Vinnis ja Ilmatsalus plaanitakse rohegaasi tootmist

25. Juuni 2020

news-default-pic

Eesti ettevõtete Infortar ja Alexela asutatud ühisettevõte Eesti Biogaas, mis hakkab tootma kohalikku taastuvkütust biometaani, sai konkurentsiametilt tegutsemisloa. Ettevõte plaanib juba sel suvel alustada sõnnikust ja biojäätmetest rohegaasi tootmist Vinnis ja Ilmatsalus, koguinvesteeringu maksumus ulatub ligi 15 miljoni euroni.

”Orgaaniliste jäätmete maht kasvab üha kiirenevas tempos ja sellega tuleb midagi ette võtta. Kui orgaanilisi jäätmeid mitte töödelda, lendleb neist otse atmosfääri metaani, mis on sellisena 25 korda ohtlikum kasvuhoone gaas kui CO2. Samal ajal on aga tehnoloogia abil biogaasist võimalik toota täiesti puhast metaani, mis on mootorikütuseks transpordis,“ märkis Infortar juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

„Biometaan ehk rohegaas saab olema siinsest toorainest Eesti kapitali poolt kohapeal toodetud ja tarbitud, algusest lõpuni Eesti oma kütus. See on puhas ja keskkonnasõbralik, tema ringmajanduslik jalajälg on miinusega. Rohegaasi hakkab saama üle Eesti asuvatest gaasitanklatest, lisaks teadlikumatele autoomanikele võiks sellele üle minna kogu ühistransport, näiteks üks rohegaasiga sõitev buss mitte ainult ei ole CO2  neutraalne vaid  kompenseerib ühe diiselbussi saastava keskkonnamõju,“ sõnas Hanschmidt.

Alexela grupi nõukogu esimees Heiti Hääl märgib samuti, et ainuke jätkusuutlik biokütus Eestis on biometaan. „Mul on hea meel, et kahel kohalikul ettevõttel on sarnane visioon Eestile optimaalsest strateegiast transpordisektori kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Nagu Ain juba mainis, siis mis võiks olla efektiivsema ringmajanduse näide kui see, et me toodame biometaani siin Eestis, loome nii töökohti ja säästame keskkonda“.

Biogaasi ehk rohegaasi toodetakse peamiselt biolagunevatest jäätmetest, so reoveest, sõnnikust, virtsast, toidujäätmetest. Biogaasi täiendaval töötlemisel ja puhastamisel tekib maagaasiga sarnase kütteväärtusega biometaan ehk rohegaas. Biometaan on kõige puhtam ja tahmavabam kütus, mida on võimalik transpordis kasutada. Eestis tegutseb kokku 17 biogaasijaama.

Infortari ja Alexela ühisfirma Eesti Biogaas omab osalust kolmes biogaasijaamas Lääne-Virumaal Vinnis, Tartumaal Ilmatsalus ja Järvamaal Oisus.

Möödunud aasta oktoobris ostis Infortar Enefit Greenilt ja NEFCO-lt osalused Vinnis ja Oisus asuvates biogaasi soojuse ja elektri koostootmisjaamades. Vinni ja Oisu biogaasi koostootmisjaamad valmisid 2013. aastal, jaamade aastane elektritootmise kogumaht on ligi 18 GWh.

Möödunud aastal ostis Alexela US Investilt Tartu Biogaas OÜ koos biogaasijaamaga Tartu Maakonnas Ilmatsalus, kus esialgu jätkub biogaasist elektri- ning soojusenergia tootmine. Aastane elektritootmise kogumaht on Ilmatsalu ja Vinni biojaamades ligikaudu 16 GWh.

Infortar on 461 miljoni euro suuruse omakapitaliga investeerimisettevõte, mille tegevusvaldkonnad on laevandus, energeetika, kinnisvara, hotellindus, taksondus ja trükitööstus. Lisaks 39% osalusele AS-is Tallink Grupp kuulub ASi Infortar investeeringute portfelli ASi Eesti Gaas, ligikaudu 70 000 m² erinevaid hotelli- ja SPA kinnistuid Tallinnas ning üle 350 000 m² maad Tallinnas ja selle ümbruses.

Alexela gruppi kuuluvate ettevõtete kogukäive ulatub 500 miljoni euroni ja grupp on tööandjaks rohkem kui 1000-le inimesele üle Eesti. Alexela grupi tegevusvaldkondadeks on energeetika, tööstus ja kinnisvara. Alexela gruppi kuuluvad ettevõtted on Kiviõli Keemiatööstus, metalliettevõte Kohimo, Tiki treilereid valmistav Bestnet, kuumtsinkimise tehased Eestis Paldiskis ja Soomes Raumas, lisaks arendab Alexela LNG terminale Eestis Paldiskis ja Soomes Haminas, ühtlasi kuulub gruppi kinnisvaraarendusega tegelev OmaKoduMaja. 

Alexela gruppi kuuluvate ettevõtete kogukäive ulatub 500 miljoni euroni ja grupp on tööandjaks rohkem kui 1000-le inimesele üle Eesti. Alexela grupi tegevusvaldkondadeks on energeetika, tööstus ja kinnisvara. Alexela gruppi kuuluvad ettevõtted on Kiviõli Keemiatööstus, metalliettevõte Kohimo, Tiki treilereid valmistav Bestnet, kuumtsinkimise tehased Eestis Paldiskis ja Soomes Raumas, lisaks arendab Alexela LNG terminale Eestis Paldiskis ja Soomes Haminas, ühtlasi kuulub gruppi kinnisvaraarendusega tegelev OmaKoduMaja.