Muudame maailma paremaks!


Oleme rohelise energia teerajajad, tootes ringmajanduse põhimõttel kliimanegatiivset kütust biometaani, arendades gaasiterminale ning rajades Paldiskisse Energiasalve. Energiasalve nime kandev hüdropumpla on sisuliselt hiiglaslik aku, mis lahendab taastuvenergia mahuka salvestamise väljakutse ning rajab teed puhta energia võidukäigule, tagades nii Eestile täiendava energiajulgeoleku.

Arendame jätkusuutlikku tanklavõrgustikku läbi jõulise biometaani, LNG, elektri ja lähitulevikus vesiniku tankimisvõimaluse loomise. Koos oma klientidega oleme võtnud südameasjaks vähendada transpordist tulenevat süsinikujalajälge läbi Kogukonnaprogrammi, mille raames istutame süsinikku siduvaid puid Eesti metsadesse.

Alexela on energiakaubamaja, pakkudes unikaalse valikuna kütust, elektrit, maagasi ja balloonigaasi ning muutes klientide maailma paremaks kvaliteetse kohvi ja kosutava puhkepausiga iga kord, kui nad meie mugavuspoode külastavad.

Mõistame, et mängime suurettevõttena olulist rolli nii Eesti majanduses kui ka siinsete inimeste eludes. Seepärast toetame Eestit, andes jõudu kultuurile, spordile ja heategevusele.

Muudame maailma paremaks! Tule, teeme seda koos.

Tutvu Alexela tulevikutehnoloogiatega lähemalt siin:

Loe lähemalt


.

Strateegia ja suund

Alexela liigub kaasa muutuva liikuvuse ja muutuvate kliendivajadustega. 2021.aastal tootsime ringmajanduse põhimõttel 85 GWh biometaani, mis on kliimanegatiivne autokütus. Lähiaastatel näeme toodangu mitmekordistamise vajadust ning selle laialdasemat kasutust, kuna biometaan autokütusena aitab vähendada transpordisektori süsinikujälge. 

  • Premeerime korduvkasutust - Alexelas on soojad joogid oma topsiga soodsamad. 
  • Lõime Eesti kunstnike teostega korduvkasutatavad kohvitopsid näitamaks, et korduvkasutus võib olla tõeliselt meeldiv. Innovatsioonis on jätkusuutlikkus, seega oleme loonud rea nutikaid digilahendusi nagu äiteks Alexela äpp, lojaalsuskampaaniaid ja nutikad makselahendused äpis. 
  • Lõime Rohesärtsu, mis on taastuvenergial põhinev elektripakett ja mis toob rohelise energia meie klientideni. 

.

Kuidas aitame klientidel oma jalajälge vähendada?

 

  1. 2022. aasta lõpuks olime istutanud Kogukonnaprogrammi raames 714 415 puud, mis neutraliseerivad oma eluaja jooksul 430 006 tonni CO2-te.
  2. 2022. aasta jooksul laiendasime oma biometaani tanklaketti ja müüsime seal 65 GWh-d biometaani, mis on kliimanegatiivne autokütus, vähendades nii transpordisektori süsinikujälge. 
  3. Arendasime edasi ringmajanduse põhimõttel põllumajandusjäätmetest biometaani tootmist. Biometaan on kliimanegatiivne kütus: üks rohegaasiga sõitev auto muudab süsinikneutraalseks lisaks iseendale veel ühe diiselauto. 
  4. Laiendasime oma elektrilaadijate avalikku võrgustikku ning hakkasime pakkuma elektrilaadijate täisteenust era- ja äriklientidele selleks, et kiirendada üleminekut vähemsaastavale mobiilsusele. 
  5. Hakkasime oma klientidele pakkuma rohelise elektri paketti "Rohesärts".

.

Fookusteemad

Alexela on eestimaine ettevõte, mis on sündinud koos taasiseseisvunud Eestiga. Tegutseme jätkusuutlikkuse põhimõttel, mis on viinud meid oma tegevusvaldkondades Eesti parimate hulka. Alexela muutub hiljemalt 2030. aastaks süsinikuneutraalseks arendades ringmajandust, panustades energiajulgeolekusse ja algatades päriselt süsinikujälge vähendavaid projekte.

Muudame maailma paremaks! Tule, teeme seda koos.

Eesmärk: 2030 CO2 neutraalseks

 

 

Keskkonda säästvate tankimislahenduste arendamine

Alexela on võtnud eesmärgiks muutuda hiljemalt 2030. aastaks CO2 neutraalseks. Kliimaeesmärkide täitmiseks oleme põhilise fookuse seadnud keskkonda säästvate tankimislahenduste arendamisele.
CNG ja LNG tanklate arendamine võimaldab meil pakkuda turule 100% taastuvat biometaani. Arendame transpordiettevõtete jaoks säästlikke tankimislahendusi LNG tanklate näol.
Paigaldame põhimaanteede ääres asuvatesse tanklatesse ja olulistesse keskustesse autode elektri kiir- ja ultrakiirlaadijaid. Lisaks pakume elektrilaadimise täisteenust era- ja äriklientidele.

Anname jõudu ringmajandusele

Toodame biometaani peamiselt põllumajandusjäätmetest, millega anname oma suure panuse Eesti ringmajanduse arendamisele ning töökohtade loomisse maapiirkondades.

Anname jõudu energiajulgeolekule

Rajame Paldiskisse pump-hüdroakumulatsioonijaama, mis võimaldab tulevikus lahendada taastuvenergia salvestamise väljakutse ning seljatab sellega ühe suure takistuse kliimaneutraalsuse saavutamise teel. Selle hüdroenergial põhineva aku ehitus moodustab kaheksa aasta jooksul ca 7% Eesti infraehituse kogumahust, luues ligikaudu 700 otsest ja kaudset töökohta ning tuues riigile maksutulu 200 miljoni euro väärtuses. Jaama käitamisega väheneb Eesti CO2 emissioon 16 miljoni tonni võrra.
Rajame päikeseparke Alexela enda tarbeks ja pakume ka päikeseparkide rajamise teenust.

Anname jõudu kogukondadele

Usume, et Eesti inimestes ja kogukondades on väge maailma muuta. Maailma saab kõige edukamalt muuta, kui suur hulk inimesi teevad kasvõi väikeseid õigeid tegusid. Seepärast algatasime 2020. aasta juunis Alexela Kogukonnaprogrammi, mille tüviprojekti, puude istutamise programmi, eesmärgiks on istutada meie klientide abiga iga Eestimaa elaniku kohta vähemalt üks puu. Selline tegevus võimaldab meie klientidel vähendada olulisel määral oma ökoloogilist jalajälge. 1 tm suuruse tüvemahuga puu neutraliseerib oma elu jooksul 917kg süsinikdioksiidi – sellise mahu CO2 eritab keskmine auto läbides ca 7900 km.

Anname jõudu kultuurile, spordile ja heategevusele

Alexela on pärjatud Kultuuriministeeriumi poolt välja antava Kultuurisõbra tiitliga ning on andnud ja annab jõudu mitmetele kultuuri- ja spordiorganisatsioonidele.

Vaata lähemalt
Alexela üleminek kordustopside kasutamisele

Ühekordsetel plasttoodetel on oluline mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Euroopa plastistrateegia seab esikohale nende vähendamise, sest see aitab vähendada CO2-heidet ja sõltuvust imporditud fossiilkütusest.
Pikaajaliseks eesmärgiks on AS Alexela seadnud hiljemalt 2030. aastaks muutuda süsinikuneutraalseks oma tegevuse raames, arendades ringmajandust, panustades energiajulgeolekusse ja algatades süsinikujälge vähendavaid projekte. Muuhulgas oleme seadnud eesmärgiks loobuda hiljemalt 2030. aastaks ühekordsetest kohvitopsidest.
Ettevõttel on turule lastavate ühekordsete pakendite ja kilekottide vähendamiseks strateegia, mis sisaldab konkreetseid mõõdetavaid eesmärke:
-  Alexelas on müügil ainult paberkotid ja Alexela kasutatud reklaam bänneritest õmmeldud korduskasutatavad kotid.
- Julgustame oma topsi kasutamist vastavate üleskutsete, kampaaniate ja soodsama hinna abil;
- Valitud asukohtades pakume ringtopsi võimalust kuumade jookide ostul;

Alexela reklaamide visuaalidel ei kasutata enam ühekordseid nõusid ja kampaaniad on suunatud korduvkasutatavatele nõudele. Ettevõte teeb koostööd paljude organisatsioonidega, sh Pandipakend. Lisaks on veel aastal 2023 plaanis välja töötada koostööpartnerite ja oma töötajate code of conduct ning süsnikujälje mõõtmise osas on plaanis mõjuala 3 laiendus, mis aitab kaasata olulisi osapooli meie keskkonnaeesmärkide saavutamiseks.

Rohetiiger

Oleme Rohetiigri asutajaliikmed ning lööme aktiivselt kaasa erinevates roheinitsiatiivides nagu näiteks energia teekardi loomine ja osalemine erinevates ekspertgruppides.

Vaata lähemalt

.

Aruanded