Alexela alustas juunikuus kogukonnaprogrammiga, mille eesmärk on läbi puude istutamise heastada autoga sõitmisest tekitatud süsiniku jalajälge. Napilt kolme kuuga on kogukonnana istutamiseks kogutud 20 000 puuisikut, mida metsaühistud on asunud üle-eestiliselt istutama.

kogukonnaprogramm Aivo Adamson

Uue metsa istutamisega on igaühel võimalik vähendada kütuste põlemisel vallandunud süsinikuheitmete hulka atmosfääris. „Kasvaval metsal on võime siduda süsinikku ja toota hapnikku. Üks keskmise suurusega puu suudab oma elu jooksul tänu fotosünteesile salvestada üle 600 kilogrammi süsinikku ja toota aastas ühe inimese kahe aasta hapnikuvajaduse. Seega aitab uue metsa istutamine vähendada tuntavalt ka autoga sõitmisel tekkivat ökoloogilist jalajälge,“ rääkis AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson

Alexela poolt algatatud programmi eesmärk on aidata klientidel neutraliseerida nende sõidukilomeetritest tulenevat keskkonnamõju. „Rohepööret ei saa teha üksi, seda saame teha kogukonnana ja meie algatatud kogukonnaprogramm on igaühe jaoks mugav võimalus reaalselt midagi looduse heaks ära teha,“ tõi Adamson välja, miks peaksid inimesed kaaluma programmi kuulumist. 

Alexela on esimeste seas investeerinud keskkonnasõbralikemate kütuste turule toomisesse ja kohalikku tootmisesse biometaani näol ning esimese eraettevõttena on ettevõte käivitanud taolise keskkonnakaitselise kogukonnaprogrammi, millesse saab igaüks lihtsasti panustada. Kas tankida või osta istik mugavuspoest, istutamistöö tehakse metsaühistute poolt. 

Kogukonnaprogrammi eesmärk on iga eestlase kohta istutada sõidukilomeetritest tuleneva süsiniku jalajälje neutraliseerimiseks vähemalt üks puu ehk kokku 1,33 miljonit istikut. Tänavu läheb mulda 20 000 puuistikut üle-Eesti, istutamistööd kestavad oktoobrikuu alguseni.

Alexela on eestimaine ettevõte, mis tegutseb peamiselt energeetika valdkonnas. Eesti turul unikaalse kombinatsioonina kuuluvad ettevõtte tooteportfelli elekter, maagaas, balloonigaas, mahutigaas ning läbi 104 üle Eesti asuva tankla ka autokütused. Alexelal on lisaks 33 mugavuspoodi. Alexela on pärjatud Kultuuriministeeriumi poolt välja antava Kultuurisõbra tiitliga ning on andnud ja annab jõudu mitmetele kultuuri- ja spordiorganisatsioonidele, sealhulgas Eesti Korvpalliliidule, Eesti Ratsaliidule ja Tallinn International Horse Showle, Suusaliidule, Eesti Tenniseliidule, Põhjamaade Sümfooniaorkestrile, Alexela Kontserdimajale. 


Lisainfo: 
 
Marit Liik 
Alexela kommunikatsioonijuht
mob +372 56 64 9619
e-post: marit.liik@alexela.ee