Töö Alexelas

Alexela Groupi ettevõtetes töötab enam kui 1000 inimest üle Eesti, suurem osa neist Ida-Virumaal, Sillamäel ja Kiviõlis ning Harjumaal, Paldiskis. Kuigi grupi ettevõtted on väga erineva ajaloo, tegevusvaldkonna ja suurusega, on töötaja väärtustamine prioriteet kõikjal. Kasutame maksimaalselt grupi ettevõtete vahelist sünergiat ja innustame inimesi grupiülesele koostööle. Töötajate voolavus meie grupi ettevõtetes on väga väike.

Värbame parimaid

Alexela Groupi personalipoliitika alus on oma ärieesmärkide saavutamiseks parimate töötajate värbamine ning nende motiveerimine, et inimesed annaksid endast maksimumi ja tahaksid saavutada ambitsioonikaid eesmärke.

Meie ettevõtetesse sobivad inimesed, kes oskavad (neil on võimed ja oskused), tahavad (nad on oma tööle pühendunud) ja saavutavad (nende töötulemused on silmapaistvad).

Väärtustame ja hoiame oma inimesi

Alexela Groupi tasupoliitika on õiglane ja töötulemustele vastav. Me hindame kõrgelt pikaajalist pühendumist ja lojaalsust, väärtustame inimest mistahes ametipositsioonil ja soovime märgata nii väikeseid kui ka suuri edusamme.

Alexela Group väärtustab enesetäiendust ja elukestvat arengut. Pakume oma töötajatele võimalust end täiendada erialastel koolitustel, et professionaalina areneda. Samuti soosime isiklikku arengut toetavatest koolitustest osa võtmist ning väärtustame töötajate isiklikku elu.