Nüüd Alexelas müügil: E85 kütus

29. Aprill 2024

Alates 29. aprillist müüb Alexela kahes tanklas kuni 85% etanoolisisaldusega kütust E85. Müügile tuleb see kütus Pääsküla tanklas aadressil Pärnu mnt 534 ja Tartus F. Tuglase 19.

Alexela pakutav taastuvkütus E85 sobib kõigile autotooja tähistatud flex fuel sõidukitele (FFV) ning vastava etanooliseadistuse saanud bensiinimootoriga autodele, nt võistlus- ja hobisõidukitele. 

Biolagunevatest jäätmetest Põhjamaades toodetud etanoolkütus vähendab süsinikuheidet kuni 80% võrreldes fossiilse bensiini kasutamisega. Etanooli põlemine mootoris toimub tänu suuremale hapnikusisaldusele täielikumalt, mistõttu vähenevad oluliselt ka kõik õhuheitmed.  

Lisaks on kütus E85 madalama eripõlemissoojusega ja kütuse suurem oktaanarv (RON 104+) võimaldab tõsta mootori töörõhkusid, misläbi paranevad mootori võimsusomadused kuni 20%.

Alexela pakutav E85 on tänu selle tootmise tehnoloogiale ning toormete valikule külmakindel ja kasutatav ka talvel.  

Tähelepanu! Seda kütust võivad kasutada ainult vastava ettevalmistuse saanud sõidukid või autotootja poolt kohe flex fuel valmidusega sõidukid (flex fuel vehicle – FFV).