Elektrilepingut saad sõlmida telefoni teel ja e-teeninduses. Telefoni teel lepingu sõlmiseks helista meie klienditeenindusse telefonil 629 0000 (tööpäeviti 8:00-18:00, äriklienditele 9:00-17:00). E-teeninduses lepingu sõlmimiseks logi e-teenindusse lehe üleval paremal nurgas oleva nupu kaudu.

Leping hakkab kehtima selle sõlmimise hetkest ehk allkirjastamisest. Elektrit hakkame Sulle müüma alates lepingus kirjas olevast müügiperioodi algusest (tarnepäev).

Alexela lepingud võivad olla nii tähtajatud, kui ka tähtajalised.

Kui kolid, tuleb lõpetada võrguettevõttega sõlmitud võrguleping. Koos võrgulepinguga lõppeb automaatselt ka meiega sõlmitud elektrienergia müügileping. Meid eraldi lepingu lõpetamisest teavitada ei ole vaja.

Lepingu saad lõpetada sõltumata põhjusest korraliselt, teavitades meid sellest kirjalikult e-posti või tavaposti teel või telefoni teel vähemalt üks kuu ette. Elektrienergia müügileping lõppeb alati kuu viimasel päeval. Kui oled lõpetanud võrgulepingu, lõppeb elektrienergia müügileping sellega samal päeval.

Lepingu lõppemise järgselt alustad elektrienergia ostmist oma võrguettevõtjalt üldteenuse korras, kui ei ole sõlminud elektrilepingut ühegi elektrimüüjaga ja kui Sul on olemas kehtiv võrguleping.

Esitame Sulle arve arveldusperioodile järgneval kalendrikuul. Palun anna meile e-posti või telefoni teel hiljemalt tarbimisele järgneva kuu 12. kuupäevaks teada, kui ei ole arvet kätte saanud. Vastasel juhul eeldame, et oled arve kätte saanud.

Arved väljastame igal juhul, alla 2€ arvete puhul ei arvestata viiviseid, kui arve on õigeaegselt tasumata. 

Esitame arve e-posti teel, tavaposti teel või e-arvena sinu poolt valitud panka. . Arve on tasuta kättesaadav ka meie interneti iseteeninduskeskkonnas (e-teeninduses).

Sinu poolt valitud arve edastamise ja/ või arvest teatamise viis nimetatakse lepingus.

Esitame Sulle arve lepingus kokku lepitud tarbimiskohtades tarbitud elektrienergia eest.

Kui oled valinud elektripaketi koos Elektrilevi võrguteenuse arvega, siis esitame arve nii tarbitud elektrienergia, võrguteenuse, elektriaktsiisi kui ka taastuvenergia tasu eest.

Arvet saab tasuda internetipangas ja pangakontoris, sõlmides pangas e-arve püsimakse lepingu (kui arve edastamise viisiks on e-arve) või tavalise pangaülekandega.

Kui tellid e-arve ja sõlmid e-arve püsimakse lepingu, teeb pank Sulle saadetud e-arve põhjal vajaliku ülekande automaatselt Sinu eest. Pead vaid jälgima, et arvelduskontol oleks õigel ajal olemas vajalik summa ja kuulimiit oleks piisav.

E-arve püsimakse lepingut saab sõlmida internetipangas või pangakontoris kohapeal (võta kaasa Alexela leping või arve või kirjuta üles viitenumber).

Kui arve on jäänud maksmata, saadame meeldetuletuse. Kui arve on endiselt maksmata, hakkame arvestama viivist 0,065% päevas päevas tähtajaks tasumata summalt ja tuletame veel kord meelde, et arve on tasumata. Kui kahe kuu arved on jäänud tasumata ja tähtaeg on möödunud, saadame lepingu lõpetamise teate ja sellele mitte reageerimisel lõpetame lepingu.

Kui Sul on tekkinud võlg, tasu see esimesel võimalusel või anna meile teada, millal saad selle tasuda. Küsimuste korral võta ühendust klienditeenindusega telefonil 629 0000 (tööpäeviti kell 9.00-17.00) või kirjuta alexela@alexela.ee.

Tarbimisandmete korrigeeringu saadab meile võrguettevõte. Kui on toimunud korrigeerimine, siis ei ole tarbimisandmeid korrektselt edastatud. Pärast korrigeeringu saamist võrguettevõttelt lisame selle järgmise kuu arvele.

Kui Sulle on paigaldatud kauglugemisega voolumõõtja, mis suudab mõõta ja edastada tarbimise andmeid tunni kaupa, siis ei pea Sa ise andmeid võrguettevõttele saatma.

Kui Sul ei ole elektrit, pöördu oma võrguettevõtte poole.

Eesti suuremate võrguettevõtete info leiad siit:

Sellest infolehest leiate avalikkusele mõeldud teavet AS Alexela gaasibaasi tegevustest, sellest tulenevatest ohtudest, ohutusabinõudest ning võimalike õnnetuste ärahoidmisest.

Vaata lähemalt (PDF-fail).

Alexelasse kuuluvad ettevõtted austavad andmesubjektide õigust privaatsusele ning nende isikuandmete kaitsele. Isikuandmete töötlemise põhimõtetes selgitame, mida me teeme, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, millised on Teie õigused ja kuidas on võimalik neid õigusi teostada.

Alexela kontserni kuuluvate ettevõtetega saate tutvuda siin.

Alexela kontserni, sh AS Alexela privaatsuspoliitikaga saate tutvuda siin.

Alexela kontserni, sh AS Alexela volitatud isikuandmete töötlejatega saate tutvuda siin.

Alexela kontserni, sh AS Alexela tarbija isikuandmete töötlemise põhimõtetega saate tutvuda siin.

Elektri päevahind kehtib esmaspäevast reedeni (v.a riiklik püha) kell 7.00-22.00. Elektri ööhind kehtib esmaspäevast reedeni (v.a riiklik püha) kell 22.00-07.00 ning laupäeval, pühapäeval ja riiklikul pühal kogu ööpäeva vältel.

Jah, Alexela börsipaketis arvestatakse hindu tunnipõhiselt.