HOW TO PARTICIPATE IN THE SUMMER CAMPAIGN?

 

 1. Join Alexela's loyalty programme and make sure that your Home Card is connected with your personal identification code.

 2. Buy at least 5 € worth from Alexela’s store or fuel up for at least 30 litres.

  Register your purchase with your Home Card.

 3. Start collecting digital stamps!

  You can see your digital stamps from the self-service account.

Log in

 


You can see your digital stamps from the self-service account here.

 •  In store: 5 EUR = 1 digital stamp

 • When you fuel up: 30 l = 1 digital stamp (CNG + LPG 10kg)

 • Electricity and natural gas contract = 1 digital stamp

Digital stamps will appear in your self-service no later than the next morning after the transaction.

 


CAMPAIGN PRIZES

Backpack
 • Free of charge for 50 digital stamps
 • Regular price: 59 EUR

 


Picnic blanket
 • Free of charge for 25 digital stamps
 • Regular price: 25 EUR

 


Thermo cup
 • Free of charge for 20 digital stamps
 • Regular price: 15 EUR

 


Hat
 • Free of charge for 20 digital stamps
 • Regular price: 17 EUR

 


Merino socks
 • Free of charge for 15 digital stamps
 • Regular price: 14 EUR

 


Water bottle
 • Free of charge for 15 digital stamps
 • Regular price: 11 EUR

 


Mamboo towel
 • Free of charge for 25 digital stamps
 • Regular price: 25 EUR

 


Scarf
 • Free of charge for 10 digital stamps
 • Regular price: 5 EUR

 


Coffee
 • Free of charge for 5 digital stamps
 • Regular price: 2,20 EUR

 


Kebab burger
 • Free of charge for 10 digital stamps
 • Regular price: 4,50 EUR

 


 1. Alexela kampaania "Kogu digitempleid, saad ägedaid kingitusi" (edaspidi Kampaania) korraldaja on AS Alexela, registrikood 10015238, aadress Roseni 11, 10111 Tallinna (edaspidi Kampaania Korraldaja).
 2. Kampaania periood on 13.01. – 14.04.2022. Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eestis.
 3. Kampaania perioodil saab klient iga Alexela mugavuspoes tasutud 5-eurose poeostu ning 30l kütuseostu või 10kg gaasi tankimise eest ühe digitempli, mis seotakse tema isikustatud Kodukaardile.
 4. Digitempleid saab koguda järgmiste tegevustega:
  1. kampaaniaperioodil tankides Alexela tanklas vähemalt 30 liitrit üht järgmistest kütustest: bensiin 95, bensiin 98, diislikütus, erimärgistusega diislikütus või 10 kg LPG või CNG autogaas, või;
  2. Sooritades vähemalt 5-eurone ost Alexela mugavuspoes (vt ostudele kohalduvaid välistusi järgmises punktis) või;
  3. Alexela elektri- või maagaasilepingut sõlmides ja omades (s.t Kodukaardi klient omab kehtivat Alexela elektri- või maagaasilepingut) saab osaleja ühe unikaalse digitempli, mis kuvatakse Alexela iseteeninduses Kampaania perioodi lõpus.
  4. Kampaania korraldaja võib anda lisadigitempleid teatud erisuste pealt (nt Kogukonnaprogrammi liikmetele, kes on juba kogukonnaprogrammi liige või on liitunud välja toodud ajaks või mõnel päeval konkreetse kaubagrupi toodete ostnutele), teavitades sellest vähemalt 5 päeva ette.
 5. Digitempleid ei saa koguda järgmiste tegevustega:
  1. Kinkekaardi ostmine;
  2. Tubakatoodete ostmine;
  3. Lahtise klaasipesuvedeliku tankimine;
  4. Gaasiballooni tagasiostmine;
  5. Sularaha välja võtmise teenuse kasutamine;
  6. Haagise  ja nutihaagise rentimine.
 6. Digitemplite kogumiseks tuleb kõikide ostude ja tankimiste puhul registreerida oma isikustatud Kodukaart.
 7. Digitemplite seisu uuendatakse 1 kord ööpäevas ning on võimalik jälgida enda iseteeninduses aadressil minu.alexela.ee või Alexela äpis.
 8. Juhul, kui digitemplid on iseteenindusse lisamata tehnilise põhjuse tõttu, aga ostu teostamine Kodukaardiga on tõendatav, siis palun võtta ühendust Kampaania Korraldaja klienditeenindusega ning vastavad digitemplid lisatakse põhjendatud juhul Kodukaardile 3 nädala jooksul Alexelale teada andmisest.
 9. Kampaaniatooteid ei asendata osaleja nõudmisel teist liiki kampaaniatoodetega ega maksta välja rahas.
 10. Kampaania perioodil hakkavad Kampaanias osalemiseks digitempleid koguma kõik isikustatud Kodukaardi kliendid automaatselt.
 11. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus mõjuval põhjusel, sh vääramatu jõu (force majeure) asjaolu ilmnemisel, muuta Kampaania reegleid või katkestada Kampaania ja lõpetada kampaaniatoodete väljaandmine. Korraldaja loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida Korraldaja ei saa mõjutada ning mille puhul ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et ta Kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.
 12. Kampaania Korraldaja ei vastuta kampaanias osalejatele ja/või kolmandatele isikutele digitemplite kasutamisel lunastatud kampaaniatoodetega tekkida võivate võimalike kahjude eest.
 13. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Kampaania Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 14. Digitemplite eest saab valida endale meelepärase kampaaniatoote vastavalt sellele, kui palju digitempleid on kliendil kogutud. Kogutud digitemplite arvule vastav kampaaniatoodete valik on välja toodud kampaanialehel alexela.ee/digitemplid ning mugavuspoodides jagatavates flaierites.
 15. Digitemplite eest kampaaniatoote lunastamiseks peab Alexela mugavuspoes teenindajale kassas esitama enda unikaalse kampaaniakoodi või isikukoodi, mis on seotud Kodukaardiga. Unikaalne kampaaniakood on kogu kampaania perioodil nähtav iseteeninduses minu.alexela.ee ning kampaania alguses saadetud emailis.
 16. Unikaalse kampaaniakoodi või isikukoodi esitamise järgselt peab klient ütlema teenindajale kampaaniatoote, mida soovib enda digitemplite eest tasuta saada.
 17. Tooteid saab lunastada mugavuspoest kohapeal vastavalt mugavuspoes olemasolevatele kampaaniatoodetele.
 18. Kampaaniatooteid väljastatakse kuni 30.04.2022 või kuni Kampaanias välja jagatavate kampaaniatoodete lõppemiseni.
 19. Kampaaniatoodete fondis on kokku:
  1. 475 (nelisada seitsekümmend viis) seljakotti;
  2. 940 (üheksasada nelikümmend viis) piknikutekki;
  3. 1900 (üks tuhat üheksasada) termostassi;
  4. 1900 (üks tuhat üheksasada) mütsi;
  5. 900 (üheksasada) meriinovillast sokki;
  6. 2950 (kakstuhat üheksasada viiskümmend) korduvkasutatavat veepudelit;
  7. 2900 (kakstuhat üheksasada) bambusrätikut;
  8. 900 (üheksasada) torusalli
  9. Piiramatu kogus kuumasid jooke (kohv, tee);
  10. Piiramatu kogus kebabiburgerit (kana-või veiselihaga).
 20. Kampaaniatooteid väljastatakse kuni Kampaaniatoodete fondis määratletud koguste lõppemiseni. Seejuures on kuni Kampaania lõppemiseni võimalik kuumasid jooke ja kebabiburgerit lunastada piiramatult.
 21. Digitempleid ei saa vahetada rahaks.
 22. Kampaanias saavad osaleda ainult isikustatud Kodukaardiga  füüsilistest isikutest kliendid. Kampaania ei laiene juriidilistele isikutele.
 23. Kampaanias osalemiseks ei tehta muid tasulisi toiminguid, kui ostude sooritamine digitemplite kogumiseks arvestatavate tehingute näol. Kõik kulud, mis Kampaanias osalejal tekivad seoses Kampaanias osalemisega ja võidu kättesaamisega, kannab Kampaanias osaleja.
 24. Kampaania perioodil hakkavad digitempleid koguma kõik isikustatud Kodukaardi kliendid automaatselt, kuid digitemplite eest auhinna vahetamine ei ole kohustuslik.
 25. Kõik kampaanias kasutatavad reklaammaterjalid on illustreeriva iseloomuga.
 26. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kuni 30.04.2022 kirjalikult Kampaania Korraldaja aadressile AS Alexela, Roseni 11, 10111 Tallinn märgusõnaga "Kampaania" või meiliaadressil alexela@alexela.ee. Pretensioonid lahendatakse hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates pretensiooni laekumisest.
 27. Kampaania reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

 


ask more

Klienditeenindus
Customer Service
+372 629 0000