Alexela действует в трех сферах: энергетика, металлообрабатывающая промышленность и развитие недвижимости. Наши стратегические проекты на ближайшие годы: строительство терминала LNG в Палдиски, увеличение объема использования жидкого газа в качестве автомобильного топлива, а также увеличение объемов производства как электроэнергии, так и сланцевого масла.

Alexela – постоянно растущее и развивающейся концерн, для которого очень важно предложение клиентам качественных товаров и услуг, а также прекрасного обслуживания. Мы постоянно прилагаем усилия для этого. Также в своей деятельности мы обращаем внимание на сохранение экологии и исходим из принципов социальной ответственности.

Alexela не добилась бы успеха без отличных работников. В жестких условиях конкуренции побеждает предприятие, способное привлечь в свои ряды лучших специалистов области, самых талантливых людей – работников, создающих для организации существенную добавленную стоимость и преимущество в конкуренции.

Oleme rohelise energia teerajajad, arendades jätkusuutlikku tanklavõrgustikku, läbi jõulise biometaani, LNG, elektri ja lähitulevikus vesiniku tankimisvõimaluse loomise. Alexela toodab ringmajanduse põhimõttel biometaani, rajab päikese- ja tuuleparke ning arendab ja haldab LNG terminali Soomes Haminas. Lisaks arendab ettevõte koos partneritega Energiasalve nime kandvat taastuvenergia vesisalvestit Paldiskis, mis lahendab taastuvenergia mahuka salvestamise väljakutse ning rajab teed puhta energia võidukäigule, tagades nii Eestile täiendava energiajulgeoleku.
Alexela on ka energiakaubamaja, müües unikaalse valikuna elektrit, maagaasi ja ballooni- ning mahutigaasi ja  pakkudes oma enam kui 100-s üle Eesti asuvas tanklas autokütuseid, lisaks on ettevõttel  39 mugavuspoodi.
Järjest kasvav kuuekohaline klientide arv, klientide lojaalsuse kasv ning 83%-line spontaanne tuntus näitab, et oleme leidnud tee Eesti inimeste ja ettevõtete südameisse ning igapäevaellu. Tegutseme jätkusuutlikkuse põhimõttel, mis on viinud meid oma tegevusvaldkondades Eesti parimate hulka. 2022 märtsi lõpus avaldatud Sustainable Brand Index uuringu tulemuste järgi oleme oma valdkonnas tarbijate silmis Eesti kõige jätkusuutlikum ettevõte juba teist aastat, mis on meile suureks tunnustuseks. Alexela eesmärk on muutuda hiljemalt 2030. aastaks süsinikuneutraalseks, arendades ringmajandust, panustades energiajulgeolekusse ja algatades päriselt süsinikujälge vähendavaid projekte.
 
Alexela poleks tippu jõudnud tublide töötajateta. Karmides konkurentsitingimustes võidab ettevõte, kes suudab enda teenistusse saada valdkonna säravaimad tipud, andekaimad tegijad – talendid, kes loovad organisatsioonile olulist lisaväärtust ja annavad oma olemasoluga ettevõttele konkurentsieelise.

Alexela metallitööstuse kvaliteet, olgu see siis haagiste, kuumtsinkimisteenuse või metallkonstruktsioonide tootmise näol, on kõrgelt hinnatud nii meil kui mujal. Koguni 90% meie toodangust läheb ekspordiks. Metallitööstuste tegevuses on selgelt esikohal lugupidamine oma töötajate, klientide  ja keskkonna suhtes. Kõik meie ettevõtted järgivad ISO ja OHSAS standardeid.

Põlevkivikeemia valdkonnas on meie ambitsioon muutuda ringmajandusel toimivaks ettevõtteks aastaks 2026.  Rohenovaatorina väärindame põlevkivi kasutades uudset tehnoloogiat. Hiljemalt aastaks 2050 olla süsinikuneutraalne arendades ringmajandust, panustades energiajulgeolekusse ja algatades päriselt süsinikujälge vähendavaid projekte. 100-aastase kogemuse ja põhjaliku oskusteabega ettevõttena põlevkivi kaevandamise ja väärindamise valdkonnas oleme jõudnud rohepöörde ajastusse, millega kaasnevad suured muutused kogu põlevkivisektorile. Meie eesmärgiks on lahendada see väljakutse jätkusuutlikkuse põhimõttel, nii et:

  • säiliks töökohad Ida-Virumaal ja sealjuures kasvaks piirkonna maine tööandjana
  • põlevkivisektori ja mäetööstuse unikaalne oskusteave säiliks ja areneks
  • arendame edasi põlevkivi parema väärindamise projekte 
  • otsime võimalusi ringmajanduse põhimõttel toimimiseks
  • ettevõte toimiks kasumlikult

Alexela действует в трех сферах: энергетика, металлообрабатывающая промышленность и развитие недвижимости. Наши стратегические проекты на ближайшие годы: строительство терминала LNG в Палдиски, увеличение объема использования жидкого газа в качестве автомобильного топлива, а также увеличение объемов производства как электроэнергии, так и сланцевого масла.

Alexela – постоянно растущее и развивающейся концерн, для которого очень важно предложение клиентам качественных товаров и услуг, а также прекрасного обслуживания. Мы постоянно прилагаем усилия для этого. Также в своей деятельности мы обращаем внимание на сохранение экологии и исходим из принципов социальной ответственности.

Alexela не добилась бы успеха без отличных работников. В жестких условиях конкуренции побеждает предприятие, способное привлечь в свои ряды лучших специалистов области, самых талантливых людей – работников, создающих для организации существенную добавленную стоимость и преимущество в конкуренции.

.

1990
Было основано AS Bestnet, которое начало производить автомобильные прицепы (товарный знак TIKI), спустя несколько лет были созданы дочерние предприятия в Скандинавии и России, и в настоящее время продукцию сбывают еще в 10 странах.
Подробнее
Tiki
Alexela
1993
Было создано предприятие по розничной продаже топлива AS Alexela Oil, ставшее к настоящему времени самой большой сетью бензозаправочных станций в Эстонии, имея при этом 104 заправочных станций. К настоящему дню Alexela превратилось в предприятие, которое предлагает 360 градусов энергетических решений, в товарный портфель входит широкий выбор автомобильного топлива, электроэнергия, природный газ и баллонный газ. Предприятие оперирует также 35 магазинами шаговой доступности.
Подробнее
1998
Начато строительство терминала нефтепродуктов в Палдиски, который начал действовать в 2002 году, пятое расширение терминала было завершено в 2008 году.
Подробнее
Terminal
Zincpot
2006
Было основано AS Paldiski Tsingipada со сверхсовременной технологией, предлагающее услугу горячего цинкования на самом высшем уровне клиентам как из Эстонии, так и из Скандинавии.
Подробнее
2007
Начато создание современного терминала нефтепродуктов в свободной зоне Силламяэ, что позволяет обслуживать товар как с танкеров и автомобилей, так и из железнодорожных цистерн.
Подробнее
Alexela Sillamäe terminal
Balti Gaas
2009
Было основано AS Balti Gaas, с целью развития терминала сжиженного природного газа (LNG) на полуострове Пакри.
Подробнее
2011
Приобрели AS Reola Gaas, началось активное развитие сферы газа как природосберегающего транспортного топлива.
Подробнее
Keskkonnasõbralik kütus
Elekter
2012
Приобрели 50%-ю долю участия в AS Kiviõli Keemiatööstusе, в результате чего развитие производства сланцевого масла стало существенным направлением деятельности. Вышли на свободный рынок электроэнергии в качестве основателя и участника долевой собственности Elektrimüügi AS (elekter.ee).
Подробнее
2014
Приобрели 100% долю участия в Reola Gaas и Kiviõli Keemiatööstusе. Приобрели Gasum Eesti AS, с помощью которого расширили энергопортфель концерна.
Подробнее
Gasum
Hamina LNG
2017
Было создано Hamina LNG – общее предприятие, владельцами которого являются Hamina Energy Ltd, Alexela и Wärtsilä, информационно-технологическая компания, зарегистрированная на финской бирже. Предприятие Hamina LNG было создано с целью оперирования терминалом импорта LNG в порту Хамина. Целью терминала соединить местную сеть газоснабжения Hamina с государственной сетью газоснабжения Финляндии.
Подробнее
2018
Приобрели 220 Energia, с помощью которого увеличилась рыночная часть на рынке электроэнергии и природного газа Эстонии. Вышли на рынок электроэнергии и природного газа Латвии. Приобрели предприятия Kohimo и Helon Kuumasinkitys. Учредили предприятие Rohe Solutions OY – совместное предприятие Hamina Energy и Alexela. Основной деятельностью Rohe Solutions OY является продажа и транспорт сжиженного природного газа.
Подробнее
Rohe
2019

Alexela Oili ja Alexela Energia ühinemise tagajärjel tekkis As Alexela. Eesti turul unikaalse kombinatsioonina kuuluvad ettevõtte tooteportfelli elekter, maagaas, balloonigaas, mahutigaas, autokütused ja lisaks ka tanklakaubandus mugavuspoodides. Tallinna külje all Jüris avati sellel hetkel maailma mitmekülgseima valikuga tankla, kus lisaks bensiinile, diislikütusele ja elektrile olid saadaval nii LPG, CNG kui LNG. Tegemist oli esimese avaliku LNG gaasitanklaga kogu Baltikumis. Juba sel hetkel oli eesmärgiks, et kogu Alexela müüdav CNG võiks olla toodetud taastuvatest allikatest Eestis kohapeal. Alexela omandamas 50%-lise osaluse AS Õhtuleht Kirjastuses ja sisenes Eesti meediamaastikule.

Rohkem infot
2020

Asutati ettevõte Eesti Biogaas, mis hakkas ringmajanduse põhimõttel tootma peamiselt sõnnikust, lägast ja toiduainetetööstuse jäätmetest kohalikku kliimanegatiivset taastuvkütust biometaani Ilmatsalus ja Vinnis.
Alexela teavitas avalikult eesmärgist saavutada 2030. aastaks süsinikuneutraalsus ning ühtlasi lansseeriti Kogukonnaprogramm, mille raames on eesmärk kliente kaasates istutada vähemalt üks puu iga eestimaalase kohta. Alexela ja Tiki eduka koostöö tulemusena sündis Nutihaagiste projekt, mis muutis kerghaagiste rentimise märgatavalt kiiremaks, lihtsamaks ja mobiilsemaks. Alexela avas Tallinn-Tartu maantee ääres Paia ristmikul asuvas Baltimaade suurimas tanklas Eesti esimese ultrakiire elektriautolaadija. Paldiskisse planeeritava vesisalvesti Energiasalve projekti jaoks tehtavad geoloogilised uuringud olid edukad.

Rohkem infot
2021

Alexela ja Infortar avasid rohegaasijaama Järvamaal Oisus, tegemist on ettevõtete kolmanda ühise rohe- ja ringmajandust edendava jaamaga lisaks Lääne-Virumaal Vinnis ja Tartumaal Ilmatsalus asuvatele jaamadele.
Alexela avas oma elektriautode laadimisteenuse. Kontserni pinnatöötlusettevõte hulka lisandus Vasar OÜ, millel on pikaajaline kogemus elektrokeemiliste pinnakatete valdkonnas. Metalliettevõte Helon hakkas oma kaubamärgi all müüma Soome turul kerghaagiseid.
EAS-i rahastamisotsus koostöös VKG-ga arendatavale ringmajanduse põhimõttel toimiva tootmisprotsessi väljatöötamiseks, mis töötleb ümber Eestis tekkivaid rehvi-, plast- ja õlijäätmeid.

Rohkem infot
2022

Hamina LNG terminal alustas tööd. Terminal maht on 30 000 m3 ja läbilaskevõime 5 TWh aastas.  
Tegemist on Eesti ajaloo suurima otseinvesteeringuga Soomes.

2022

Paldiski LNG ujuvterminali haalamiskai valmis ehitamine rekordkiirusel koostöös Infortariga.