1. maist 2018 on Gaasienergia AS-i ja Adven Eesti AS-i võrguteenuse klientidel võimalik teatada gaasiarvesti näidud meie kodulehel või e-maili teel. Gaasiarvesti näidu palume teatada iga kalendrikuu lõpu seisuga hiljemalt esimesel tööpäeval pärast arvestuskuu lõppu. 

Gaasiballoonide ostu- ja müügitingimustega saad lähemalt tutvuda siin


Teata oma näit:

Võrguettevõte

Kui näitu ei ole arvete koostamise hetkeks edastatud, arvutame prognoosnäidu ning koostame prognoosarve. Prognoosnäidu arvutamise peamiseks aluseks on tarbimiskoha varasem gaasitarbimine. Palume arvestada, et prognoosnäit erineb sageli reaalsest tarbimisest.

Maist 2018 esitab Alexela ka Adven Eesti maagaasi võrguteenuse arveid. Alexela maagaasi klientidele esitame tarbitud maagaasi ja võrguteenuse eest ühise arve, millel toome eraldi välja Adveni võrguteenuse komponendid ja maksumused. Arvete tasumise tähtaeg on tarbimisele järgneva kuu 14. kuupäev ning tähtajaks tasumata arvete viivisemäär 0,15 % päevas. Arvete tasumine toimub Alexela pangakontodele ning  arvete mugavaks tasumiseks soovitame tellida e-arve ja sõlmida e-arve püsimakseleping.

Näitude teatamise ja arveldustega seotud lisaküsimuste korral võtke meiega julgelt ühendust.