Osta Alexela grill- või majapidamisgaasi ja võida tasuta energiat. Kokku läheb 2019. aasta lõpuni loosi 3x500 euro väärtuses energiat Alexelalt. Võitja saab ise valida endale sobiva energiapaketi, mis sisaldab kütust, elektrit, gaasi ja/või tanklatoitu.

Esimene kampaaniavõit läks Iris Juhanile!
Võtame võitjaga ühendust tema poolt jäetud kontaktandmete kaudu.

Teine kampaaniavõit läks Külli Kälviäinenile!
Võtame võitjaga ühendust tema poolt jäetud kontaktandmete kaudu.

Kolmas kampaaniavõit läks Merle Susile!
Võtame võitjaga ühendust tema poolt jäetud kontaktandmete kaudu.

 • Kui ka Sina soovid võita 500€ väärtuses energiat, siis:
 • Osta ükskõik millisest balloonigaasi müügipunktist Alexela grill- või majapidamisgaas.
 • Võta ja hoia alles ostutšekk.
 • Loosis osalemiseks registreeri ostutšekk siin kampaanialehel.

Alexela kampaania „Võida tasuta energiat” auhinnad ja tingimused

 1. Alexela kampaania „Võida tasuta energiat” (edaspidi Kampaania) korraldaja on AS Alexela, Roseni 11, 10111 Tallinn (edaspidi Kampaania Korraldaja).
 2. Kampaania kestab 10.06.2019 kuni 31.12.2019 (edaspidi kampaania periood). Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eestis.
 3. Kampaania raames loositakse kampaania loosimises osalenute vahel välja 3 korda 500 euro väärtuses energiat Alexelalt. Võitja saab valida ise sobiva energiapaketi maksumusega 500 eurot, mis sisaldab võitja valikul kütust, elektrit, gaasi ja tanklatoitu.
 4. Kampaania loosimisel osalemiseks tuleb kampaania perioodil osta ükskõik milline Alexela grill- või majapidamisgaas ja säilitada ostutšekk, mis on vajalik kampaanias osalemiseks. Kampaanias osalemiseks tuleb ostutšekk registreerida internetis kampaanialehel https://www.alexela.ee/et/voida-tasuta-energiat, sisestades oma ostutšeki numbri, ostukoha, e-posti aadressi, telefoninumbri, ees- ja perekonnanime.
 5. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Kampaania Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 6. Ühte ostutšekki saab registreerida vaid ühe korra. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kuni kampaania lõpuni.
 7. Kampaanias osalemine on tasuta.
 8. Ülaltoodud veebilehel kampaanias osalemise registreerinud isik nõustub, et eelnimetatud toimingul kogutud andmeid kasutatakse Alexela kontserni (isikuandmete vastutav töötleja) poolt Kampaania auhindade loosimisel võitja välja selgitamiseks ning lõpetatakse kampaania eesmärgil töötlemine esimesel võimalusel, hiljemalt 6 kuu möödumisel kampaania lõppemisest. Kampaanias osaleja nõustub, et kampaanias võitmisel võib tema nime avaldada järgnevatel veebilehtedel: www.alexela.ee ja www.facebook.com/alexelaoil. Kampaania võitjate nimed kustutakse eelnimetatud lehelt hiljemalt 6 kuu möödumisel kampaania lõppemisest. Juhul kui isik soovib saada täiendavat teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, on tal võimalik võtta ühendust Alexelaga läbi e-posti aadressi alexela@alexela.ee.
 9. Kampaania Korraldaja loosib auhinnaks olevad energiapaketid välja vastavalt juuni- ja juulikuus registreerunute vahel hiljemalt 7. augustil 2019, augusti- ja septembrikuus registreerunute vahel hiljemalt 7. oktoobril 2019, oktoobri-, novembri- ja detsembrikuus registreerunute vahel hiljemalt 7. jaanuaril 2020. Loosimine toimub arvutis juhuslikkuse generaatori abil ja selles osalevad kõik tähtajaks loosimisele kvalifitseerunud hääled.
 10. Kampaania auhinna võitjaga võetakse ühendust tema poolt registreerumisel esitatud kontaktandmete kaudu ja tema nimi avaldatakse internetilehtedel www.alexela.ee ja www.facebook.com/alexelaoil loosimise päevale järgneva kolme tööpäeva jooksul.
 11. Loosivõiduks oleva energiapaketi kättesaamise viis, aeg ja koht lepitakse võitjaga eraldi kokku. Kui võitjaga ei saada ühendust 30 päeva jooksul pärast võitja avaldamist ega ole ka ta ise selle aja jooksul Kampaania korraldajaga ühendust võtnud, kaotab ta õiguse auhinna kättesaamiseks.
 12. Kõik kulud, mis Kampaanias osalejal tekivad seoses Kampaanias osalemisega ja võidu kättesaamisega, kannab Kampaanias osaleja.
 13. Auhinda ei asendata osalejate nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
 14. Kampaanias võivad osaleda vaid füüsilised isikud. Kampaania ei laiene juriidilistele isikutele. Kampaania loosimises ei saa osaleda Alexela kontserni ettevõtete töötajad ja nende perekonnaliikmed
 15. Korraldajal on õigus jätta auhind üle andmata juhul, kui võitja ei vasta korraldaja kehtestatud kampaania tingimustele või võitja on esitanud kampaanialehel registreerides valeandmeid.
 16. Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi ka Kampaanias osaleja poolt Kampaania Korraldajale loa andmiseks kasutada Kampaanias osaleja nime reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma Kampaanias osalejale selle eest tasu maksmata ja temaga täiendavat kokkulepet sõlmimata.
 17. Kampaania Korraldaja ei võta vastutust Kampaanias osaleda soovijate kõrvalejätmise eest, kui need on eiranud Kampaania korraldamise tingimusi või esitanud Kampaania Korraldajale ebaõigeid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Kampaanias osaleda soovijal ei ole õnnestunud kampaanialehele oma seadmega pääseda), mis ei ole toimunud Kampaania Korraldaja süül.
 18. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel.
 19. Kampaania Korraldaja ei vastuta võitjatele ja/või kolmandatele isikutele võitude kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest.
 20. Kõik kampaanias kasutatavad reklaammaterjalid on illustreeriva iseloomuga.
 21. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kuni 31.01.2020 kirjalikult Kampaania Korraldaja aadressile Roseni 11, 10111 Tallinn märgusõnaga „Võida tasuta energiat” või e-posti aadressil alexela@alexela.ee.
 22. Kampaania reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

 


Soovin osaleda

Annan nõusoleku, et minu ülaltoodud andmeid kasutatakse Alexela (isikuandmete vastutav töötleja) poolt kampaania auhindade loosimisel võitja välja selgitamiseks ning võitjaga ühenduse võtmiseks. Nõustun, et kampaania auhinna võitmisel võib minu nime avaldada järgnevatel veebilehtedel: www.alexela.ee, www.facebook.com/alexelaoil. Täiendavat infot isikuandmete töötlemise kohta leiate siit.

 


Vaata kust saab osta balloonigaasi: