Esmakordne Eestis: eraettevõte alustab kogukonnaprogrammiga, mis võimaldab inimestel oma süsiniku jalajälge vähendada

10. Juuni 2020

Alexela avas täna oma kogukonnaprogrammi, mille raames istutatakse koostöös metsaühistutega üle Eesti iga elaniku kohta üks puu. Programmi eesmärk on aidata neutraliseerida eestimaalaste poolt läbitud sõidukilomeetritest tulenevat süsiniku jalajälge.

Alexela kogukonnaprogrammi avamine

Harjumaal, Metsa-Piirita metsakinnistul toimunud kogukonnaprogrammi avaüritusel rääkis Alexela grupi juhatuse liige Marti Hääl, et uue metsa istutamisega on igaühel võimalik vähendada kütuste põlemisel vallandunud süsinikuheitmete hulka atmosfääris. „Kasvaval metsal on võime siduda süsinikku ja toota hapnikku. Üks keskmise suurusega puu suudab oma elu jooksul tänu fotosünteesile salvestada üle 600 kilogrammi süsinikku ja toota aastas ühe inimese kahe aasta hapnikuvajaduse. Seega aitab uue metsa istutamine vähendada tuntavalt ka autoga sõitmisel tekkivat ökoloogilist jalajälge,“ kommenteeris Hääl.
 
Hääle sõnul on Alexela poolt algatatud programmi eesmärk aidata klientidel neutraliseerida nende sõidukilomeetritest tulenevat keskkonnamõju. „Aitame kogukondlikult saavutada Eestile seatud kliimaeesmärke ja sealhulgas oleme võtnud sihi saavutada Alexela kliimaneutraalsus aastaks 2030. Selle sihi saavutamiseks oleme Alexela grupi üleselt teinud juba aastaid investeeringuid ringmajandusse ja kliimaneutraalse biometaani tootmisse, logistikasse ja jaevõrku, nii Eestis kui Soomes oleme arendamas LNG ja vesiniku kasutuselevõtuks vajalikku taristut, Paldiskisse oleme rajamas innovaatilist salvestusjaama, mis vähendab Eesti CO2 emissiooni vähemalt 8,5 miljoni tonni võrra,” tõi Hääl kõnekaid näiteid Alexela teekonnast kliimaneutraalsuse suunas. „Täna avatud programmi raames istutab Alexela seemnena käesoleval aastal 12 000 puud kingitusena Alexela grupi töötajatele,“ märkis Hääl.

Alexela grupi juhatuse liikme kõrval rääkis AS Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson algatatud kogukonnaprogrammist lähemalt. „Plaan on meie algatatud programmi käigus iga eestimaalase kohta istutada üle-eestiliselt üks puu ehk kokku ligi 1,33 miljonit puud,“ ütles Adamson. 

„Arvutuste kohaselt emiteerib keskmine uus sõiduauto, mis aastas läbib näiteks 20 000 km, CO2 sellises koguses, et autojuhil tuleks oma jalajälje neutraliseerimiseks istutada vähemalt neli puud. Suuremate mootorite puhul on puid vaja muidugi rohkem ning igal inimesel on võimalik ise arvutada, mitu puud nad oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks peavad istutama vaadates auto dokumentidest keskmist CO2 emissiooni kilomeetri kohta, aga liitudes kogukonnaprogrammiga on võimalik automaatselt ka oma heitmete tekitamist heastada, sest igalt kulutatud liitrilt läheks 1 sent puude ostmiseks. Oleme puhtamatele kütustele ülemineku algatanud läbi keskkonnasõbralike tankimislahenduste (CNG ja elektrilaadimispunktid) taristu arendamisega ja nüüd oleme leidnud mooduse, kuidas traditsiooniliste kütuste tarbijaid veelgi aidata nende sõidukilomeetritest tuleneva jalajälje neutraliseerimisel,“ lisas AS Alexela juht Aivo Adamson. 

Nüüdsest saavad kliendid annetada igalt liitrilt 1 sendi oma soodustusest puude istutamiseks, millele Alexela lisab sama palju juurde ja programmis osaleja saab valida endale südamelähedase maakonna, kuhu teenitud puud lasta istutada. Keskkonna parandamine ei ole tegelikult kallis, ühe puu saab juba istutada, kui programmiga liitudes tankida ca 14 liitrit.