Alexela alustab koos partneritega Eesti Vesinikuoru arendamist

6. Июль 2022

Alexela koostöös Tartu linna, Pärnumaa, Saaremaaga ning erasektori partneritega alustasid Eesti Vesinikuoru loomist. Järgmise kuue aasta jooksul soovitakse luua terviklik üleriigiline vesiniku väärtusahel kiirendamaks riigi rohepööret ja energiasõltumatust moto all „nullist roheliseks“.

Eesti vesinikuorg

Ülemaailmse energiakriisi ajal on energiasõltumatuse ja -süsteemi rohelisemaks muutumise vajadus tuntav ka Eestis. Paljud organisatsioonid ja linnad on lähtuvalt Euroopa rohelisest kokkuleppest võtnud eesmärgiks jõuda kliimaneutraalsuseni ja üheks lahenduseks sellel teel peetakse just rohevesinikku.

  • Puhtamate kütuste turule toomisel on Alexela olnud Eestis innovatsiooni eestvedaja vähemalt kümme aastat ning sealhulgas on ettevõte juba viimased kuus aastat tegelenud ka vesinikulahendustega. Alexela on näiteks Tallinnas oma Peterburi tee 77 aadressil asuvas energiakaubamajas ettevalmistusi teinud vesiniku tankimise loomiseks. Selle kütuse tankimisvõimekusega tullakse välja siis, kui on tekkinud tarbimisvajadus. 

Loodava Eesti Vesinikuoru asutajaliikmeteks on Alexela, Tallinna Sadam, Tallinna Lennujaam, Eesti Energia, Tartu linn, Tartu Terminal, Tartu Ülikool, Pärnu vald ja Saaremaa. Need üheksa partnerit on kaasatud juhtkonda ja juhtrühma ning vastutavad vesinikustrateegia ülesehitamise, juhtimise ja rahvusvahelise tunnustamise eest, et Eesti saaks osaks Põhjamere-Balti koridorist (lisaks Hollandile, Saksamaale ja Taanile). See tekitab majanduslikud võimalused rahvusvaheliseks koostööks, vesiniku ekspordiks ja Euroopa Liidu meetmetes osalemiseks. 

Juhtorganeid toetab esialgu 15. liikmest koosnev tugigrupp, kuhu kuuluvad XFly; Skeleton Technologies; Stargate Hydrogen; Taltech; Eesti Lennuakadeemia; TS Laevad; Liwathon; Elmo Rent, HHLA TK; Estiko; Keila linn; Põlva vald; SKYCORP, Tartumaa ja Lääne-Harju vald. Tugigrupi liikmed on oodatud panustama ja liituma läbi erinevate projektide, mis aitavad täiendada vesiniku väärtusahelat Eestis. Partneritena on liituma oodatud organisatsioonid, kes soovivad osa saada Eestivesinikumajanduse tuleviku kujundamisest ja arendamisest. 

Järgmise kuue aasta jooksul arendatakse rohelise vesiniku tootmist vähemalt kuues piirkonnas Eestis. Sellega paralleelselt arendatakse transpordi- ja hoiustustaristut, sealhulgas impordi- ja eksporditerminali infrastruktuuri ning tanklaid. Eestis toodetud vesinikku on plaanis hakata kasutama ühistranspordi, raskeveokites, raudteel, laevanduses, lennunduses ja muudes transpordiliikides. Vesinikku on võimalus kasutada ka lähteainena tööstuses, elektrivõrgu tasakaalustamisel ja isegi hoonete kütteks. Planeeritud arendustegevusi toetab hulk uurimis- ja innovatsiooniprojekte. Hetkel hõlmab Eesti Vesinikuoru programm umbes 30 arendatavat projekti, kuid liituma oodatakse nii uusi osapooli kui projekte. 

„Eesti Vesinikuorg on seadnud endale eesmärgiks olla Eesti vesinikumajanduse süsteemse arendamise kese. Ilma selleta puudub Eestil perspektiiv muutuda roheliseks ja energiasõltumatuks,“ rääkis Petrus Postma, juhtrühma hollandlasest sekretär. „Järgmisel kuuel aastal keskendume vesiniku maismaatootmisel põhinevate projektide käivitamisele, et olla valmis avamerelahendustel põhineva vesiniku laiaulatuslikuks kasutuselevõtuks 2030. aastast,“ lisas ta. 

Eesti Vesinikuoru arendusprotsessi juhib Eesti Vesinikuühingu konsortsium ning Hollandi konsultandid &flux ja New Energy Coalition (maailma esimene Vesinikuorg HEAVENN, Hollandis). Eesti Vesinikuoru strateegia ja juhtimise plaan avalikustatakse 2022. aasta septembris. See hõlmab ka Euroopa toetustaotluse esitamist Põhja- ja Läänemere koridori äärse suuremahulise vesinikuoru loomeks.