Alexela avas Tartus uue CNG jaama

16. March 2021

Eestimaine energiaettevõte Alexela avas 16. märtsil Tartu linna tuiksoonel Lõunakeskuse ehk Riia ringristmiku sissepääsutee juures oma biometaani tankla. Ettevõttele on see seitsmest üle-eestilisest biometaani tanklast teine Tartu linnas asuv CNG tankla. Avamise puhul rõõmustab CNG tankijaid ka erihind.

CNG Tartu Lõunakeskus

„Biometaan on nullheitega keskkonnahoidlik kütus ja kuidas teisiti peaks täitma seatud taastuvenergia transpordieesmärke, kui me turul ise neid võimalusi era- ja äritarbijatele ei loo,“ sõnas AS Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson ettevõtte Tartus avatud biometaani tankla osas.  

Alexela senine kogemus gaasitanklate rajamisel on näidanud, et ollakse õigel teel. „Mida rohkem panustame biometaani tanklate võrgustiku rajamisse, seda enam on võimalik populariseerida keskkonnasäästlike CNG sõiduvahendite kasutuselevõttu,“ tõdes Adamson ja lisas, et tegemist on kõige ehedama roheinnovaatorluse näitega.  

Nii tavatarbijale kui ettevõtetele on eestimaise rohegaasiga sõites kütusekulu keskmiselt poole väiksem. „CNG-ga sõites kulub 100 kilomeetri läbimiseks kolm-neli eurot. Biometaani tarbivaid sõidukeid eelistades saab kindel olla, et võidab rahaliselt nii sõidukiomanik kui loodus laiemalt,“ ütles AS Alexela juht.
Riia ringristmiku juurde jäävas Alexela biometaanitanklas müüdav taastuvkütus on toodetud Tartumaal asuvast toormest ja seda Eesti ettevõtetele Infortar ja Alexela kuuluvas Ilmatsalu biogaasijaamas. Taastuvkütust biometaani toodetakse peamiselt biolagunevatest jäätmetest, so näiteks sõnnikust, virtsast, toidujäätmetest. Ilmatsalu jaamas kodumaisest sõnnikust toodetav autokütus jõuab Tartusse maagaasivõrgu kaudu.

„Nii Tartus kui ka Eestis tervikuna on eratranspordi keskkonnamõju jätkuvalt kasvuteel, sest keskkonnasõbralikele kütustele üleminek on olnud aeglasem kui mootorikütuste tarbimise kasv. Kõik ettevõtmised, mis toetavad transpordisektori keskkonnamõju vähendamist, on seetõttu äärmiselt vajalikud ja teretulnud. Uus CNG tankla parandab biometaani kättesaadavust ning soodustab seeläbi surugaasisõidukite kasutuselevõttu. Biometaanil kui lähipiirkonnas toodetud keskkonnasõbralikul kütusel on lisaks veel ka positiivne sotsiaalmajanduslik mõju ning kohalik rohegaas aitab suurendada ka meie energiajulgeolekut,“ selgitas Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Varasemast ajast on Alexelal Tartus 2019. aasta suvest biometaanitankla busside teenindamiseks.

Eesti turul unikaalse kombinatsioonina kuuluvad AS Alexela tooteportfelli elekter, maagaas, balloonigaas, mahutigaas ning läbi 103 üle Eesti asuva tankla ka autokütused. Alexelal on lisaks 33 mugavuspoodi üle Eesti.