Alexela kontserni ettevõtetes töötab enam kui 1000 inimest üle Eesti, suurem osa neist Ida-Virumaal, Sillamäel ja Kiviõlis ning Harjumaal, Paldiskis. Kuigi kontserni ettevõtted on väga erineva ajaloo, tegevusvaldkonna ja suurusega, on töötaja väärtustamine prioriteet kõikjal. Kasutame maksimaalselt kontserni ettevõtete vahelist sünergiat ja innustame inimesi kontserniülesele koostööle. Töötajate voolavus meie kontserni ettevõtetes on väga väike.


Tule tööle!
- Pakume eestimaalastele kütust, elektrit ja maagaasi.
- Toodame haagiseid Baltikumile ning Skandinaaviale.
- Arendame gaasiterminale ja loome gaasitanklate võrgustikku.
- Toetame Eesti elu, andes jõudu meie kultuurile, spordile ja heategevusele.

Anname jõudu Eestile. Alexela töötajana annad Sinagi.

Värbame parimaid
Alexela kontserni personalipoliitika alus on oma ärieesmärkide saavutamiseks parimate töötajate värbamine ning nende motiveerimine, et inimesed annaksid endast maksimumi ja tahaksid saavutada ambitsioonikaid eesmärke. Meie ettevõtetesse sobivad inimesed, kes oskavad (neil on võimed ja oskused), tahavad (nad on oma tööle pühendunud) ja saavutavad (nende töötulemused on silmapaistvad).

Väärtustame ja hoiame oma inimesi
Alexela kontserni tasupoliitika on õiglane ja töötulemustele vastav. Me hindame kõrgelt pikaajalist pühendumist ja lojaalsust, väärtustame inimest mistahes ametipositsioonil ja soovime märgata nii väikeseid kui ka suuri edusamme.

Alexela kontsern väärtustab enesetäiendust ja elukestvat arengut. Pakume oma töötajatele võimalust end täiendada erialastel koolitustel, et professionaalina areneda. Samuti soosime isiklikku arengut toetavatest koolitustest osa võtmist ning väärtustame töötajate isiklikku elu.

Hoolime töötajatest

  • Toetame arengut läbi täiendkoolituste ja meeskonnaürituste
  • Pakume karjäärivõimalusi, soosime õppijaid ja peame meeles koolilõpetajaid
  • Tunnustame. Meil on aasta parimate valimised. Väärtustame ja toetame töötajat sündmuste puhul. Tähistame tööjuubeleid.
  • Peame meeles sünnipäevadel
  • Sporditoetus ja soodustingimustel või tasuta osalemine erinevatel spordi- ja kultuurisündmustel

Alexela tööandjana

Anname jõudu Eestile. Kanname auga tiitlit Aasta Kultuurisõber 2015 ja 2018 ja toetame lisaks kultuurielule ka sporti ning erinevaid sotsiaalteemadega tegelevaid ettevõtmisi, näiteks TÜ Kliinikumi Lastefondi, Eesti Puuetega Inimeste Koda ning SA Maarja Küla.

Kandideerimiseks saada taotlus ja CV personal@alexela.ee.


Tule tööle!
- Pakume eestimaalastele kütust, elektrit ja maagaasi.
- Toodame haagiseid Baltikumile ning Skandinaaviale.
- Arendame gaasiterminale ja loome gaasitanklate võrgustikku.
- Toetame Eesti elu, andes jõudu meie kultuurile, spordile ja heategevusele.

Anname jõudu Eestile. Alexela töötajana annad Sinagi.

Anna endast märku!

Telefon
Soovitud tööaeg
Soovitud töövaldkond