Suurim seiklus Sinu elus algab Alexelast. Püsi kursil OST, sest iga ost Alexelast suurendab võimalust võita Antarktika reis. Osaleda saab ka elektri- ja gaasilepinguga. Registreeru ja valmistu Antarktika ekspeditsiooniks!

Loosiõnn naeratas Olivia Markusele!

  • Soorita kampaaniaperioodil Alexelas ost ja võta ostutšekk.
  • Registreeri oma ostutšekk siin kampaanialehel.
  • Kui oled elektri- või maagaasiklient, registreeri osalemiseks oma teenuseleping.

 


Soovin osaleda

Osalen
Kuupäeva formaat on: päev.kuu.aasta (nt 31.12.2019)
Õige formaat on: AA1234567890
Annan nõusoleku, et minu ülaltoodud andmeid kasutatakse Alexela (isikuandmete vastutav töötleja) poolt kampaania auhindade loosimisel võitja välja selgitamiseks ning võitjaga ühenduse võtmiseks. Nõustun, et kampaania auhinna võitmisel võib minu nime avaldada järgnevatel veebilehtedel: www.alexela.ee, www.facebook.com/alexelaoil. Täiendavat infot isikuandmete töötlemise kohta leiate siit.

Alexela kampaania „Kursil ost-ost Antarktikasse” auhinnad ja tingimused

1. Alexela kampaania „Kursil ost-ost Antarktikasse” (edaspidi Kampaania) korraldaja on AS Alexela, Roseni 11, 10111 Tallinn (edaspidi Kampaania Korraldaja). 
2. Kampaania kestab 26.06.2019 kuni 30.09.2019 (edaspidi kampaania periood). Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eestis.
3. Kampaania pakkumiseks on kampaania perioodi kuupäevaga Alexela tankla või poe ostutšeki või Alexela energialepingu registreerimisega kampaaniaperioodil auhinna loosimises osalemine.
4. Peaauhinnaks on reisipakett Antarktika kruiisile ühele inimesele, kuhu kuuluvad kruiisipakett, lennupiletid kruiisi alguskohta ja tagasi, majutus enne ja/või pärast kruiisi.
5. Kruiisipaketi, lennupiletid, majutuse ja transpordi korraldab Korraldaja valitud reisikorraldaja. Reisijatele kehtivad reisikorraldaja reisitingimused. 
6. Auhinnareis kehtib reisimiseks kuni 2020. aasta lõpuni, eelduseks on vabade lennu- ning kruiisikohtade olemasolu.
7. Võitjaga lepitakse võimalikud reisikuupäevad kokku eraldi pärast võitja väljakuulutamist. 
8. Kehtiva reisidokumendi (pass või ID-kaart) ja viisade hankimise kohustus lasub Võitjal. Korraldaja ei vastuta auhinnareisi ärajäämise eest võitjast tulenevatel põhjustel.
9. Võitjal peab olema reisiks garanteeritud piisavate rahaliste vahendite olemasolu reisi ajal. Korraldaja ei taga Võitja toitlustamist kogu reisi vältel ega kata muid kulusid peale reeglites välja toodud kulude.
10. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Kampaania Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
11. Kampaania loosimisel osalemiseks tuleb kampaaniaperioodil tankida Alexela tanklas bensiini, diislikütust, LPG või CNG autogaasi, sooritada ost Alexela poes või olla liitunud Alexela elektri- või maagaasipaketiga. Iga Alexela tanklas või poes sooritatud ostu või iga elektri-/maagaasilepingu registreerimine kampaanialehel annab osaleja ühe (1) loosihääle.
12. Loosimises osalemiseks tuleb internetis Alexela kodulehele www.alexela.ee registreerida oma osalemine kampaanias sisestades oma e-posti aadressi, telefoninumbri ja nime ning tanklatšeki numbri ja kuupäeva või poetšeki numbri, kuupäeva ja ostukoha või oma Alexelas kehtiva elektri- või maagaasilepingu numbri.
13. Ühte tšekki või lepingut saab registreerida vaid ühe korra. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kuni kampaania lõpuni. 
14. Kampaanias osalemine on tasuta. 
15. Ülaltoodud veebilehel kampaanias osalemise registreerinud isik nõustub, et eelnimetatud toimingul kogutud andmeid kasutatakse Alexela kontserni (isikuandmete vastutav töötleja) poolt Kampaania auhindade loosimisel võitja välja selgitamiseks. Kampaanias osaleja nõustub, et kampaanias võitmisel võib tema nime avaldada järgnevatel veebilehtedel: www.alexela.ee, www.facebook.com/alexelaoil. Kampaania võitjate nimed kustutakse eelnimetatud lehelt hiljemalt 6 kuu möödumisel kampaania lõppemisest. Juhul, kui isik soovib saada täiendavat teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, on tal võimalik võtta ühendust Alexelaga läbi e-posti aadressi alexela@alexela.ee.
16. Kampaania Korraldaja loosib auhinnaks oleva reisipaketi välja seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast kampaania lõppu. Loosimine toimub arvuti ja juhuslikkuse generaatori abil ning selles osalevad kõik loosimisele kvalifitseerunud hääled, mis on vastaval perioodil registreerunud isikutele sellega seoses antud.
17. Kampaania auhinna võitjaga võetakse ühendust ja tema nimi avaldatakse internetilehtedel www.alexela.ee ja www.facebook.com/alexelaoil loosimise päevale järgneva kolme tööpäeva jooksul. 
18. Loosivõitjaga lepitakse isiklikult kokku auhinna kättesaamise ja kasutamise tingimustes. Kui võitjaga ei saada kuu aja jooksul ühendust tema registreerimisel toodud kontakte kasutades ega ole ka ta ise selle aja jooksul Kampaania Korraldajaga ühendust võtnud, kaotab ta õiguse auhinna saamiseks. 
19. Kui kampaanias osaletakse ostutšeki registreerimisega, on auhindade väljastamise aluseks kampaanialehel registreeritud tšeki esitamine. Auhindade kätteandmisel kontrollitakse võidutšekk üle.
20. Auhinna kättesaamine toimub Alexela kontoris aadressil Roseni 11, Tallinn.
21. Korraldajal on õigus jätta auhind üle andmata juhul, kui võitja ei vasta korraldaja kehtestatud kampaania tingimustele, võitja on esitanud kampaanialehel registreerides valeandmeid, esitatud tšekk ei vasta kampaania tingimustele või on võltsitud, kadunud või ei ole selgelt loetav või kui võitjaga ei ole ühendust saadud reeglites toodud aja jooksul. 
22. Auhinda ei asendata osaleja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas. Auhind, mida võitja ei ole õigeaegselt välja lunastanud, väljastamisele ei kuulu.
23. Kõik kulud, mis Kampaanias osalejal tekivad seoses Kampaanias osalemisega ja võidu kättesaamisega, kannab Kampaanias osaleja.
24. Kampaanias võivad osaleda vaid füüsilised isikud, kes on vähemalt 18-aastased. Kampaania ei laiene juriidilistele isikutele. Kampaania loosimises ei saa osaleda Alexela kontserni ettevõtete töötajad ja nende perekonnaliikmed. 
25. Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi ka Kampaanias osaleja poolt Kampaania Korraldajale loa andmiseks kasutada Kampaanias osaleja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma Kampaanias osalejale selle eest tasu maksmata ja temaga täiendavat kokkulepet sõlmimata.
26. Kampaania Korraldaja ei võta vastutust Kampaanias osaleda soovijate kõrvalejätmise eest, kui need on eiranud Kampaania korraldamise tingimusi või esitanud Kampaania Korraldajale ebaõigeid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Kampaanias osaleda soovijal ei ole õnnestunud kampaanialehele oma seadmega pääseda), mis ei ole toimunud Kampaania Korraldaja süül.
27. Kui peaauhinnaks olev reis hilineb või jääb ära Kampaania korraldajast või reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel, ei korvata reisikahjusid ega uute piletite vormistamisega seotud kulutusi.
28. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel. 
29. Kampaania Korraldaja ei vastuta võitjatele ja/või kolmandatele isikutele võitude kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest. 
30. Kõik kampaanias kasutatavad reklaammaterjalid on illustreeriva iseloomuga.
31. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kuni 31.10.2019 kirjalikult Kampaania Korraldaja aadressile AS Alexela, Roseni 11, 10111 Tallinn märgusõnaga „Kampaania” või meiliaadressil alexela@alexela.ee. 
32. Kampaania reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.