Kersti Kaljulaid taandab ennast Alexela ASi nõukogust

27. September 2023

Kersti Kaljulaid otsustas ennast taandada Alexela ASi nõukogust, kuni ettevõte otsib lahendusi sanktsioneerimata LPG gaasi tarnetele, mida kasutab kohalik toiduainetööstus. Marti Hääl tänab Kersti Kaljulaidi tehtud töö ja hea koostöö eest.

president Kaljulaid

“Energeetika ja rohepööre on minu jaoks põnevad teemad. Kui Alexela nõukogus aprillis alustasin, oli import Venemaalt lõpetatud ja ka LPG-d, millele on kõige keerulisem leida muudelt turgudelt alternatiive, tarniti Kasahstanist. LPG suuremad tarbijad on toidutööstus ja põllumajandusettevõtted, kes alternatiivseid kütuseid täna kasutada ei suuda. Suvel tekkinud tõrked Kasahstani tarnetega asendati kahjuks ikkagi Venemaal toodetud LPG-ga. Kuigi ettevõte otsib uuesti alternatiive, võtab see aega. Mõistagi ei saa ma äri Venemaaga heaks kiita, mistõttu esitasin täna taotluse nõukogust lahkumiseks. Loodan, et nii Eesti  kui teised Euroopa ettevõtted saavad võimalikult kiiresti Vene energiast priiks. Selleks on muidugi vaja ka rahvusvahelist koostööd ja otsustusjulgust, konkreetselt LPG osas aga ka Euroopa sanktsioonimehhanismi. Üksi tegutsedes satub ohtu meie toidutööstus, “ kommenteeris oma otsust Kaljulaid.

Energiaettevõte AS Alexela on poolteist aastat püüdnud leida lahendus LPG gaasitarnetele. Jaanuaris suudeti leida asendus Kashastani näol, kuid suvel kasahhidega koostöö riigis aset leidva energiakriisi tõttu lõppes. “Oleme tänaseks jõudnud tagasi alguspunkti selle LPG gaasiga, mida vajame toiduainetööstuses ja põllumajanduses. On äärmiselt kahju, et Kashastani import on osutunud ajutiseks lahenduseks,” sõnas Marti Hääl, energiaettevõtte juhatuse esimees. “Kuna tegemist ei ole Euroopas ega Eestis sanktsioneeritud tootega on lahenduste leidmine keeruline. Eesti ettevõtjal üksi keeruline teha seda, mida Euroopa välispoliitika pole siiani suutnud.”

LPG gaasi kasutavad kohalikud toidutootjad ehk tegu on gaasiga, mida kasutatakse näiteks tööstustes, kus puuduvad ühendused torugaasi kasutamiseks. Kuna tegu on toidujulgeoleku aspektist olulise energiaallikaga, millele puuduvad hetkel konkurentsivõimelise hinnaga alternatiivid, ei ole tegu Euroopas sanktsioneeritud tootega.

Marti Hääl tänab Kersti Kaljulaidi koostöö eest ja nendib, et Kaljulaidi lahkumisega kaotab nõukogu ühe olulise eksperdi. Kersti Kaljulaid alustas Alexela nõukogus tööd käesoleva aasta aprillis. ASi Alexela nõukogus jätkavad Hans Pajoma, Andreas Laane ja Priit Penjam.

Alexela on eestimaine rohenovaator, kes arendab jätkusuutlikku tanklavõrgustikku läbi biometaani, LNG, elektri ja juba 2024. aastal ka vesiniku tankimisvõimaluste loomise. Alexela pakub oma klientidele Eestis, Lätis ja Soomes unikaalset spektrit igapäeva energiatooteid, milleks on elekter, maagaas ja ballooni- ning mahutigaas ning rohkem kui sajas üle Eestis asuvas tanklas autokütused. Lisaks on ettevõttel Eestis 40 kohvik-poodi, taastuvenergia tootmise ja salvestuse juba töötavaid ja arendatavaid projekte ligi 1000MW mahus ning Soomes LNG kaldaterminal. Alexela energiakontsern annab tööd 480 inimesele.