Alexela tulevikuenergiad


Jätkusuutliku mobiilsuse edendamiseks loome terviklikku autode elektrilaadimissüsteemi ning vesiniku ja biometaani tanklaid. 100% taastuvenergiale üleminekusse panustame rajades päikese- ja tuuleparke, arendades taastuvenergia vesisalvestit, tipukoormuse biometaani elektrijaama ja lisaks virtuaalset elektrijaama.  

Läheneme energia tervikahela kontseptsioonist ja pakume energiat kui teenust. Pikaajaline kogemus energeetika valdkonnas ja lai tooteportfell võimaldavad meil olla kindel ja paindlik energiapartner. 


Vesinik

 

Alexela vesinikujaam

Alexela niigi lai tootevalik laieneb järjest uuenduslike energiakandjate võrra. Avame oma esimese vesinikutankla 2024. aastal. Eesti Vesinikuoru liikmena näeme, et antud valdkonnal on suuremahulise taastuvenergia tootmise taustal suur arengupotentsiaal. Vesinikul on mängida oluline roll transpordikütusena, elektrienergia salvestajana ning juhtmevaba energia võimaldajana.  

Võta ühendust


E-mobiilsus


Arendame elektrilaadimisvõrgustikku - avalikust ruumist kuni ühistute ja eramajadeni.  

Viime e-mobiilsuse uuele tasemele. Paigaldame põhimaanteede ääres asuvatesse tanklatesse ja olulistesse keskustesse autode elektri kiir- ja ultrakiirlaadijaid. Lisaks pakume elektrilaadimise täisteenust era- ja äriklientidele. Keskendume üha enam privaatsete elektrilaadijate paigaldamisele. 

Võtmenäitajad:  

 • 2022 a. — 77 avalikku laadimiskohta 
 • 2023 a. — 200 avalikku laadimiskohta  
 • 2030 a. — eesmärk – 800 avalikku laadimiskohta 

Tark elekter

 

Teenuse näol on tegemist virtuaalelektrijaamaga, mis aitab väiketootjatel targalt juhtida elektritarbimist, tootmist ja salvestamist, võimaldades võita energiakulude kokkuhoiust ja börsihinnast. Tark Elekter juhib tootmislahendust arvestades kliendi tarbimist, tootmise prognoosi ja börsihinda, eesmärgiga osta elektrit soodsamal ajal ning müüa kallimal ajal. 

Võta ühendust


Tuule- ja päikeseenergia


Alexela loob päikese- ja tuuleparke, et panustada taastuvenergial põhineva elektrisüsteemi arengusse.  

 

 

Päikesepark Saku Õlletehase katusel

Lisaks paljudele pisematele üksustele oleme rajanud Eesti suurima tööstusrajatise katusel oleva päikesepargi Saku Õlletehase katusele: 

 • Alexela kuludega rajatud 

 • Kliendile CO2 ja elektrikulude vähendamine  

 • Võimsus 1,4 MW  

 • Aastane tootlus 1,1 GWh (katab kolmandiku tehase vajadusest) 

 • Katusepinda 16 200 m2, paneele 3500 tk  

 

Suurematest projektidest on arendamisel Põhja-Kiviõli hübriidpark koos salvestuse ja vesiniku tootmisega:  

 • Tuulepargi võimus: 80 MW 
 • Päikesepargi võimsus: 100 MW 
 • Toodang: 277 000 MW 

Võta ühendust


Energiasalv

 

Arendame Paldiskisse Zero Terrain tehnoloogial põhinevat taastuvenergia vesisalvestit.  

Arendame suuremahulist taastuvenergia vesisalvestit, sest ilma mahuka salvestuseta ei ole taastuvenergial tulevikku. Meie poolt arendatav Zero Terrain tehnoloogia on lisaks ka kõige keskonnasäästlikum variant võimalike alternatiivide seas.  

Võtmenäitajad:

 • Võimsus – 500 MW 
 • 12-tunnise nominaalse töötsükli jooksul annab Energiasalv võrku 6 miljonit kWh varasemalt salvestatud elektrienergiat, mis on mõnevõrra rohkem kui kõigi Eesti leibkondade keskmine ööpäevane elektritarbimine. 
 • Hoiab ära ca 16 milj. t CO2 emissiooni 2029-2050, mis aitab kaasa Eesti majanduse kliimaneutraalsuse saavutamisel; 
 • Väga madal elutsükli CO2 emissioon (12kg CO2/MWh salvestusfunktsioonina) 
 • Uue kohaliku loodusvara kasutuselevõtt (kristalliinse aluskora ehituskivi) vähendab survet maa- ja keskkonnakasutusele, sh vähendab ehitusmaterjalide kasutamisega seotud CO2 emissiooni; 
 • Toob Eestisse ca 750 milj € investeeringuid; 
 • 450 otsest töökohta; 
 • 2022 staatus – ehitusload olemas 
 • 2023 eesmärk  – täiendavate investorite ja ehitaja otsimine  
 • 2024 – ehituse algus  
 • 2030 eesmärk – Paldiski Energiasalv on valmis ja alustab tööd 

Rohkem infot: www.energiasalv.ee

Võta ühendust

Paldiski energiasalve illustratsioon

Paldiski energiasalv
 


Tipukoormuse biogaasijaam

 

Tipukoormuse elektrijaam

Arendame biometaanil töötavat tipukoormuse elektrijaama taastuvenergia tootmise juhitamatuse kompenseerimiseks ja kliimaneutraalse juhitava elektritootmisvõimsuse rajamiseks, mis asendaksid põlevkivielektrijaamu pärast nende sulgemist. Arendatav tipukoormuse jaam on valmis töötama ka vesinikul.  
 
Jaamal on süsiniku püüdmise seade, kogutud süsinikku saab kasutada e-kütuste tootmiseks. Selle arendusega panustab Alexela oluliselt süsinikuneutraalse majanduse loomisse nii Eestis kui üldisemalt Läänemere piirkonnas.  
 
Võimsus: 200 MW 

Võta ühendust


Biometaan

 

Teeme tööd selle nimel, et kogu praegune fossiilne maagaas saaks asendatud keskkonnasõbraliku biometaaniga. Biometaan on Eestis kohapeal, peamiselt põllumajandusjäätmetest toodetav kliimapositiivne kütus - üks biometaaniga sõitev buss muudab süsinikneutraalseks lisaks iseendale veel ühe diiselbussi.  
Meie ringmajanduslikud tootmisüksused asuvad Ilmatsalus, Vinnis ja Oisus. 

Võtmenäitajad:  

 • 2022 toodang – 94,5 GWh 
 • 2023 eesmärk – 97 GWh 
 • 2030 eesmärk – 450 GWh 
 • Tanklate arv: 10 

Võta ühendust


 

Kontaktid


E-mobiilsus
Kristjan Suurorg 2023
Kristjan Suurorg

e-mobiilsuse projekti- ja müügijuht


Rohekütused

Tuule- ja päikeseenergia

Tipukoormuse biogaasijaam
Peter Van Buuren
 

Tark Elekter

Zero Terrain / Paldiski Energiasalv