Alexela gruppi haldava Alexela Varahalduse AS mullust majandusaastat iseloomustab ootuspärasus

2. November 2020

Alexela Varahalduse AS, mille alla kuuluvad Alexela grupp ja selle tütarettevõtted, konsolideeritud majandustulemused näitavad 2019. aastal ootuspärast tulemust. Konsolideeritud käive oli 2019. aastal 228 miljonit eurot, aasta varem oli see 276 miljonit eurot. Alexela Varahalduse AS EBITDA ulatus mullu 9,4 miljoni euroni.

Alexela kontserni juhatuse esimees Andreas Laane tõi eelmisest aastast esile eelõige investeeringuid keskkonnasäästmisesse minimeerimaks kontserni keskkonnamõjusid nii kohe kui ka tulevikus, soetades selleks kallimaid ning keskkonnasõbralikemaid tooraineid ja teenuseid. „Väiksemate keskkonnamõjude tagamiseks on Alexela gruppi kuuluvate tööstusettevõtete tootmisprotsess tasemel, mis võtab arvesse keskkonnamõjude minimeerimist. Kiviõli Keemiatööstuses oleme vaatamata naftaturust tulenevatele kahjumitele viimase nelja aasta jooksul investeerinud kohalikku keskkonnahoidu ca 10 miljonit eurot, mille raames oleme likvideerinud vanu saasteallikaid, ehitanud kaasaegse mahutipargi, paigaldanud elektrifiltri, uuendanud tehnoloogilisi sõlmi jne.,“ tõi Alexela kontserni juht näiteid. 
 
Ka tõi Laane välja, et  Alexela on olnud ja jätkab pioneerina, investeerides turul esimeste seas keskkonnasõbralikemate kütuste turule toomisesse ning roheliste kütuste ja kliimaneutraalse transpordi sõnumi vedurina ühiskonnas laiemalt. „Summad mida oleme neisse tegevustesse investeerinud, lootes ja uskudes, et inimesed teadvustavad keskkonda enam ja enam, ulatuvad samuti miljonitesse eurodesse“.
 
Mullustest suurematest sündmustest Alexela kontsernis

Alexela kontserni juhatuse esimees märkis mullusteks kontserni olulisteks sündmusteks Tiki treilereid valmistava Bestneti uue tehase avamist Paldiskis. „Uus tehas koos moodsaimate seadmetega võimaldab toota Eestis kvaliteetsemaid kerghaagiseid majanduslikult kõige efektiivsemalt. Lisaks loob uus tehas eeldused tootmismahu kahekordistamiseks või uute keerukamate toodete kohapealseks tootmiseks. Kontserni kuuluvas Kiviõli Keemiatööstuses parendasime töötajate töötingimusi, jätkasime investeeringuid keskkonnamõjude vähendamisesse ning alustasime investeerimistegevusega parendamaks Kiviõli linna õhukvaliteeti talvisel kütteperioodil, lisades toimivale soojuselektrijaamale võimekuse kasutada maagaasi“. 

2019. aastast näiteid tuues tõi Andreas Laane välja, et Alexela alustas investeerimist ainsa 100% rohelise kodumaise transpordikütuse, st biometaani tootmisesse. „Investeerimistegevust teostatakse läbi Eesti Biogaas OÜ ning esimeseks investeeringuks oli Ilmatsalus asuva Tartu Biogaas OÜ soetamine ning üleviimine biometaani tootjaks. Eesti Biogaas OÜ kaasomanikuks on Infortar AS tütarettevõete 4E Biofond OÜ. Kindlasti väärib äramärkimist AS Alexela mullu Jüris avatud maailma esimene nö energiakaubamaja, kus saab transpordiks tankida kõiki Eestis kasutatavaid kütuseid, sh. elekter, CNG, LNG ja fossiilsed kütused,“ tõi Laane näiteid Eesti ühe suurima erakapitalile kuuluva kontserni strateegilistest tegevusvaldkondade tegudest, milleks on energiamajandus, metallitööstus ja põlevkivikeemia. 
 
Käesolevast aastast 
 
„Kui 2018. aasta lõpus sain tõdeda, et Alexela on suurem kui kunagi varem ja 2019 aasta tuleb tugev, siis nii ka läks. Paraku 2020 aasta nii hea ei paista. Maailmamajandust ning käitumismalle muutev COVID viirus, mis algas puhanguga Hiinas 2019. aasta lõpus on mõjutanud ka Alexelat. Seetõttu oleme 2020. aastale lähenenud konservatiivsemalt. Aastaaruande kuupäeva järgselt oleme olnud sunnitud koondama ligi 10% oma headest töötajatest, oluliselt vähendanud investeeringumahte ning saanud positiivse laenuotsuse Sihtasutuselt KredEx summas 37 miljonit eurot, tagamaks kontserni investeerimisvõime ning likviidsus aastateks 2020-2021. Usun, et selle kahe aasta jooksul suudame korralikult kohaneda, üle vaadata tegutsemispõhimõtted ning jätkuvalt panustada nii oma inimestesse, kogukondadesse kui Eesti majandusse,“ raamistas Andreas Laane Alexela tegevuste puhul käesoleva aasta põhimõtted.  
 
Alexela grupp on tööandjaks rohkem kui 1000-le inimesele üle Eesti. Alexela grupi tegevusvaldkondadeks on energeetika, tööstus ja kinnisvara. Alexela gruppi kuuluvad ettevõtted on energiaettevõte AS Alexela, Kiviõli Keemiatööstus, metalliettevõte Kohimo, Tiki treilereid valmistav Bestnet, kuumtsinkimise tehased Eestis Paldiskis ja Soomes Raumas, lisaks arendab Alexela LNG terminale Eestis Paldiskis ja Soomes Haminas, ühtlasi toodab Alexela grupp Lääne-Virumaal Vinnis, Tartumaal Ilmatsalus ja Järvamaal Oisus siinsest toorainest taastuvkütust biometaani ehk rohegaasi. Ka arendab Alexela Varahalduse AS pump-hüdroakumulatsioonijaama projekti Paldiskis.