AdBlue näol on tegemist veokitele mõeldud järelpõlemiskatalüsaatoriga, mis on ohutu, lõhnavaba ja stabiilne värvitu vedelik. AdBlue kvaliteet on tagatud, vastates standardile DIN 70070. AdBlue sisaldab 32,5% looduslikust gaasist saadud karbamiidi, mis on lahustatud destilleeritud vees. Veokite väljalaskesüsteemi kuumuse ja vee mõjul laguneb karbamiid ammoniaagiks ja süsinikdioksiidiks. Kütuse põlemisest tulenev lämmastikoksiid lagundatakse tekkinud ammoniaagi poolt hapniku juuresolekul ning reaktsiooni tulemusena eraldub lämmastik ja vesi. Kuna tegemist on vesilahusega, siis külmub AdBlue temperatuuril -11,5°C, kuid mootorit saab siiski käivitada. AdBlue paagil on autovalmistaja poolt paigaldatud küttesüsteem, mis vedeliku pärast käivitamist kiiresti üles soojendab.


Vaata kus saab tankida
Vaata millistes Alexela tanklates on spetsiaalsed AdBlue mugavad tankimisseadmed. Tankimise eest saab makseterminalis tasuda Alexela Maksekaardi, pangakaardi või sularahaga. AdBlue on saadaval ka Alexela tanklapoodides 10-liitristes kanistrites.

AdBlue on mõeldud kasutamiseks Euro4 ja Euro5 normidele vastavates raskeveokites. Ilma AdBlue'ta sõitmine rikub veoki katalüsaatori ja heitgaasid ei vasta kehtestatud saastenormidele. Euro4 nõuetega toimetulekuks tuleb arvestuslikult põletatava diislikütuse kohta kasutada 3-4% AdBlue'd. Euro5 puhul tõuseb see suhe 5-7%-ni. 4%-lise suhtarvu korral kulub 1000 liitri diiselkütuse kohta 40 liitrit AdBlue´d. AdBlue kulu on alati kindlas sõltuvuses diiselkütuse kulust. Samal ajal aitab uue mootori tõhustatud põlemisefektiivsus vähendada diislikütuse tarbimist. Veokitele paigaldatud AdBlue paagid on mahuga 60-120 liitrit.

Adblue ohutuskaart

Adblue tankimisjuhend Alexela automaatjaamas:

  • Sisesta automaati kaart ja PIN-kood ning vali Adblue
  • Ava AdBlue püstolikasti luuk ja võta tankimispüstol
  • Aseta AdBlue püstol auto AdBlue paagi täiteavasse ja veendu, et see ulatuks lõpuni
  • Tangi
  • Paagi täitudes aseta püstol tagasi Adblue tankuri püstolipesasse ja veendu, et pesa luuk sulgub korralikult. Nii võid olla kindel, et automaat on töökorras ka järgmisel korral.