Aastal 2018 sai Alexela SA Archimedeselt nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonna toetuse, et teostada koostöös TalTechiga rakendusuuring Alexela elektriklientide tarbimise uurimiseks.

Alexela müüb elektrit nii era- kui äriklientidele juba alates aastast 2014 ning oleme läbi aastate tõusnud üheks Eesti suurimaks elektrimüüjaks – kokku on Alexelal tänaseks juba üle 0.5 TWh elektritarbimist aastas.

Elektrimüüjatel on vaja võimalikult täpselt tunnipõhiselt prognoosida kõigi oma klientide tarbimist, et tagada enda jaoks minimaalne elektri ostukulu. Ettevõetud projekt koostöös TalTechiga seisneski parima prognoosmudeli leidmises elektritarbimise prognoosimiseks. Projekti käigus testiti erinevaid muutujaid (temperatuur, pilvisus, hooajalised tegurid jne.) kui ka erinevaid masinõppel põhinevaid prognoosmudelikujusid. Eesmärk oli leida metoodika, mis annaks madalaima tunnipõhise prognoosivea.

Projekti tulemusena valmis raport, mis tõi välja akadeemilises kirjanduses välja toodud parimad meetodid antud tulemi saavutamiseks, samuti TalTechi uurimismeeskonna poolt leitud parim mudel ning ka võimalikud tuleviku parendused.

Antud projekti teostamiseks sai Alexela SA Archimedeselt toetust maksimaalselt summas 28 000 eurot.