Elekter

Fikseeritud hinnaga elekter + ühisarve Elektrilevi võrguteenusega

  • Kindel hind (päev ja öö eraldi)

  • Ei soovi võtta hinnariske

  • Ühisarve Elektrileviga

Fikseeritud hinnaga elektripakett sobib Sulle, kuid soovid oma kulutusi ette prognoosida ega soovi võtta hinnariske ning börsihinda ise jälgida. Pakett võimaldab saada elektrit lepinguperioodiks kindlaks määratud hinnaga (päevahind ja ööhind eraldi arvestusega) ja börsihind Sinu arvet ei mõjuta. Lisaks on paketis ühisarve Elektrilevi võrguteenusega. Ühisarve teeb arveldamise lihtsaks, kuna kaks eraldi arvet esitatakse Sulle ühiselt ühel arve.