Paldiskis alustati Energisalv Pakri pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusgeoloogiliste uuringutega, mis on märkimisväärseks verstapostiks positiivse sotsiaalmajandusliku mõjuga projekti elluviimisel. Selle loodusliku aku ehitus moodustab kaheksa aasta jooksul ca 7% Eesti infraehituse kogumahust, luues ligikaudu 700 otsest ja kaudset töökohta ning tuues riigile maksutulu 200 miljoni euro väärtuses. Jaama käitamisega väheneb Eesti CO2 emissioon 8,5 miljoni tonni võrra.

Paldiski monoliitne aluskord

Energiasalv Pakri juht Peep Siitam nimetas projekti piirkonna konkurentsivõime tõstmise üheks aluseks. „Praegusel muutuste ajastul on jõuliselt vaja liikuda edasi projektidega, mis loovad suure lisandväärtusega töökohti, tekitavad maksutulu ning omavad sektoriteülest mõju,“ kommenteeris Siitam.

Alexela grupi juhatuse liige Marti Hääl märkis salvestusvõimsuste arendamise vajalikkust. „Pea kõik Euroopa Liidu 2050 kliimaneutraalsuse võimalikkust käsitlevad autoriteetsed uuringud on tuvastanud, et selle saavutamiseks on kõige kriitilisem just salvestusvõimsuste tekkimine. Seetõttu on Alexelal heameel anda oma panus Eesti ja kogu meie regiooni taastuvenergia arengusse ja kliimaeesmärkide täitmisse,“ lisas Hääl.

Hetkel toimuvad Paldiskis maapõueuuringud, mille käigus teostatakse puurimisi kuni 750 meetri sügavuseni. Uuringud on vajalikud geoloogiliste ehitustingimuste määramiseks, ehitusprojekti koostamiseks ja projekti realiseerimise keskkonnamõjude hindamiseks.

Eesti pump-hüdroakumulatsioonijaama projekti arendab Energiasalv Pakri OÜ, mille omanikud on Alexela Varahaldus, Sunly Innovation ja Vool. Jaama ehitamiseks vajalikke uuringuid kaasrahastab Euroopa Komisjon rakendusüksuse Innovation and Networks Executive Agency kaudu.