Korduma kippuvad küsimused - kütusekaardid ja tankimine:

Jälgi makseterminali juhiseid ekraanil. Kui makseterminal on aksepteerinud Maksekaarti, pangakaarti või sularaha ja palub 5 minuti jooksul tankimist alustada, kuid kütus ei hakka jooksma, veendu:

 • kas püstol on korralikult paagis. Vajadusel aseta ka autopaagis olev püstol korraks tagasi oma pessa ja siis uuesti paaki
 • kas oled valinud õige poole tankimiseks
 • kas oled valinud kütuse, vajutades selleks vastavat nuppu tankuril püstoli juures (seda juhul, kui ühest püstolist saab mitut kütusemarki)

Väikese kütuse koguse puhul kontrolli, kas kütus pole juba paaki voolanud. Selleks vaata tankuril olevad tangitud liitrite kogust ja summat. Kui ikka tankida ei õnnestu, helista makseterminali peal oleval telefoninumbril ja sind aidatakse telefoni teel.

Alexelal on kaks kaarti: Sooduskaart ja Maksekaart

Sooduskaardiga saab soodustust ja see ei ole kasutatav maksevahendina. Sooduskaart toimib ilma PIN koodita. Maksekaart toimib maksevahendina. Maksekaardi kasutamiseks on vaja teada kaardi PIN koodi.

Kaardi peal teises reas eelviimane tähis näitab kütuse liiki:

 • FUEL - kõik kütused
 • GASOL - bensiin
 • DIES - diisel

Kaardil teises reas viimane tähis näitab kaupade ja teenuste liiki:

 • ALL P - kõik kaubad, autopesu, kindlustus, haagise rent
 • TBA S - autokaubad ja autopesu
 • NO PR - kõikide kaupade ostmine on keelatud

Ettevõtte üldlimiidi või konkreetse Maksekaardi limiidi suurendamiseks tuleb saata vastavasisuline taotlus aadressile alexela@alexela.ee

Tankimine võib ebaõnnestuda ka päevalimiidi täitumise tõttu, mis vaikimisi on kõikidel kliendikaartidel 383,45 EUR päevas. Ka päevalimiidi muutmiseks saatke palun taotlus aadressile alexela@alexela.ee

Aegunud Sooduskaardi saab uue vastu välja vahetada kõikides Alexela tanklapoodides ja samuti Alexela kodulehe kaudu, täites ära vastava taotluse. Sooduskaart saadetakse 10 tööpäeva jooksul posti teel lepingus märgitud aadressile. Tanklas kaardi vahetamisel tuleb ette näidata aegunud Sooduskaart.

Kui sa pole arvet saanud või see on kaotsi läinud, saad selle ise välja printida püsikliendi keskkonnast meie kodulehelt www.alexela.ee. Uue arve saad tellida, saates oma kordusarve soovi e-postile alexela@alexela.ee. Tuletame meelde, et vastavalt sõlmitud Maksekaardi lepingule on kliendil, kes on kaarti kasutanud ja ei ole arvet saanud hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks, kohustus teavitada sellest Alexela kaardikeskust, kes väljastab siis kordusarve. Kui klient ei ole 15. kuupäevaks Alexelale vastavat teadet saatnud, loetakse arve kättesaaduks.

Vastavalt vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1 aste 2 lõige 1 järgi:

Erimärgistatud vedelkütuse müügil on müüja kohustatud ostja tuvastama. Ostu sooritamiseks on ostja kohustatud esitama müüjale:

 • FÜÜSILINE isik - isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba)
 • JURIIDILINE isik - juriidilise isiku esindaja volikirja, millele on märgitud juriidilise isiku esindaja nimi ja isikukood ning esindatava juriidilise isiku nimi, registreeringu number või selle puudumisel registrikood.
 • Pane tankimispüstol tagasi oma pesasse tankuris.
 • NB! Ära püüa ise tankimispüstolit või kaitseklappi parandama hakata
 • Helista kohe klienditoe telefonil, mille leiad tankurilt makseterminali esipaneelil. Klienditoe telefonilt saate edasised juhised. Oluline on kohe Alexelat teavitada ( ka nädalavahetusel), et vältida hilisemaid sekeldusi.
 • Kui tegu on mehitatud tanklaga ja see juhtub tankla lahtioleku aja jooksul, siis teatada tanklas olevale müüjale, kes annab edasised juhised.
 • Kohapeal tuleb vormistada „Teade liiklusõnnetusest“
 • Kahjutekitaja peab võimalikult kiiresti juhtumist oma auto kindlustanud kindlustusseltsile teatama, kust antakse edasised juhised.

Püstoliga ärasõidu korral on tegu liiklusõnnetusega (sündmuskohalt lahkumisel ilma teatamata hakkab isikut taga otsima politsei, kes võib karistusena kohaldada Liiklusseaduse alusel rahatrahvi, aresti või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmist). Lisaks rakendab sanktsioone ka kindlustus. Näiteks tuleb kliendil kahju ise kindlustusele kinni maksta. Igal juhul on odavam juhtumist teada anda, sest tänu videovalvele on kõik õnnetuse põhjustanud masinad tuvastatavad.

Teatada tuleb igast võimalikust juhtumist, ka siis kui pealtnäha midagi ei juhtunud (isegi kui voolik jääb terveks ja püstol ei tule otsast ära, sest voolik võib olla sisemiselt vigastatud). Teavita Alexelat ka siis, kui oled kogemata tankurit, mõnda posti, prügikasti vm tanklas olevat objekti autoga riivatud. Ka sellised juhtumid loetakse liiklusõnnetuseks

Tellitud kaardi saadame reeglina tähitud kirjaga lepingus näidatud postiaadressile. Soovi korral saab kaardi kätte ka Alexela kontorist Roseni 11, Tallinnas tööpäeviti 8.30-17.00.

Maksekaarti saab taotleda ka eraisiku nimele. Deebetkaarte väljastame kõigile eraisikutele, krediitkaardi saamine sõltub krediidikomisjoni otsusest. Maksekaardi taotlemiseks tuleb täita kliendikaardi leping, mille leiab meie kodulehelt. Originaalallkirjaga leping tuleb saata posti teel: AS Alexela Oil, Roseni 11, 10111 Tallinn, viia lähimasse Alexela mehitatud tanklasse või digitaalselt allkirjastatult saata e-postile alexela@alexela.ee

Alexela Sooduskaardi saamiseks tuleb täita meie kodulehel Sooduskaardi taotlusvorm, kirjutades lisainfo lahtrisse märksõna SEENIORKAART, NPNK või NOORTEKAART ja kaardi 7 esimest numbrit. Kaart saadetakse taotluses näidatud aadressile nädala jooksul.

Tanklast tellimise korral on vaja näidata kehtivat Seeniorkaarti, Noortekaarti või NPNK kaarti. Kaardi vahetamisel tuleb täita Sooduskaardi saamise taotlus Alexela kodulehel www.alexelaoil.ee või Alexela tanklapoes. Vahetuse korral saadetakse uus kaart kliendile koju postiga hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates taotluse sisse andmisest.

Juhul, kui tankides selgub, et Maksekaart ei toimi, on suletud, blokeeritud vms. ning sa ei tea sulgemise põhjust, siis helista Alexela klienditeenindusse tööpäeviti 08:30 – 17:00 telefonil 6290 000. Võimalusel leiame kiiresti lahenduse kaardi avamiseks.

Kaart sulgub, kui:

 • Maksekaardi päevalimiit on ületatud (reeglina on see 383,45 EUR päevas, kui pole eraldi muud summat kokku lepitud),
 • Maksekaardi kuulimiit on ületatud,
 • Maksekaardi lepingu üldlimiit on ületatud,
 • arve on tasumata,
 • Oled ise palunud kaardi sulgeda,
 • Kaart on aegunud.

NB! Mehitatud tanklas saab kaardi jääki kontrollida kohapeal - et välistada olukorda "kütus paagis, kaart kinni".

Alates 26.01.2012 jõuavad meie pangakontole tehtud maksed kaardikeskusesse, sinu kontole, juba 10 minuti jooksul.

Et makse laekuks kiiresti ja tõrgeteta on kindlasti vaja kasutada arvel toodud rekvisiite, sealhulgas online pangakonto numbrit ja viitenumbrit.

Kui makse sooritamisel ei ole kasutatud online pangakontot või korrektset viitenumbrit, ei laeku maksed automaatselt ja kiiresti. Makse lisatakse käsitsi alles järgmisel tööpäeval pankade kontrolli käigus.

Maksekaardi aegumisel kontrollitakse, kas kaarti on kasutatud 60 päeva enne aegumiskuu 10ndat kuupäeva. Kasutuses olnud aeguva Maksekaardi uuendame automaatselt ja saadame uue kaardi tähitud postiga, lepingus olevale aadressile. Kaardi PIN-kood jääb endiseks.

Kui kaarti ei ole 60 päeva enne aegumiskuu 10ndat kuupäeva kasutatud, siis see automaatselt ei uuene. Sel juhul palume Sul kaardikeskust uue kaardi soovist teavitada, saates vastavasisulise sooviavalduse e-postile alexela@alexela.ee

Püsikliendi keskkonnast näeb iga Maksekaardi omanik infot lepingu jooksva saldo, kaartide (kaardinumbrid, nimed, kehtivusajad, limiidid), tehingute, arvete kohta. Samuti saab sealt saata teateid, tellimusi jms. otse kaardikeskusesse. Püsikliendi keskkonnast saadetud teadetega tegeletakse eelisjärjekorras.

Andmed keskkonnas uuenevad 2 korda päevas (8.00 ja 13.00).

Vastavalt vedelkütuse erimärgistamise seadusele on erimärgistatud diislikütust on lubatud kasutada:

 • laevaliikluses kutselisel kalapüügil
 • põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas

Korduma kippuvad küsimused - elekter ja maagaas:

Elektrilepingut saad sõlmida telefoni teel ja e-teeninduses. Telefoni teel lepingu sõlmiseks helista meie klienditeenindusse telefonil 629 0000 (tööpäeviti kell 9.00-17.00). E-teeninduses lepingu sõlmimiseks logi e-teenindusse lehe üleval paremal nurgas oleva nupu kaudu.

Leping hakkab kehtima selle sõlmimise hetkest ehk allkirjastamisest. Elektrit hakkame Sulle müüma alates lepingus kirjas olevast müügiperioodi algusest (tarnepäev).

Kõik meie erakliendi lepingud on tähtajatud.

Kui kolid, tuleb lõpetada võrguettevõttega sõlmitud võrguleping. Koos võrgulepinguga lõppeb automaatselt ka meiega sõlmitud elektrienergia müügileping. Meid eraldi lepingu lõpetamisest teavitada ei ole vaja.

Lepingu saad lõpetada sõltumata põhjusest korraliselt, teavitades meid sellest kirjalikult e-posti või tavaposti teel või telefoni teel vähemalt üks kuu ette. Elektrienergia müügileping lõppeb alati kuu viimasel päeval. Kui oled lõpetanud võrgulepingu, lõppeb elektrienergia müügileping sellega samal päeval.

Lepingu lõppemise järgselt alustad elektrienergia ostmist oma võrguettevõtjalt üldteenuse korras, kui ei ole sõlminud elektrilepingut ühegi elektrimüüjaga ja kui Sul on olemas kehtiv võrguleping.

Esitame Sulle arve arveldusperioodile järgneval kalendrikuul. Palun anna meile e-posti või telefoni teel hiljemalt tarbimisele järgneva kuu 10. kuupäevaks teada, kui ei ole arvet kätte saanud. Vastasel juhul eeldame, et oled arve kätte saanud.

Kui arve suurus jääb alla 2 euro, siis me arvet ei väljasta ning lisame summa järgmise kuu kohta esitatavale arvele.

Esitame arve e-posti või posti teel tasuta. Arve on tasuta kättesaadav ka meie interneti iseteeninduskeskkonnas (e-teeninduses).

Sinu poolt valitud arve edastamise ja/ või arvest teatamise viis nimetatakse lepingus.

Esitame Sulle arve lepingus kokku lepitud tarbimiskohtades tarbitud elektrienergia eest.

Kui oled valinud elektripaketi koos Elektrilevi võrguteenuse arvega, siis esitame arve nii tarbitud elektrienergia, võrguteenuse, elektriaktsiisi kui ka taastuvenergia tasu eest.

Kui oled valinud lisateenused, näiteks Aitan Lapsi annetus või ühine arve Keskkonnateenused AS-iga, siis esitame arve ka nende teenuste eest

Arvet saab tasuda internetipangas ja pangakontoris, sõlmides e-arve püsimakse lepingu (kui arve edastamise viisiks on e-arve) või tavalise pangaülekandega.

Kui oled Swedbanki klient, siis saad e-arve püsimakse lepingu sõlmida meie kaudu. Selleks helista meie klienditeenindusse telefonil 629 0000 (tööpäeviti kell 9.00-17.00) või kirjuta alexela@alexela.ee

Kui tellid e-arve ja sõlmid e-arve püsimakse lepingu, teeb pank Sulle saadetud e-arve põhjal vajaliku ülekande automaatselt Sinu eest. Pead vaid jälgima, et arvelduskontol oleks õigel ajal olemas vajalik summa ja kuulimiit oleks piisav.

E-arve püsimakse lepingut saab sõlmida internetipangas või pangakontoris kohapeal (võta kaasa Alexela Energia leping või arve või kirjuta üles viitenumber). Kui oled Swedbanki klient, saad sõlmida e-arve püsimakse lepingu meie kaudu. Selleks helista meie klienditeenindusse telefonil 629 0000 (tööpäeviti kell 9.00-17.00) või kirjuta alexela@alexela.ee

Toimib nii, et meie peame kalendrikuude lõikes arvestust Sinu ühesuuruste makstavate osamaksete ja tegelike kuukulude erinevuse osas. Siit tekivad stsenaariumid:

Sinu makstav summa võib tulla suurem, kui tegelik kulu. Siis arvestame laekumisi hinnaperioodi järgmiste kuude ettemaksu ehk pluss-saldona. Võib ka juhtuda, et Sinu tegelik kulu on suurem summast mida kalendrikuus tasud. Siis arvestame tekkinud vahet tasandusjäägi ehk miinus-saldona.Liidame kalendrikuu pluss-saldole või miinus-saldole eelmiste kuude pluss-saldod või miinus-saldod. Tulemuseks saame makstud elektrienergia ja prognoositud kulude erinevuse koondkokkuvõtte.
Kui Sinu lepingul eksisteerib miinus-saldo ja peaksid lõpetama meiega lepingu Hinnaperioodi keskel või selle lõppedes, kuulub vastav summa meile tasumisele. Kui esineb aga pluss-saldo, siis tagastame selle Sulle lepingu lõpetamisel. Seda tingimusel, et tegemist on Hinnaperioodi lõppemisega ja mitte lõpetamisega Hinnaperioodi keskel. Nii kulu kui ettemaksu võimaldame jagada ka järgmisele Hinnaperioodile, kui meiega lepingut jätkad.
Kui jooksva arvestuse pidamisel näeme, et Sinu prognoositud kulu ja tegeliku kulu erinevus muutub suuremaks kui 20%, on meil õigus ümber arvestada Sinu prognoositud kulu. Sellest tulenevalt muutub ka edaspidi ühesuuruse osamakse summa.

KAS MAKSELAHENDUST SAAB RAKENDADA KÕIKIDELE TOOTELAHENDUSTELE?

Ühesuuruste osamaksete lahendust ei saa me paraku pakkuda Elektrilevi ühisarvega.

KUI PAKUTE MULLE ÜHESUURUSE OSAMAKSE SUMMA, SIIS KUIDAS ARVESTATE MINU EELDATAVA ENERGIAKULU?

Börsihinna ja Kindlustusega börsihinna puhul käib see nii, et esmalt võtame aluseks eelmise 12 kuu keskmise börsihinna Nord Pool EE (Eesti) piirkonnas, mille juurde arvestame veel ka Sinu personaalse tarbimisprofiili. Nende abil leiame Sinu andmetele vastava kaalutud keskmise börsihinna. Selle hinnale liidame käibemaksu ja Meie müügimarginaali ning korrutame Sinu tarbimisprognoosi andmetega, mille võtame Eleringist.

Fikseeritud hinna korral võtame aluseks hinna, mis Sulle lepingus pakume. Ja selle korrutame Sinu Eleringist saadud andmemahuga.

Kui arve on jäänud maksmata, saadame meeldetuletuse. Kui arve on endiselt maksmata, hakkame arvestama viivist 0,15% päevas tähtajaks tasumata summalt ja tuletame veel kord meelde, et arve on tasumata. Kui kahe kuu arved on jäänud tasumata ja tähtaeg on möödunud, saadame lepingu lõpetamise teate ja sellele mitte reageerimisel lõpetame lepingu.

Kui Sul on tekkinud võlg, tasu see esimesel võimalusel või anna meile teada, millal saad selle tasuda. Küsimuste korral võta ühendust klienditeenindusega telefonil 629 0000 (tööpäeviti kell 9.00-17.00) või kirjuta alexela@alexela.ee.

Tarbimisandmete korrigeeringu saadab meile võrguettevõte. Kui on toimunud korrigeerimine, siis ei ole tarbimisandmeid korrektselt edastatud. Pärast korrigeeringu saamist võrguettevõttelt lisame selle järgmise kuu arvele.

Kui Sulle on paigaldatud kauglugemisega voolumõõtja, mis suudab mõõta ja edastada tarbimise andmeid tunni kaupa, siis ei pea Sa ise andmeid võrguettevõttele saatma.

Kui Sul ei ole elektrit, pöördu oma võrguettevõtte poole.

Eesti suuremate võrguettevõtete info leiad siit:

Alexelasse kuuluvad ettevõtted austavad andmesubjektide õigust privaatsusele ning nende isikuandmete kaitsele. Isikuandmete töötlemise põhimõtetes selgitame, mida me teeme, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, millised on Teie õigused ja kuidas on võimalik neid õigusi teostada.

Alexela kontserni kuuluvate ettevõtetega saate tutvuda siin.

Alexela kontserni, sh Alexela Energia ASi privaatsuspoliitikaga saate tutvuda siin.

Alexela kontserni, sh Alexela Energia ASi volitatud isikuandmete töötlejatega saate tutvuda siin.

Alexela kontserni, sh Alexela Energia ASi tarbija isikuandmete töötlemise põhimõtetega saate tutvuda siin.