Tasu Alexela poodides ja tanklas kütuse eest mugavalt ja kiirelt äpiga. 


 1. Laadi alla Alexela Tangi äpp mobiilirakendus  
   
  Või kui oled Huawei kasutaja, siis lae siit alla.

 2. Loo endale kasutajakonto ning autoriseeri end mobiil‑ID või Smart‑ID vahendusel

 3. Seo oma maksevahend Tangi äpiga

 


Äpiga poes maksmine on mugav

Tangi äpiga saad mugavuspoes ostetud kauba eest tasuda nii iseteeninduskassas kui ka teenindajaga kassas. 

 • Skaneeri kaubad

 • Ava Tangi äpp ja rakendus tuvastab asukohapõhiselt, millises Alexela poes oled

 • Vajuta nuppu "Kasuta QR-koodi" ja skaneeri QR-kood kas kassas või iseteeninduskassas

 • Vali maksevahend ja kinnita makse

 • Jälgi tehingu ajalugu äpis

 


Äpiga tankimise eest maksmine on imelihtne

 • Ava Tangi äpp

 • Vajuta nuppu tangi

 • Vali maksevahend ja tankur

 • Vali tankur

 • Alusta tankimist asetades püstoli paaki

 • Peale tankimist pane püstol tagasi

 • Jälgi tehingu ajalugu äpis

 


Korduma Kippuvad Küsimused

Tangi äpp on mobiilirakendus, mis võimaldab Alexela tanklates tankimise ja mugavuspoodides kauba eest maksta.

Kui soovid Tangi äppi kasutada tankimise eest tasumisel, siis lae alla Tangi äpp, logi mobiili-ID või Smart ID-ga sisse ning lisa rakendusse sobiv makseviis. Kasutamist saad alustada mugavalt kohe. Rakendus on kättesaadav App Store’is ja Google Play’s.

Äppi võib kasutada ka vaid kliendikaardi registreerimiseks. Sel juhul tuleb makse sooritada eraldi pangakaardi või maksekaardiga.

Alexela Tangi äpp töötab erinevate pangakaartidega  (nt Mastercard ja Visa) ning Alexela soodus- ja maksekaartidega. Äpiga tasumiseks peavad olema lubatud internetimaksed. 

Äpiga maksmiseks ei pea olema Alexela klient. Küll aga on kasulik olla Alexela klient (Kodukaart või Alexela maksekaart), sest siis on võimalik äpis siduda ka sooduskaart ning saada soodustusi nii kütusele kui kaupluses erinevatele kaupadele. Vaata lähemalt siin ja siin

Tankimise võimaldamiseks peame veenduma, et kasutaja on õiges asukohas (tanklas). Mugavaim viis enda identifitseerimiseks on kasutada asukoha tuvastust. Kui asukoha tuvastamine pole lubatud, siis on võimalik tuvastada ennast, skaneerides pumbal olevat QR-koodi. Tangi äpp ei jälgi ega kasuta kasutaja asukohta muul eesmärgil.

Salvestusruumi luba on vajalik, et salvestada tšekke kasutaja seadmesse. Kui tšekkide allalaadimine pole vajalik saab Tangi äpi jaoks salvestusruumi keelata

Kaamera kasutamine on vajalik, kui kasutaja soovib ennast tanklas identifitseerida QR-koodi abil. Kaamerat ei kasutata muudes olukordades.

Teavituste luba on oluline, et Tangi äpp töötaks korralikult. Kui alustada tankimist, siis pump suhtleb kasutaja seadmega läbi vaikivate teavituste (näiteks, et anda rakendusele teada kui tankimine on lõpetatud

Tšekid salvestatakse pärast tehingut Tangi äppi. Neid on võimalik vaadata Tangi äpi avalehel, valides „Kviitungid“. Tšekki saab vaadata, alla laadida (kui on antud seadme salvestusruumi luba) ning edastada e-kirjaga.

Esmalt on kasulik üle vaadata kõik äpi uuendused ja vajadusel kui pole uuendatud, siis äpp uuendada App Store'i või Play Store'i kaudu. 

 


Üldtingimused

Kehtiv alates 21.10.2021

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „Kasutustingimused“) rakenduvad Alexela AS Alexela (edaspidi „Alexela“) mobiilirakenduse Tangi (edaspidi „Tangi äpp“) kasutamisel. Tangi äpi eesmärk on pakkuda mugavat kaardivaba maksmislahendust kütuste tankimisel. Kasutustingimused kehtivad kõigile kasutajatele (edaspidi „Kasutaja“), kes on nutiseadmesse Tangi äpi alla laadinud. Tangi äpi allalaadimise, kasutamise ja Kasutustingimuste aktsepteerimisega kinnitab Kasutaja, et on tutvunud kasutustingimustega ning on nendega nõus.

 1. Tangi äpi üldine kirjeldus
  1. Kasutajal on Tangi äpi abil võimalik tasuda kaupade ja/või teenuse eest Alexelas ja kasutada Alexela teenuskaarte (kliendikaart, Maksekaart jm).
  2. Alexela annab Kasutajale Tangi äpi kasutamiseks tagasivõetava, ilma all-litsentsi andmise õiguseta tasuta lihtlitsentsi, mis kehtib äpi allalaadimisest kuni äpi kasutamise lõpetamiseni (selle telefonist eemaldamiseni). Lihtlitsentsi alusel on Kasutajal õigus Tangi äppi kasutada Kasutustingimustes kirjeldatud funktsionaalsuste piires.
  3. Kasutajal on võimalik omal valikul sisestada Tangi äppi endale kuuluvaid panga- ja/või teenuskaarte (edaspidi „Kaardid“), mida ta soovib kasutada. Alexela ei muutu Kaardi lisamisest mingil juhul seda Kaarti puudutava õigussuhte pooleks. Alexela ei säilita maksekaartidega seotud andmeid (vt täpsemalt Privaatsuspoliitika). Võimalikud maksevahendid Tangi äpis on:
   1. Mastercard, Visa;
   2. teenuskaardid (kliendikaart, sooduskaart, Alexela Kodukaart, Alexela Maksekaart).
  4. Iga sooritatud ostu kohta säilib Tangi äpis elektrooniline kviitung. Kasutaja saab elektroonilisi kviitungeid järele vaadata viimase 6 kuu jooksul tehtud ostude osas. Kui Kasutaja soovib kviitungeid kauem säilitada, on Kasutajal võimalik kviitungid endale alla laadida või e-postiga saata.
 2. Tangi äpi kasutamine tankimisel
  1. Tanklat külastades autoriseeritakse, millise pumba läheduses Kasutaja asub. Autoriseerida on võimalik läbi:
  2. asukoha tuvastuse;
  3. QR-koodi skaneerimise.
  4. Täiendavalt Kasutustingimustele võivad lisanduda tankla spetsiifilised tingimused. Tankla tingimused tehakse teatavaks Kasutajale tema esimesel tankimisel läbi Tangi äpi.
 3. Tangi äpi kasutamise eeldused
  1. Tangi äpi kasutamiseks peab Kasutaja enda nutiseadmesse alla laadima Tangi mobiilirakenduse.
  2. Tangi äpi kasutamise eelduseks on toimiv mobiilne andmeside.
  3. Tangi äpi kasutamiseks on vajalik Kasutajal luua endale kasutajakonto ning autoriseerida end  mobiil‑ID või Smart‑ID vahendusel.
  4. Esmasel ostu sooritamisel peab Kasutaja täiendavalt lisama vähemalt ühe kehtiva maksevahendi.
  5. Konkreetsete Tangi äpi funktsionaalsuste kättesaadavus võib sõltuda Kasutaja nutiseadmest, andmeside ühendusest ja andmeside teenuse pakkujast.
  6. Kasutaja on kohustatud võtma kasutusele meetmed, mis takistavad selleks õigustamata isikutel Tangi äpile ligipääsu.
  7. Kasutaja peab hoidma Tangi äppi kõige värskemal versioonil, laadides selleks oma nutiseadmesse läbi sobiva kanali kõige uuema Tangi äpi versiooni väljalaske.
 4. Tangi konto sulgemine
  1. Kasutajal on igal ajal õigus Tangi äpi kasutamine lõpetada, laadides oma nutiseadmest Tangi äpi maha. Kui Kasutaja soovib taas alustada Tangi äpi kasutamist, peab ta selle oma nutiseadmesse uuesti alla laadima.
  2. Tangi äpi mahalaadimine ei kustuta Kasutaja Tangi kontot. Konto kustutamiseks on Kasutajal võimalik esitada avaldus („Konto sulgemine“) meiliaadressile alexela@alexela.ee.
  3. Juhul, kui Kasutajal võimalik esitada avaldus („Konto sulgemine“) on saanud teatavaks või tal on tekkinud kahtlus, et õigustamata isik on saanud või võib saada juurdepääsu tema Tangi kontole, on Kasutaja kohustatud Tangi äpi esimesel võimalusel sulgema ja pöörduma esimesel võimalusel Alexela poole abi saamiseks.
  4. Alexela võib erakorraliselt etteteatamata sulgeda Kasutaja Tangi konto, kui tekib kahtlus, et õigustamata isikutel on saanud võimalikuks Kasutaja Tangi konto kasutamine. Samuti on Alexelal õigus konto sulgeda, kui tekib kahtlus, et Kasutaja on Tangi äppi kuritarvitanud ja/või rikkunud Kasutustingimustes sätestatud kohustusi. Tangi konto sulgemise korral ei saa Kasutaja enda nutiseadmes Tangi äppi enam kasutada.
 5. Vastutus
  1. Tangi äpi kaudu tehtavate tehingute ja toimingute õiguspärasuse ja nendega seotud tagajärgede eest vastutab Kasutaja.
  2. Alexela pakub Tangi äppi olemasoleval kujul („as-is“ printsiip) ja ei ole kohustatud tagama Tangi äpi ööpäevaringset ja veatut toimimist. Alexela ei anna mistahes kinnitusi ega garantiisid Tangi äpi kvaliteedi (sh ilmsete või varjatud puuduste) ega sobivuse (tavapäraseks või spetsiifiliseks eesmärgi) osas.
  3. Alexela ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida seoses sellega, et Tangi äpp ei toimi või seda ei ole võimalik soovitud viisil kasutada.
  4. Alexela ei ole vastutav Kasutaja ees Tangi äpi kaudu kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kohase toimimise eest, näiteks pangakaardi kasutamise häirete eest. Kaupmees võib piirata, muuta ja lõpetada Tangi äpis Toodete pakkumise. Alexela ei vastuta sellise muutuse tagajärgede eest.
  5. Alexela ei vastuta mingil juhul Kasutaja Tangi konto või kogu äpi sulgemisest tulenevate tagajärgede eest.
  6. Lisaks eespool toodud piirangutele vastutab Alexela mistahes juhul ainult tahtlikult või raskest hooletusest põhjustatud otsese varalise kahju eest.
 6. Andmete kasutamine
  1. Tangi äpi kasutamine eeldab Kasutaja andmete, sh isikuandmete töötlemist ja nende edastamist isikutele, kes on seotud Tangi äpi vahendusel teenuste osutamisega (nt Alexela, pank).
  2. Kasutajalt kogutavate andmete hulk sõltub pankade seatud nõuetest. Tangi äpi vahendusel kogutakse ainult andmeid, mis on vajalikud Tangi äpi toimimiseks ja/või Tangi äpi vahendusel sõlmitud lepingute täitmiseks.
  3. Isikuandmete vastutav töötleja on AS Alexela, kes töötleb isikuandmeid kooskõlas käesolevate Kasutustingimusega, kohalduvate Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidega ning „Alexela kaartide isikuandmete töötlemise teavitusega“ (edaspidi Teavitusega), mis on kättesaadav veebilehel: (https://www.alexela.ee/et/privaatsus).
 7. Kasutustingimuste muutmine
  1. Alexelal on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, teavitades sellest Kasutajat Tangi äpis ja veebisaidil www.alexela.ee. Kasutajad loetakse muudatusest teavitatuks alates hetkest, mil Alexela on paigutanud teate muudatuse kohta veebisaidile ning Tangi äpis nähtavale kohale. Kui Kasutaja ei ole nõus muudatusega, kohustub ta Tangi äpi sulgema, nutiseadmest eemaldama ja Tangi konto sulgema. Tangi äpi kasutamise jätkamisel loetakse, et Kasutaja on nõustunud muudatustega.
  2. Alexela võib igal ajal lõpetada Tangi äpi pakkumise.
 8. Muud tingimused
  1. Kasutustingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Alexela ja Kasutaja õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest.

 

 


Küsi lisa

Klienditeenindus
Klienditeenindus
+372 629 0000