Alexela loob koduturul võimalust nullida raskeveo jalajälge veeldatud biometaaniga

7. Veebruar 2022

Eestimaine energiaettevõte Alexela on esimene Eestis ja ka kogu Baltikumis, kes tarnis koduturule 100% süsinikneutraalset kütust ehk veeldatud biometaani (LBM) - kütust, mis on täna kõige jätkusuutlikum maanteetranspordis, aidates vähendada raskeveo logistikaahelas kasvuhoonegaase.

Alexela bio LNG

AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson sõnas, et konkreetne bio-LNG (LBM) tarne piloot on edukalt Alexela poolt teostatud. „Kestliku transpordi edendamine on meile alati oluline olnud. Selge on see, et kliimaprobleemid mõjutavad juba täna üle maailma sadu miljoneid inimesi ja ettevõtetel ning üksikisikutel tuleb leida võimalusi enda keskkonnajalajälje vähendamiseks. See, et oleme esimesed Baltikumis, kes veeldatud biometaani tarnisid selle koduturul parema kättesaadavuse loomise nimel, ei ole juhuslik, vaid sihipärane töö transpordisektori heitmete vähendamisel“. 

Milleks energiaettevõte Alexela seda keskkonnavaatest vastutustundlikku kütust kasutab, siis tegevjuht tõi välja, et antud hetkel ennekõike enda autopargi varustamiseks. Alexela kütuseveokid töötavad nimelt veeldatud maagaasil (LNG) ja nende sõidukite tankimine bio-LNG’ga tähendab keskkonnavaatest täiendavat võit-võit olukorda. „Nagu öeldud, siis tänasel päeval, mil kliimaküsimused on teravalt õhus, eriti transpordisektoris, tuleb leida kestvaid ringmajanduse lahendusi ja antud juhul nö lehmal sarvist haarata, kogutud lehmapeerule ja toidujäätmetele leida täiendavaid viise nende taaskasutamiseks ka raskeveos. Need on ressursid, mis juba on osaks süsiniku ringlusest.“ 

Üks veeldatud biometaanil sõitev veok nullib samaväärse diiselkütusel sõitva veoki otsese negatiivse jalajälje.

Kas ja kuidas võiksid teised Eesti ettevõtted energiaettevõtte veeldatud biometaani tarne piloodist kasu saada sõnas Adamson, et sõnum võiks olla turule kindlust andev. „Eesti äriettevõtted maanteetranspordis ja tööstuses võivad veenduda, et oleme Alexelas võimelised uusi kliimaneutraalseid tarneahelaid looma. Samuti ei ole vähemtähtis märksõna selle juures varustuskindluse tagamine ning raskeveonduse jalajälje neutraliseerimine.“  

Veeldatud biometaani (LBM) tarne on küll esmakordne Eestis ja Baltikumis, kuid Alexelal on teisigi LNG-ga seonduvaid projekte. 2017. aastal avas energiaettevõte Lõuna-Eestis Võrus LCNG tankla ning 2019. aastal Tallinna külje all Jüris ametlikult mitmekülgseima valikuga kütusetankla, mis oli ühtlasi esimene avalik LNG gaasitankla kogu Baltikumis. Käesoleva aasta kevadel avab Alexela Tallinna külje all õllepealinnas Sakus LNG ja CNG tankla. Soomes Kotka-Hamina sadamas on LNG terminal valmimas.

Alexela on eestimaine ettevõte, mis tegutseb peamiselt energeetika valdkonnas. Eesti turul unikaalse kombinatsioonina kuuluvad AS Alexela tooteportfelli elekter, maagaas, balloonigaas, mahutigaas ning läbi enam kui 100 üle Eesti asuva tankla ka autokütused. Alexelal on lisaks 38 mugavuspoodi üle Eesti. Lisaks arendab Alexela LNG terminale Eestis Paldiskis ja Soomes Haminas ning toodab Lääne-Virumaal Vinnis, Tartumaal Ilmatsalus ja Järvamaal Oisus siinsest toorainest taastuvkütust biometaani ehk rohegaasi. Samuti arendab Alexela pump-hüdrosalvestit ehk Energiasalve Paldiskis, mis annab võimaluse salvestada tekkivat päikese- ja tuuleenergiat nendeks tundideks ning päevadeks, kui roheenergiat ei teki piisavalt.