Eestlased usaldavad Alexelat: iga viies Eestis tarbitud kilovatt eelmisel aastal oli Alexela tarnitud

1. July 2024

Alexela 2023. aasta majandustulemused näitavad, et valitud personaalsete energiateenuste suund on õige suund. Alexela kliendiportfell kasvas eelmisel aastal rohkem kui 20% ja jõudis 175 tuhande aktiivse kliendini, kes on oma energiavarustuse meie hoolde usaldanud.

Meie energiateenuste portfell, mis ulatub viie teravatt-tunnini, on turu mitmekesiseim ja kliendi vaatest kõige suurema väärtuspotentsiaaliga. Meie tugevus ei seisne ainult energialiikide mitmekesisuses, vaid terviklike lahenduste pakkumises, mis on vastavuses meie kliendi ootustega ning tagavad energiajulgeoleku, taskukohasuse ja keskkonnasäästlikkuse.

AS-i Alexela müügitulu oli eelmisel aastal soliidne ja stabiilne 617 miljonit eurot, millest kasum moodustas 1,4 protsenti. Kuigi see on sarnane 2022. aasta tulemusega, siis saame tulemusega rahul olla. Energiahinnad käisid 2022. aastal laes ära, mis tõstis müügitulu. Meie suutsime pärast hindade allatulekut tulude taset hoida, sest kasvatasime nii kliendibaasi kui tarnitud energia mahtu.

Inimeste jaoks on majanduslikult ebakindel aeg ning nad on otsustanud oma energiateenused usaldada meie kätesse. Me võtame seda vastutust väga tõsiselt. Mida nutikamaid ja efektiivsemaid energiateenuseid oma klientidele pakume, seda enam saavad nad hoida kokku aega, raha ning energiat, et jääks seda kõike rohkem üle heade asjade tegemiseks.

Samuti investeerisime energiapauside võrgustiku laiendamisse, mille raames avasime Saugal tippkoka restorani Alexela Täkupoiss. Meie teenindusstandardid ja toodete kvaliteet lihtsalt ei tõuse, vaid jõuavad maale, kus teised pole veel käinud. Lisaks investeerisime virtuaalse elektrijaama loomisesse, laadimispunktide laiendamisse, Paldiski vesisalvesti rajamisse, vesinikutanklatesse, biogaasi tootmisesse ja paljudesse muudesse projektidesse, mis aitavad meie klientide vajadusi lahendada õigel ajal. Seeläbi tahame edendada kogu Eesti majandust, energiajulgeolekut ja inimeste elu ning heaolu.

Selle kõige keskmes on muidugi ka keskkond. Transpordikütuste valdkonnas oleme endiselt keskkonnasäästlike alternatiivide eestvedaja, nagu näitab meie e-mobiilsuse edendamine ja edenemine. Meie siht ei ole pakkuda ainult aina keskkonnasäästlikumaid tooteid ning teenuseid, vaid aidata kaasa ka üldise teadlikkuse tõstmisele ühiskonnas

Meid on üle 500. Me pakume Eesti inimestele elutähtsat teenust. Me võiksime rahulduda stabiilse sisse käidud rajaga, kuid astume hoopis riskantsemale rajale, sest kiiresti muutuvas maailmas tuleb meil riske võtta. Ainult nii saame oma inimestele parimat pakkuda.

  • Investeerisime üle 16,5 miljoni euro eri projektidesse, millest suurimad olid Täkupoisi energiajaam Saugal, uued poed Haabersti, Viljandi ja Jüri tanklas ning Tõrva poe rekonstrueerimine. 
  • Jätkusid investeeringud e-mobiilsuse valdkonda ja uude ajajärku jõuti ka balloonigaasi nutikappidega. 
  • Ettemakse tehti ka Tallinnasse Peterburi teele vesinikutankla rajamiseks, mis valmib käesoleval aastal. 
  • Samuti soetas AS Alexela 1,4 miljoni euro eest 50% osaluse Rohe Solutions OY-s, viies sellega enda osaluse 100 protsendini.
  • Samuti investeeris AS Alexela osakapitali sissemaksena 1,65 miljonit eurot Energiasalve.
  • Muuhulgas investeeriti 1,5 miljonit eurot LPG taristu arendamisse ja miljon eurot uutesse päikeseparkidesse, millest suurim on asub Kiviõli Keemiatööstuse territooriumil ja mille võimsus on kaks MW. 

Tutvu 2023. aasta majandusaruandega