi järgmiste kuude ettemaksu ehk pluss-saldona. Võib ka juhtuda, et Sinu tegelik kulu on suurem summast mida kalendrikuus tasud. Siis arvestame tekkinud vahet tasandusjäägi ehk miinus-saldona.Liidame kalendrikuu pluss-saldole või miinus-saldole eelmiste kuude pluss-saldod või miinus-saldod. Tulemuseks saame makstud elektrienergia ja prognoositud kulude erinevuse koondkokkuvõtte.

Kui Sinu lepingul eksisteerib miinus-saldo ja peaksid lõpetama meiega lepingu Hinnaperioodi keskel või selle lõppedes, kuulub vastav summa meile tasumisele. Kui esineb aga pluss-saldo, siis tagastame selle Sulle lepingu lõpetamisel. Seda tingimusel, et tegemist on Hinnaperioodi lõppemisega ja mitte lõpetamisega Hinnaperioodi keskel. Nii kulu kui ettemaksu võimaldame jagada ka järgmisele Hinnaperioodile, kui meiega lepingut jätkad.

Kui jooksva arvestuse pidamisel näeme, et Sinu prognoositud kulu ja tegeliku kulu erinevus muutub suuremaks kui 20%, on meil õigus ümber arvestada Sinu prognoositud kulu. Sellest tulenevalt muutub ka edaspidi ühesuuruse osamakse summa.

KAS MAKSELAHENDUST SAAB RAKENDADA KÕIKIDELE TOOTELAHENDUSTELE?

Ühesuuruste osamaksete lahendust ei saa me paraku pakkuda Elektrilevi ühisarvega.

KUI PAKUTE MULLE ÜHESUURUSE OSAMAKSE SUMMA, SIIS KUIDAS ARVESTATE MINU EELDATAVA ENERGIAKULU?

Börsihinna ja Kindlustusega börsihinna puhul käib see nii, et esmalt võtame aluseks eelmise 12 kuu keskmise börsihinna Nord Pool EE (Eesti) piirkonnas, mille juurde arvestame veel ka Sinu personaalse tarbimisprofiili. Nende abil leiame Sinu andmetele vastava kaalutud keskmise börsihinna. Selle hinnale liidame käibemaksu ja Meie müügimarginaali ning korrutame Sinu tarbimisprognoosi andmetega, mille võtame Eleringist.

Fikseeritud hinna korral võtame aluseks hinna, mis Sulle lepingus pakume. Ja selle korrutame Sinu Eleringist saadud andmemahuga.

Kui arve on jäänud maksmata, saadame meeldetuletuse. Kui arve on endiselt maksmata, hakkame arvestama viivist 0,15% päevas tähtajaks tasumata summalt ja tuletame veel kord meelde, et arve on tasumata. Kui kahe kuu arved on jäänud tasumata ja tähtaeg on möödunud, saadame lepingu lõpetamise teate ja sellele mitte reageerimisel lõpetame lepingu.

Kui Sul on tekkinud võlg, tasu see esimesel võimalusel või anna meile teada, millal saad selle tasuda. Küsimuste korral võta ühendust klienditeenindusega telefonil 629 0000 (tööpäeviti kell 9.00-17.00) või kirjuta alexela@alexela.ee.

Tarbimisandmete korrigeeringu saadab meile võrguettevõte. Kui on toimunud korrigeerimine, siis ei ole tarbimisandmeid korrektselt edastatud. Pärast korrigeeringu saamist võrguettevõttelt lisame selle järgmise kuu arvele.

Kui Sulle on paigaldatud kauglugemisega voolumõõtja, mis suudab mõõta ja edastada tarbimise andmeid tunni kaupa, siis ei pea Sa ise andmeid võrguettevõttele saatma.

Kui Sul ei ole elektrit, pöördu oma võrguettevõtte poole.

Eesti suuremate võrguettevõtete info leiad siit:

Sellest infolehest leiate avalikkusele mõeldud teavet AS Alexela gaasibaasi tegevustest, sellest tulenevatest ohtudest, ohutusabinõudest ning võimalike õnnetuste ärahoidmisest.

Vaata lähemalt (PDF-fail).

Alexelasse kuuluvad ettevõtted austavad andmesubjektide õigust privaatsusele ning nende isikuandmete kaitsele. Isikuandmete töötlemise põhimõtetes selgitame, mida me teeme, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, millised on Teie õigused ja kuidas on võimalik neid õigusi teostada.

Alexela kontserni kuuluvate ettevõtetega saate tutvuda siin.

Alexela kontserni, sh AS Alexela privaatsuspoliitikaga saate tutvuda siin.

Alexela kontserni, sh AS Alexela volitatud isikuandmete töötlejatega saate tutvuda siin.

Alexela kontserni, sh AS Alexela tarbija isikuandmete töötlemise põhimõtetega saate tutvuda siin.


Küsi lisa: