Gaasikütuse uuring: „Ummikus seistes on hea tunne, et minu auto ei saasta õhku nii, nagu teised autod“

23. September 2019

Kantar Emor viis Alexela tellimusel läbi kvalitatiivse fookusgrupiuuringu mõistmaks gaasikütusega seotud hoiakuid, arusaamu ja kogemusi. Uuringu tulemusi tutvustati esmakordselt täna Tallinnas lauluväljakul Alexela eestvedamisel toimuval kliimaneutraalsuse konverentsil „Hüvasti õhusaaste!“.  
Kantar Emori strateegiakonsultandi Kristiina Kruuse selgitusel oli peamine põhjus, miks inimesed hakkasid gaasiautot kaaluma, soov kütusekuludelt kokku hoida, kuid pärast teema põhjalikumat uurimist ja reaalset kasutajakogemust, sai ka väiksem mõju keskkonnale selgelt üheks pooltargumendiks. „Toodi näiteks, et ummikus seistes on hea tunne, et minu auto ei saasta õhku nii, nagu teised autod,“ meenutas ta. Strateegiakonsultant lisas, et ka Kantari rahvusvahelised uuringud näitavad tarbijate järjest suuremat muret ja tundlikkust keskkonna teemade suhtes.  

Uuringus osalenute meelest võiks olla gaasiautode valik suurem – eriti uuemate CNG-autode järelturg on esialgu veel väga väike.     
Kantar Emor viis Alexela tellimusel läbi kvalitatiivse fookusgrupiuuringu augusti lõpus ja septembri alguses nii era- kui ka äriklientidega. Uuringu eesmärgiks oli mõista gaasikütusega seotud hoiakuid, arusaamu ja kogemusi, et kaardistada ühelt poolt takistused, mis piiravad gaasikütuste kasutamist, ja teisalt otsida lahendusi, mida annaks teha nende barjääride ületamiseks.