Universaalteenus on riigi poolt loodud võimalus osta elektrit reguleeritud hinnaga, et pakkuda Eesti kodutarbijatele hinnaleevendust kõrgete elektrihindade eest. Universaalteenuse hind on kuupõhiselt fikseeritud ning ei ole mõjutatud elektribörsi hindadest. 

Universaalteenus on täna kõige kallima hinnaga elektripakett turul, seega kui Sa oled sellel teenusel, soovitame Sul valida uus elektripakett.

Vali omale sobilik elektripakett siit.


 

 

Hind s/kWh

2024 jaanuar

Universaalteenuse hind on

19,51 s/kWh + kuutasu 2,02€ ( sisaldab käibemaksu ja elektrimüüja marginaali) 

 

Korduma Kippuvad Küsimused

Universaalteenusena müüdava elektri hinna aluseks oleva tootja hinna (muutuvkulud ja tulusus) kooskõlastab Konkurentsiamet. Universaalteenuse hind koosneb kooskõlastatud hinnaga tootmishinnast ning sellele lisanduvast elektrimüüja marginaalist.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on edastanud elektrimüüjatele juhised, kuidas arvutada kodutarbija olemasoleva paketi hinda vastu universaalteenuse hinda, et selgitada vajadus automaatse üleviimise kohta.

Börsipaketi puhul arvestatakse võrdluses viimase kahe kuu keskmist börsihinda.
Fikseeritud hinnaga paketi puhul arvestatakse paketi päeva ja öö hinna keskmist hinda.

Juhul, kui elektritootmise sisendhinnad märgatavalt tõusevad, ei ole universaalteenuse hinnamuutus välistatud. Uus hind hakkab kehtima juhul, kui Konkurentsiamet peab seda hinnamuutust põhjendatuks ehk kui elektritootjale muutuks universaalteenuse raames elektrienergia tootmine kahjumlikuks.
Juhul, kui tootmise hinnad peaksid ajas langema, peab universaalteenuse hind samuti vähenema.

Universaalteenusena müüakse elektrit kodutarbijale ning kodutarbijaid varustavatele isikutele nagu korteriühistud, haldusettevõtted, kohalike omavalitsuste üksused (sotsiaalkorterid) ja mittetulundusühingud selles ulatuses, mida on vaja kodutarbijate elektriga varustamiseks näiteks korteris, suvilas, garaažis või eramus.
Universaalteenusena ei saa osta elektrit äritarbijad, kes ei vahenda seda kodutarbijale.

Jah, väiketootja saab liituda universaalteenusega. Väiketootjad, kelle hetkel kehtiv hind tarbimislepingus on kõrgem kui universaalteenuse hind, need kliendid viime üle universaalteenusele. Toodetud energia tagasiostutingimused lepitakse täiendavalt kokku. Olemasolevad Alexela kliendid saavad universaalteenuse jõustumisel teavitava kirja, kus on välja toodud tingimused toodetud energia tagasiostuks. Suurim muudatus on see, et meil on võimalik tootmist nüüd erinevalt hinnastada ehk müüa elektrit näiteks universaalteenusega, aga tagasi osta börsihinnaga.

Universaalteenust saab kasutada ainult kodutarbija. Kui kodutarbija saab oma elektrienergia näiteks haldusettevõttelt, võib see haldusettevõte osta sellele tarbijale oma müüjalt universaalteenuse hinnaga elektrienergiat ainult selles ulatuses, mida see kodutarbija oma majapidamises kasutab. Äritarbijatel palume ühendust võtta Alexela klienditeenindusega universaalteenuse lepingu sõlmimiseks. Kui äritarbija kasutab universaalteenusega elektrienergia hinda oma tarbeks näiteks pagaritöökojas või mujal kodutarbimiseks mitte mõeldud tarbimispunktis, peab see tarbija selle tegevusega müüjale ja elektrienergia tootjale tekitatud kahju korvama.

Riik saab elektri hinda reguleerida üksnes ajutiselt, mistõttu kehtestatakse universaalteenus 2026. aasta aprilli lõpuni. Kui riik universaalteenuse tähtaega sel ajal ei pikenda, siis lõpeb universaalteenus 2026. aasta aprilli lõpus, misjärel peab tarbija valima endale uue paketi. Alexela teavitab klienti 30 päeva ette võimalikest valikutest.

Universaalteenuse hinnaga elektrit saab kasutada 1. oktoobrist 2022. See ei ole kodutarbijale kohustus, vaid võimalus. Kodutarbija võib universaalteenuse hinnaga elektrit osta otse elektrimüüjalt, kes seda teenust osutab. Universaalteenust saab kasutada iga müüja juures, kes seda teenust pakub.

Alexela eesmärgiks on sel kiirel muutuste perioodil toetada oma kliente ja teha nende jaoks soodsaid valikuid. Need kliendid, kelle tänane hind on kõrgem kui universaalteenuse hind, viime üle automaalselt universaalteenusele. Kui tarbija ei soovi universaalteenusega liituda, teavitab tarbija oma otsusest vähemalt kaks päeva enne universaalteenuse hinna kehtima hakkamist Alexelat. Kliendid, kelle tänane elektrihind on soodsam kui universaalteenuse hind, jätkavad olemasoleva lepinguga. Küll aga saavad need kliendid unversaalteenuse ise valida. Kõige mugavam viis selleks on Alexela iseteenindus.

Otse kodutarbijale elektrienergiat müüv elektrimüüja saab universaalteenust otse tootjalt osta. Kui aga kodutarbijale elektrit vahendav isik ei ole elektrimüüja vaid näiteks haldusettevõtja, mittetulundusühing või aiandusühistu, siis see isik peab oma kodutarbijatest tarbijatele elektrienergiat universaalteenuse hinnaga müümiseks pöörduma elektrimüüja poole.

Universaalteenuse paketile liikudes lõpetab vana elektripakett kehtivuse.

Jah, Alexela tootevalikus leiab ka tulevikus lisaks universaalteenusele nii börsi kui ka fikseeritud hinnaga pakette, mille vahel saab klient valida endale sobivaima.

Jah, universaalteenuse paketti saab igal ajahetkel vahetada. Universaalteenusest väljumisega ei kaasne trahv.

Kliendid, kellel on sõlmitud leppetrahviga tähtajaline leping enne 23.09.2022 saavad liituda universaalteenusega trahvivabalt kuni 30.09.2023. Kui leping on sõlmitud pärast seaduse jõustumist, siis rakendub ennetähtaegsel lõpetamisel leppetrahv.

Universaalteenuse tarbija saab samuti osa kompensatsioonimeetmest. Perioodil 2022. aasta 1. oktoober kuni 2023. aasta 31. märts tarbitud elektrienergia hinnalt 50 €/MWh ehk 5 s/kWh (käibemaksuta) hinnatõusu kompensatsiooni tingimusel, et tarbija maksab ise 80 €/MWh ehk 8 s/kWh (käibemaksuta). Energiahüvitistega saab tutvuda täpsemalt MKMi kodulehel.

.

Tingimused

Tüüptingimused asuvad siin