Alexela investeeris Paldiski energiasalve koos uute investoritega

6. Juuli 2023

Kodumaine energiakontsern Alexela jätkab koos partneritega Paldiskisse rajatava Eesti esimese suuremahulise vesisalvesti energiasalve projekti arendamist ning uute investorite kaasamist.

Uute investoritena kaasati Combiwood Group OÜ, Warmeston OÜ ja Kiikri Kodu OÜ,  täiendava rahasüsti andsid ka juba pikaajalised projekti partnerid Alexela ja Sunly. Kokku kaasati 11 miljonit eurot, mis annab lisakindluse, et energiasalvestuse projekt jõuab oma arendustega kiirelt investeerimisvalmiduseni järgmise aasta suveks ja ehitusega saaks alustada sama aasta sügisel.

„Alexela ütleb tere tulemast uutele investoritele. Eestil on vaja energiajulgeoleku ja varustuskindluse säilitamiseks rohepöörde tingimustes ja Ukraina sõja taustal teha ära ambitsioonikas energiapööre – Eesti kapital ja energiafirmad tunnevad ses osas selget vastustust Eesti majanduse ja ühiskonna ees ning on valmis ühiseks tegutsemiseks,“ rääkis Alexela juhatuse esimees Marti Hääl.

„Energeetikas on murrangulised ajad ja erakordsed ajad nõuavad uudseid meetodeid. Lisaks erasektori ühishuvile ja koopereerumisele on nii mahuka pöörde õnnestumiseks vaja oluliselt arendada ka riigi ja erasektori koostööd,“ lausus Hääl.

Arvestades, et Eesti riiklik eesmärk on saavutada 2030. aastaks 100% taastuvenergia osakaal energeetikas, on erinevate uuringute põhjal vaja energiajulgeoleku tagamiseks Eestis arendada vähemalt 2000 MW tuuleparke, 1300 MW päikeseparke ning 2000 MW salvestust ja juhitavat võimsust.

Energiasalve maa-alune Paldiskisse rajatav 500MW vesisalvesti on lahendus, mis võimaldab minna Eestil 100% sõltumatule taastuvenergiale ja tagab tulevikus tarbijatele madalama elektrihinna. Projekt on ellu kutsutud ja kaasrahastatud Vool OÜ, AS Alexela ja Sunly AS poolt. Investorite ringi lisandusid 2023. aasta juunis Combiwood Group OÜ, Warmeston OÜ ja Kiikri Kodu OÜ. Energisalve vesisalvesti on ainuke Euroopa Liidu ühishuviprojektide hulka kuuluv salvesti projekt Põhja-Balti piirkonnas. Paldiski vesisalvesti ehitusega alustatakse 2024. aasta suvel ja salvesti alustab tööd 2029. aastal.

👉Vaata pressiüritust järele siit

Rohkem infot www.energiasalv.ee